Kérdeztek a kertbarátok

A Kertbarátok Körének szokásos találkozóját tartották meg hétfôn este a Móricz Zsigmond Mûvelôdési Házban. A rendezvény látogatói megszokhatták már, hogy az év elsô összejövetelén a polgármester is részt vesz, és így inkább a város problémáiról a tavalyi év összegzésérôl beszélgettek. A fórumon Szirbik Imre polgármester és Marsi Tibor falugazdász válaszolt az érdeklôdôk kérdéseire.

A polgármester a tavalyi esztendô értékelésével nyitotta. Mint beszámolójából kiderült, a testület munkáját meghatározza a költségvetés összeállítása. Ebben a legmeghatározóbb elemek a testületre kötelezôen kirótt feladatok ellátása, a folyamatban lévô tervek befejezése, és a lakossági igények kielégítése.

A 2001-es évben a terv a meglévô intézmények korrekt mûködtetése volt, amit sikerült teljesíteni. A legnagyobb feladatot a közalkalmazottak nyári bérrendezése jelentette.

Az eredményes pályázatoknak köszönhetôen az eszközbeszerzésre szánt 200 millió forint helyett ennek kétszeresét tudta az önkormányzat biztosítani. A polgármester kitért a zöldségpiac felújítására is, aminek köszönhetôen márciusra már mindenki fedett pultról árulhat. Szintén a tavalyi év sikere a Szarvasi úti kerékpárút felújítása, az Erzsébet tér és a városháza újjászületése.

A beszámolóból kiderült, hogy a 2002-es év három fô tervet foglal magában, ezek pedig az idegenforgalmi beruházások (a strand felújítása, vízipark kialakítása, két fedett teniszpálya felépítése, és egy késôbbi szállodafejlesztés), harminc szociális bérlakás átadása (erre utoljára 1997-ben volt példa), és a Hungerit Rt.-t elkerülô út megépítése a város forgalmának tehermentesítése érdekében. Ezen kívül idén kezdôdik meg a Kossuth tér átépítése, a Horváth Mihály szobor visszahelyezése, az utak rekonstrukciója, a Nagyhegyen négy utca, és a Csongrádi úti körforgalom kivilágítása.

Szó esett a távolabbi tervekrôl is, a szennyvízcsatornázásról, ami igen nagy terheket jelentene a lakosságnak, a Petôfi Szálló rekonstrukciójáról, aminek megkezdését a folyamatos pereskedés is hátráltatja, és a megyeháza újjáépítésérôl, amire nem sikerült pályázaton pénzt elôteremteni.

Marsi Tibor falugazdász is visszatekintéssel kezdte beszámolóját. Elmondta: nehéz értékelni a magyar gazdaságot, mert többnyire a piac befolyásolja a keresletet, és ez erre az évre is várható.

Felhívta a figyelmet a mezôgazdasági támogatásokra is, amiket tavaly nem használtak ki az emberek. A földalapú támogatást 332 termelô vette igénybe, a géptámogatást pedig 66-an. A regisztrált termelôk számát (661) is alacsonynak találta. A támogatásokról és a családi gazdálkodásról január 23-án, szerdán 17 órakor hallhatnak az ifjúsági és mûvelôdési házban.

Az est a közönség hozzászólásaival zárult. A lakosok panaszaiból kiderült, hogy sokan elégedetlenek a Felsôpárti útviszonyokkal, drágának tartják az eboltás és a szemétszállítás díját, valamint az után is érdeklôdtek, hogy lesz-e Grippen-beruházás Szentesen. A polgármester részletesen válaszolt a feltett kérdésekre, így megtudhattuk, hogy a Grippen-ügyben most kezdôdtek meg a tárgyalások. Az utak rekonstrukciójában elôbb a fôforgalmú utakra kerül sor, azután indulnak a kisebb utak felé, amíg az erre szánt pénz tart. A szemétszállítási díj emelése változatlan marad, viszont az eboltás díját nem az önkormányzat, hanem az állategészségügyi központ szabja meg.

Majzik Attila