Napkollektorral – gazdaságosan

Mint már arról hírt adtunk lapunkban, a Szentesi Nagytemplomi Református Egyházközség Szentesen, a Kossuth tér 4. szám alatt idôsek otthonának kialakítását tervezi. Kovách Péter református lelkész véleménye szerint nagy szükség van erre az otthonra, mivel nincs a városban bentlakásos idôsek otthona. A Széchényi terv keretén belül pályáztak a megvalósítására. A 42 személy befogadására alkalmas otthonban nagyrészt kétszemélyes szobák lesznek, de lesz egyszemélyes is, sôt házaspárok elhelyezésére alkalmas lakrész is. Ezeken kívül orvosi rendelô, foglalkoztató helyiségek, kondicionáló szoba is várja majd a lakókat. Minden szobában biztosítják a telefon- és az internetcsatlakozási lehetôséget, ezáltal az idôs emberek benne maradhatnak a mindennapok körforgásában még akkor is, ha már nem tudják elhagyni esetleg az otthon területét.

Az elkészített tervek több új technikai megoldást is tartalmaznak az otthon gazdaságos mûködtetésével kapcsolatban. Az épület melegvízellátását napenergiával oldanák meg, ezért napkollektorokat helyeznek majd el az épületben. Így a nyáron termelt felesleges energiát bejuttatják az elektromos mûvek hálózatába, télen pedig ezt a mennyiséget visszakapják. A másik újszerû megoldás, hogy az esôvizet összegyûjtik egy tartályba a pincében, majd egy szûrôberendezésen keresztül ebbôl biztosítható a mosáshoz, az illemhelyek öblítéséhez és az öntözéshez szükséges vízmennyiség.

Az emelt szintû ellátást biztosító otthonba elsôsorban református vallású lakókat várnak, de más felekezet tagjait is fogadják majd, amennyiben el tudják fogadni a református otthon életére jellemzô szokásokat. A leendô lakóknak kétféle térítést kell fizetniük: belépési díjat és gondozási díjat. A belépési díj a tervek szerint egyszemélyes szobánál kétmillió, kétszemélyesnél hét-nyolcszázezer forint, házaspáros lakrésznél egymillió-nyolcszázezer forint lesz. A havi gondozási díj pedig harmincegy-harmincnégyezer forint körül várható, ami minden lakóra egyformán vonatkozik majd.

Foglalkoztatási szempontból sem elhanyagolható a létesítmény megvalósítása, hiszen új munkahelyet teremt. Tizennyolc állandó dolgozója lesz, és ezen felül még szükség lesz takarító személyzetre is.

A pályázat pozitív elbírálása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása után jövô év tavaszán elkezdôdhet a munka, s rá egy évre már be is költözhetnek a lakók az idôsek otthonába.

Tihanyi Erzsébet