Miniszteri tapasztalatok

A jövô útja: a családi gazdaság

Dr. Vonza András, földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ellátogatott a fábiánsebestyéni Kinizsi 2000 Rt.-hez, amit Farkas Sándor vezérigazgató, országgyûlési képviselô mutatott be. Ezt követôen a miniszter megtekintette a szarvasmarha-telepet és a Nóniusz törzstenyészetet dr. Czirbus Antal vezérigazgató-helyettes, állattenyésztési ágazati igazgató kíséretében. A miniszter fábiánsebestyéni programjának végén nyilatkozott lapunknak.

– Milyen tapasztalatokat szerzett a szemlén?

– Lehetôségem volt megtekinteni a szarvasmarha-telepet, ahol háromszáz fejôs tehenet tartanak. Az állattartás színvonala eléri az európai uniós feltételeket. A termelési mutatók igazán ragyogóak, a technikai felszereltség is igen modern.

– Az idén milyen lesz az agrártárca helyzete?

– Szerintem jó, de ez így volt az elmúlt évben is. Az év végi adatok szerint a termelési érték száznyolcvanmilliárd forinttal nôtt, ez azt jelenti, hogy 1331 milliárd volt 91-ben. A növénytermesztés tíz, az állattenyésztés 20 százalékkal többet produkált. Az élelmiszerágazat 1,5 milliárd eurós pozitívumot mutat. Nem fogadom el, hogy a mezôgazdaság teljes válságban van. A problémákat igyekszünk megoldani. Több a beruházás és a növénytelepítés is.

– Nemrég úgy nyilatkozott dr. Csikai Miklós, az Agrárkamara elnöke, hogy a földtörvény néhány fejezete kimondottan alkotmánysértô. Mi errôl a véleménye?

– Nagyon komoly érdekeket sértünk, az Agrárkamara a volt téesz-elnökök érdekében szólalnak meg. Tudomásul kell venni, hogy a jövô útja a családi gazdaságok kialakítása. A minisztérium szakértôi szerint alkotmányos aggályok nincsenek. A köztársasági elnök és az Országgyûlés elnöke azzal mondott véleményt, hogy mindketten aláírták a törvényeket. Ettôl kezdve az a feladatom, hogy a törvényt végrehajtsuk.

A miniszter ezután szólt az agrárcsomaghoz készített végrehajtási rendeletek elkészítésérôl. Ezek szabályozzák majd a további munkát.

K. P.