Magyar József a város Díszpolgára

“A legnagyobb elismerést kaptam…”

Az ünnepi testületi ülésen Magyar Józsefet, a Hungerit Rt. vezérigazgatóját Szentes Díszpolgárává fogadta a város képviselôtestülete. A kitüntetésrôl, jelenrôl, múltról kérdeztük a város új díszpolgárát:

- Nem akartam elhinni, hogy nekem szól a meghívó, amikor megkaptam. Csak többszöri olvasás után hittem el, hogy nem történt tévedés. Úgy gondolom, hogy amit egy ember kaphat egy városban, ez a legtöbb és legnagyobb elismerés. A munkámat és amit a vállalaton keresztül Szentesért, az itt élô emberekért tettem, ezt ismerték el. Nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom.

- Az utóbbi idôben többször is perben-harcban állt a képvislô-testülettel! Mi változott?

A Hungerit sok embernek nyújt munkalehetôséget és a várost is támogatjuk. Ezzel a lehetôséggel nem mindig úgy éltek a döntési helyzetben lévôk, ahogy kellett volna. A helyi adó kérdésében elôször nem segítettek, de a progresszív helyi adósávok bevezetésével helyreállt a rend a város vezetése és a Hungerit Rt. között. Egyes emberek rosszindulata és irígysége szította a feszültséget, de ez mára elmúlt. Az elismeréssel pedig visszafordult ez a folyamat.

- Mi mindennel kötôdik Magyar József a városhoz?

Én teljes mértékben szentesinek érzem magam. Édesanyám itt született, mi 57-ben költöztünk ide, a városban jártam általános-, és középiskolába. Elkerültem 63-ban Szegedre, tanulni, dolgozni. Közben sem szakadtam el a várostól, a szüleim itt éltek. 70-ben visszakerültem a Hungerit elôdjéhez és azóta sem változtattam munkahelyet. Amennyire lehetett mindig támogattam a szentesi intézményeket, szervezeteket, különbözô rendezvényeket. Talán a legtöbbet a sportra áldoztunk. De adtunk élelmiszert, számítógépet, vagy éppen pénzt. Néha nagyon nehéz feladat eldönteni, hogy kit és milyen eseményt segítünk, de csak helyi intézményeket és szentesi rendezvényeket.

- Szûkebb és tágabb környezetében mit szóltak az elismeréshez?

Akik megtudták, hogy Díszpolgár lettem, a legtöbben gratuláltak. Bennem is feszültséget jelent a díj átadása. Egyrészt kötelezettséget jelent, másrészt meg kell felelni az elismerésnek, a következô években is. Sokkal többet kell tennem a városért, a lehetôségekhez mérten. Annál is többet, mint amennyit eddig, hogy azt a kitüntetô címet valamilyen formában megháláljam a szentesieknek.