Elismerik a tudományos munkát

Képaláírás: Dr. Gabnai Margit: – Nemcsak én fogadtam el a kórházat, hanem ô is engem. (Fotó: Böbe)

Zsúfolásig megtelt a Szentes Területi Kórház ebédlôje, ahol a 100 éve született világhírû, Bugyi István sebészprofesszorra emlékeztek az intézmény dolgozói az elmúlt napokban. Minden évben sor kerül az ünnepi tudományos ülésre, amelyen átadják a Bugyi István-emlékérmet. A 14. alkalommal megtartott ünnepségen dr. Gabnai Margit, az orr-fül-gégészet ny. osztályvezetô fôorvosa vette át a kitüntetô címet dr. Kovács Ágnes igazgatótól.

A tudományos bizottság elnöke, dr. Veszelovszky Iván egyetemi tanár, a szülészet-nôgyógyászat osztályvezetô fôorvosa köszöntötte a jelenlévôket, majd két levélnek a tartalmát ismertette, amelyben szakmabeli professzorok dicsérik dr. Gabnai Margit tevékenységet, munka- és emberszeretét. Dr. Kovács Ágnes igazgató hangsúlyozta, hogy Bugyi tanár úr szellemisége összetart, mely felelôséggel is jár, ezt a szellemiséget a fiatalok folytatják tovább.

A rendezvényen a fiatal orvosok tudományos munkáját is elismerték. Jutalmat kapott: dr. Gion Gábor (anaesthesiológia–intenzív osztály), dr. Lénárt Szilvia (onkológia), dr. Loboda Fábián (szülészet–nôgyógyászati osztály), dr. Molnár Gábor (sebészet), dr. Szabó Tünde (radiológia), dr. Török Anikó (onkológia).

A tudományos munkában részt vállaló szakdolgozók közül Locskai Katalin ápolónô, Sinkó Edit intenzív betegellátó szakápoló, Szabó Ildikó szülésznô és Török Jánosné diplomás ápolónô munkáját ismerték el.

A tudományos ülés a fiatalok fórumával ért véget.

(csáki)