Ötéves a sportcsarnok

(Jelesre vizsgáztak a szervezôk)

Az idén jubileumot ülô Szentes Városi Sportcsarnoknak annakidején több funkciót is megjelöltek feladatul. A legfontosabb: kiszolgálja a város teremhez kötôdô minôségi sportját. Azzal együtt biztosítsa a különféle edzéseket, a bajnoki mérkôzések és tornák rendezését. A másik nagyon fontos feladat a négy középiskola, a Boros Sámuel Közgazdasági és Humán Szakközépiskola, a Horváth Mihály Gimnázium, a Pollák Mihály Mûszaki Szakközépiskola és Zsoldos Ferenc Szakközépiskola és Szakmunkásképzô testnevelési és diáksport foglalkozásainak helybiztosítása, hiszen, mint az igazgatótól megtudjuk, a csarnok eredendôen a négy középiskolának épült.

Decemberben lesz egy éve, hogy Takács László átvette az intézmény irányítását. Azelôtt referensként volt rálátása a város sportéletére. Vele beszélgetünk hétköznapokról, ünneprôl, mindarról, ami a csarnokban történik.

– Mennyire használják ki a sportcsarnok nyújtotta lehetôségeket? – kérdezem.

– A teremsportok idôszakának beindultával maximálisan kihasznált a délután, folyamatosan, gyakran kilencig vagy még azután is (különösen a pénteki napokon.) itt vannak a sportolók. A délelôtti idôszakot a középiskolák foglalják el. Elég nagy bevételi kötelezettségeink vannak, aminek meg kell felelni. Télen és ôsszel ezzel nem is igen van gond. Ami egyenetlenséget okoz a bevételeinkben, az a nyári idôszak.

– Az idei legnagyobb rendezvény a Karate Európa-bajnokság volt. Milyen vélemény alakult ki az eseményrôl?

– A város mindenképpen jelesre vizsgázott, hiszen a jelen lévô sportági vezetés, ami egyben a világszervezet vezetése is volt, megelégedettséggel távozott. A helyi karate klubnak is köszönhetôen mintaértékû rendezvénynek tekintette a bajnokságot.

– Néha a nagyobb tömeget megmozgató kulturális eseménynek is helyet ad az intézmény.

– Ezzel nem mások kenyerét akarjuk elvenni, hanem vannak kifejezetten olyan jellegû események, amik itt rendezhetôk meg a legjobb körülmények között. Az öt év alatt kialakult egy szép környezet, utalok itt a zene ünnepe rendezvényre, ami bebizonyította, hogy a csarnok elôtti terület is alkalmas az esti muzsikálásra.

– Most lett volna az Apostol együttes koncertje.

– Sajnos az érdeklôdés hiányában elmarad. De van helyette más. Egy jubileumi mûsorsorozatot szervezünk, azt megelôzôen tartjuk a 23 órás egészség napot. A hagyományos rendezvény programja, ami bôvült az idén, egyrészt az egészséges életmódhoz másrészt a drogellenes kampányhoz kapcsolódik, hiszen a sport és a játék az a két jelentôs elfoglaltság, amivel ki lehet védeni a káros szenvedélyeket.

– November 8-án lesz ötéves a sportcsarnok. Milyen programmal készülnek a jubileum megünneplésére?

– A mûsornak lényegében hármas vonulata van, a gyerekeknek is szeretnénk élményt nyújtani. November 7-én délután 2 órakor egy kecskeméti együttes “Rajzfilmzenék a színpadon” címmel, elsôsorban az óvodás és az alsó tagozatos korosztálynak ad “koncertet”. Azt követôen 9-én este 6 órától egy kulturális mûsorral állunk a közönség elé, majd 11-én délután 1 órától rendezzük meg a Bácskatopolya–Szentes teremsportok találkozóját csarnokban, ahol nôi kézilabdában, férfi kosárlabdában, ifjúsági teremlabdarúgás és felnôtt amatôr férfi teremlabdarúgásban csapnak össze a testvérvárosok sportolni vágyó polgárai. Ezzel szeretnénk ünnepélyessé tenni az eseményt, ami még színesedhet egy öregfiúk kézilabda mérkôzéssel is, ahol a régi nagy kézilabdás egyéniségek megmutathatják magukat, hogy élnek és egészségesek. Végül is ez a lényeg.

L. J.

(Fotó: Vidovics Ferenc)