Az első óvoda Szentesen

Szentes első óvodájának története szorosan összefügg a Szentesi Jótékony Nőegylet létrejöttével és működésével. A nőegylet megalakulásakor elsődleges célul először egy, majd a későbbiekben több kisdedóvoda létrehozását tűzte ki. A felállításhoz szükséges pénz előteremtése megkezdődött, s amikor már 1200 forinttal rendelkeztek 1869-ben, az akkori elnöknő, Beliczay Pálné a polgármesterhez és az iskolaszék elnökéhez fordult anyagi támogatásért.

 

Maga a lakosság is konkrét lépéseket tesz az óvodalétesítés érdekében. Az alsópárti szülők MBS aláírással tudatják a város lakóival, hogy „…összeállottunk, s Pullant Istvánnét nevelőnőül felfogadván egy kisdedóvodát felállítottunk, …20 a gyermekek száma.” Alig kettő hét múlva újabb felhívás jelenik meg a Szentesi Lapok 1874. évi júniusi számában, miszerint Viczmándyné nevelőnő a Kurca-parti főutcában (Tóth József utcában) Hankissné házában, német és magyar nyelvű óvoda megnyitását tervezi. A Szentesi Lapok további számaiból kiderül, hogy itt havi 1 forintot is elkértek, de ezek nem a mai óvoda elődei, nem Fröhbel-rendszerű intézmények, hanem csak amolyan „surragant” óvodák voltak.

A nőegylet bálakat, hangversenyeket, tombolával egybekötött társas vacsorákat rendez a források előteremtése érdekében, s nincs olyan egylet, szervezet, amely ne adományozott volna pénzt az óvoda javára. Jurenák Edéné a nőegylet elnöke 1875-ben értesítést kap a várostól, hogy évi 300 forint támogatást elkülönítettek, s amint a kidedóvó megkezdi működését ezt az összeget az iskolaszéktől igényelhetik.

1876. július 9-én, vasárnap délelőtt 11 órakor megnyílik Szentes első kisdedóvója. Kiss Zsigmond ügyvéd, iskolaszéki elnök mond megnyitó beszédet, s Csukás Benjaminné, az óvodabizottság elnöke bemutatja az óvónőt, Hudetz Elíz kisasszonyt. Az óvoda Sonnenfeld Sámuel újonnan épült sörkocsma-közi házába kezdi meg működését 60 gyermekkel.

Ki volt Hudezt (ahogy még írják nevét Hugyec Elíz)? A kolozsvári Fröhbel intézet javaslatára döntenek alkalmazása mellett. Alig 15 éves, a mai szemmel nézbe még szinte gyermek, amikor Szentes első óvónőjévé lesz. Szerény és jól végzi dolgát, mindenki elégedettségére, erről többször is nyilatkoznak az újságokban. Neveli itt testvére két félárváját, Evelint és Tildát. 1890 elején aztán Elíz megbetegszik. A betegség tubercolosis pulm., akkor többnyire gyógyíthatatlan. Szabadságot kér, hogy gyógykezeltesse magát. A szabadságot megadják, de kikötik, hogy fele fizetését helyettesének adja át, s költözzön ki a szolgálati lakásból. Erre nyugdíjaztatását kéri, s hazamegy Kolozsvárra. Hugyec Elíz életének 30-ik évében, 1891. szeptember 30-án elhunyt, október 3-án eltemették a kolozsvári református temetőben.

Utódja Uhrin Irma (Bóné Antalné), aki 41 évig szolgálta a szentesi óvodaügyet.

Feketéné Moldován Mária

óvodapedagógus