Jubilál a szülészet

Lapunk megjelenésének idôpontjában tartják tudományos ülésüket négy dél-magyarországi megye szülész-nôgyógyász szakorvosai. A Szentesi Területi Kórház szervezésében létrejött szimpózium november 9-én délelôtt 10 órakor kezdôdött a mûvelôdési és ifjúsági házban. A kétnaposra tervezett rendezvényen közel negyven elôadás hangzik majd el.

A tudományos ülésen ünnepli a kórház az egységes szülészet-nôgyógyászati osztály létrehozásának 25. évfordulóját. Ez alkalomból a rendezvény megnyitását követôen adták át a Semmelweis-emlékérmet dr. Veszelovszky Iván címzetes egyetemi docens, osztályvezetô fôorvosnak, valamint a Szontágh-emléklapot dr. B. Nagy Zoltán és dr. Szabó András fôorvosoknak. A tanácskozás jelentôségét növeli, hogy a megye északi részén található kórház húsz településrôl fogadja a nôgyógyászati panaszokkal jelentkezôket és a szülésre váró nôket.