Év végi beszélgetés Farkas Sándorral

Agrártörvény után – választások elôtt

Farkas Sándor, Szentes és a környezô települések országgyûlési képviselôje nem panaszkodhat arról, hogy túlzottan csendes és unalmas volt a 2001-es esztendô. Az elköszönô évrôl és az újesztendô kilátásairól kérdeztük a parlamenti képviselôt.

– Valóban mozgalmas volt az év?

– Így igaz, mert ha visszatekintek a hetekre, hónapokra, ritkán adódott olyan idôszak, amikor a családdal nyugodtan, együtt lehettem volna. Sokat dolgoztunk, ez lekötötte az erôt, de sikeresnek érzem az évet, így jó érzéssel gondolok vissza az úgymond “zûrös” napokra.

– A parlamenti feladatai közül melyiket tartja a legfontosabbnak?

– Egyértelmûen az agrártörvények elôkészítését és parlamenti elfogadását tartom a legnagyobb munkámnak. Ez a törvénycsomag olyan szerkezeti változást eredményeznek, amelyek nagymértékben segíti majd a gazdák életét és boldogulását. Az elôkészítésre, a megfogalmazásra, a vitákra visszagondolva úgy érzem: egy sikeres, tartalmas esztendôt zárok.

– Ha Szentesre és a környezô településekre gondol a képviselô, mit lát: mennyire mondható jónak 2001?

– Ha nem vagyunk elfogultak a saját és mások munkájának megítélésében, akkor elmondhatjuk: változást és javulást tapasztalunk. Ezt közösen, összefogással valósítottuk meg, komoly lépéseket tettünk. Egyet mégis szeretnék kiemelni: valósággá válik az a több éve húzódó egészségügyi beruházás, ami meggyôzôdésem szerint a szentesi kórház biztonságos betegellátását szolgálja. Ma már a kivitelezés vége felé közelednek és jó látni, már ezért is érdemes volt országgyûlési képviselônek lenni. De nagy esemény lesz a város életében a fürdô fejlesztése, ami a település életét nagymértékben meghatározhatja, ha a turizmusra gondolunk. A térségben több utat felújítottak és ezt tovább folytatják a szakemberek. A Széchenyi-terv beruházásait is említhetném, a forrástérképet a napokban kaptam meg. Magam is meglepôdtem mekkora összegek kerültek így a térségbe. A pályázatok nagy részét segítettem, hogy sikeresek legyenek.

– A 2002-es év izgalmasnak ígérkezik Farkas Sándor számára is?

– Aki politikára adja a fejét és vállalja a közszereplést, mindennap vizsgázik. Mindennap meg kell felelni az elvárásoknak, így ez egy folyamatos tevékenység. 2002 ennél több lesz, mert április 7-én választások lesznek. A közel négyéves idôszakot nagyon rövidnek érzem, kevés ez az idôszak. Nem gondoltam, hogy két év is eltelik, mire eligazodik valaki a nagypolitikában. Gyors sikert itt nem lehet elérni. Ringbe szállok és vállalom a megméretést, erre megfelelô alapom van, szakmailag és erkölcsileg egyaránt. Gondolom izgalmas lesz a kampány ideje, de természetesen optimistán vágok bele a folyamatba, mert úgy érzem az elmúlt négy év erre feljogosít. Számítok a polgárok bizalmára.

– Farkas Sándor életében mit jelent a szilveszter, az év utolsó napját hogyan tölti?

– Szilveszter délutánján a Magyar ügetôpályán a legjobb lovasoknak adok át díjakat, mint az Országos Lovasszövetség elnöke és a parlament mezôgazdasági bizottságának vezetôje. Nem tudom, onnan mikor érkezek Szentesre. Remélem a családdal és a barátokkal is tudok majd koccintani és boldog új évet kívánni.

Kruzslicz Pál