Kettős évforduló

A katolikus népiskola építése

A szentesi katolikus egyház 230 évvel ezelőtt, 1772-ben szervezte meg a rendszeres elemi szintű oktatást. Ez elsősorban Szigeti István plébános érdeme volt, aki sokat tett a felekezeti békesség megteremtéséért, a szentesi katolikusok befogadásáért és egyháza megerősödéséért. Célul tűzte ki, hogy a reformátusokéhoz hasonló, magas színvonalú iskolát létesít, jól képzett tanerőkkel. Több alkalommal segítségért fordult az egyházközség kegyurához, gróf Károlyi Antalhoz, kérve a meglévő kis iskola bővítését és nívós tanítók felfogadását. Nagyjelentőségű tervét nem valósíthatta meg, mert püspöke 1778-ban visszarendelte a nagyváradi egyházmegye kötelékébe. Utóda, Bozváry Antal idején a kegyúr gondoskodott az iskola tantermének felújításáról. A következő plébánosnak - Lázár Jánosnak - 1790-ben sikerült rávennie a kegyurat, hogy a már teljesen alkalmatlan régi iskola helyett új iskolát építtessen, mégpedig külön a fiúknak és külön a leányoknak, ő pedig azok fenntartására hagyatékot létesített.  

A katolikus gyermekek számának folyamatos növekedése következtében egyre szűkebbnek bizonyult a Szent Anna-templommal szembeni öreg iskola. Az egyháztanács végül 1907 júniusában elhatározta, hogy a régi központi fiú- és leányiskola helyén egy modern, emeletes iskolát építtet. A pénzügyi és építészeti előkészületek megtételére bizottságot nevezett ki. 1910. augusztus 28-án a fenti határozatot megerősítették, kiegészítve azzal, hogy az építkezéshez felhasználják a kántorlakás portáját is, az új emeletes épület földszintjén pedig bérbe adható bolthelyiségeket alakíttatnak ki.

Az iskola és bérház terveinek elkészítésére Dobovszky József István helybeli építészt kérték fel, aki a rendelkezésre álló területre egy alápincézett, emeletes, két traktusú saroképületet tervezett, Erzsébet téri homlokzatán díszerkéllyel és mutatós huszártoronnyal. A tervezőről és a közszemlére kitett tervekről a Szentesi Lap tudósítója a következőket írta: "A központi elemi iskola és bérház terveit Dobovszky József István szentesi műépítész, a fiatal generáció egyik legtehetségesebb és legképzettebb tagja készítette el. Volt alkalmunk szakértőnk közbejöttével betekintést nyerni Dobovszky terveibe. Ez az iskola csakugyan és teljesen a modern iskola-építészet elvei szerint van megszerkesztve. Termei világosak, szellősek és tágasak. A berendezés pedig olyan, hogy akár a főváros kényes igényeit is kielégíthetné. Különösen feltűnik a tornaterem kiképzése, magyaros faragású motívumaival és oly módon való megkonstruálásával, hogy kettős céljának is kitűnően megfelelhet, s egyben az iskola díszterméül is szolgálhat."

A régi épületeket 1911 júliusában elbontották, s kiírták a pályázatot a szakipari munkákra. A kőműves és földmunkákat a Szabó Testvérek kőműves cége, az ácsmunkát Budai János, az asztalos munkát ifj. Szathmáry Pál, a vasmunkát Gunst Lipót Utóda cég kapta. Az építési vonal kijelölésére október 19-én került sor, így ebben az évben csak az előkészületi földmunkák történhettek meg. A tényleges építkezés átcsúszott 1912-re. Az év végére – vagyis 90 évvel ezelőtt – az épület elkészült. A templom felöli szárnyának földszintjén több kisebb üzlet nyílt: papír- és könyvkereskedés, cukorka- és fűszerkereskedés, koporsókészítő műhely stb. Egy időben itt üzemelt a Szent Imre Nyomda és a híres Szemán-féle cukrászda.

Az új épületet - a többi középülethez hasonlóan - 1914 őszén katonai kórháznak rendezték be. A II. világháború idején előbb szintén hadikórház, majd 1944 májusától a német hadvezetőség foglalta le szálláshelyül. A háborús időszakokat az iskola nagyobb károsodás nélkül átvészelte. 1948-ban történt államosítása után Köztársaság Téri Általános Iskola néven működött, mivel ugyanekkor az Erzsébet teret Köztársaság térre keresztelték. 1991-ben a tér visszakapta eredeti nevét, az iskola pedig ismét egyházi kezelésbe került. Az intézet ettől kezdve Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola néven működik.  

1993-ban a városháza felöli szárnyhoz modern, rézkupolával díszített tornaterem épült. Dobovszky József István (1882-1930) építész érdemeit a katolikus egyháztanács még életében emléktáblával ismerte el az iskola Szent Imre herceg utcai bejáratának fogadószintjén. Ezzel szemben látható az iskola építését elhatározó és lebonyolító katolikus egyháztanács emléktáblája, rajta dr. Uhlár István plébános-elnök és 41 tanácstag nevével. 1985-ben az Erzsébet téri bejáró job oldali falán a Csallány Gábor Múzeumbaráti Kör fából faragott emléktáblát helyezett el Drahos István (1895-1968) grafikus, exlibrisművész, az iskola egykori tanára tiszteletére.

Labádi Lajos