A szentesi kisdedóvás története

Üzenet a jövônek

Képaláírás: A múzeum képgyûjteményébôl Csallány Aranka kisdedóvó nô (hegedûvel), és neveltjeinek csoportképe a múlt század elejérôl.

Feketéné Moldován Mária munkája a Szentesi Mûhely Füzetek 6. számaként Labádi Lajos szerkesztésében, Csúcs Béla mûszaki elôkészítésével a minapi 125 éves fordulóra jelent meg, száz szöveg- és hatvan képoldalon. Az alkalom 1876. július 9-én, vasárnap délelôtt 11 órakor következett be, amikor Hudetz Elíz kisasszonyt az iskolaszék beiktatta óvónôi hivatásába. A mai Farkas Mihály utca legelején állt akkor még Sonnenfeld Sámuel Serházkocsma-közi újonnan épült háza, ahová akkor hatvan gyermeket írattak be.

Szirbik Imre már az elôszavában kitért arra a boldog négy évre, melyet óvodában töltött, és ezt az élményt most bárki vissza ujjongathatja – immár felnôtt fejjel és tudatosan –, mert a maga óvodáját mindenki megtalálja a kötetben. Persze, mint minden történeti munka, ez is külföldi és hazai kitekintéssel utal a kezdetekre, de kertelés nélkül hamar rátér a lényegre. Az intézményes kisdedóvás kezdeti kísérleteitôl és a törvény életbe lépésétôl a tanácsrendszer kialakulásáig (1891–1950), majd 1990-ig tárgyalja a szentesi, és az ide tartozó ovik múltját.

Igényes mélyfúráshoz hasonlíthatnám Feketéné körültekintô mûvét, ha ugyanakkor nem lenne rendkívül szórakoztató is. Akit a régi óvónénik, dadusok, kisegítôk érdekelnek, megtalálja ôket. Akit az épületre, a felszereltségekre vonatkozó adatok, azt is kiolvashatja. Akit pedig a kisdedóvás szakmai fogásai, azok múltja és jelene köt inkább le, az sem fog csalódni, ha belelapoz a kötetbe. Elvégre szépek és változatosak a képek is, no és a vonzó hölgyeket, meg a pajkos gyerekeket jó nézegetni.

Nyolcvan oldalon átrágva magam rátaláltam arra a 10 oldalra, melytôl jobb kedvem támadt, mert az 1990-tôl napjainkig tárgyalt részben pedagógiai hitvallásokra bukkantam mind a magyar múltból, mind pedig a lüktetô érverésû jelenbôl. Hiszem, hogy a Felsôpárti, a Köztársaság úti, a Kiséri és az Apponyi téri óvodai munkáltató körzetek a leendô Kossuth-úti “Mesevárral”, a Szarvasi úti “Gyermekkerttel”- a Kajáni “Erdei ovival” és a Szent Erzsébet Római Katolikus Óvoda kôsziklára alapozó “Isten akarata szerinti” elvárásaival Feketéné Moldován Mária most végre összefoglalhatta saját jövôkép-életmûvét:

“ – Üzenetet a Jövônek!”

Rózsa Gábor