Zsoldos Péter posztumusz díja

Örömmel hallottam a rádióban, hogy egykori barátom, Zsoldos Pétert – akit mi “Duni”-nak neveztünk az iskolában –, a Magyar Rádió zenei fôosztályának volt vezetôjét, Lajtha László-díjjal tüntették ki posztumusz, a zenei ismeretterjesztés területén kifejtett több évtizedes tevékenységéért.

Zsoldos Péter a valamikori, távoli megyékben ismert szentesi Zsoldos-malom tulajdonosának fia, bár kitûnô tanuló volt, csak nehéz küzdelmek után került be mint “osztályidegen” az egyetemre, ahol ugyancsak kiváló eredményeivel vívott ki magának elismerést. Azt, hogy bejuthatott az egyetemre, sógorának, Homokinak, a természetfilmek elismert készítôjének köszönhette, akinek Zsoldos lány volt a felesége. Ugyancsak sokat tett érte Zsoldos Imre is, aki muzsikusként zenekaráról volt országosan elismert és közszeretetben álló ember. Zsoldos Péter nem csupán a Zenemûvészeti Fôiskola zeneszerzés szakán, hanem az ELTE pszichológia szakán is diplomát szerzett.

1930. április 20-án született Szentesen. Emlékezzenek rá az olvasók, mint Szentes város szülöttjére, a Horváth Mihály Gimnázium egykori diákjára, aki 1948-ban érettségizett, a késôbbi sikeres sci-fi íróra és a zenemûvészet terén nagy jártasságra szert tett fôosztályvezetôre.

Birtokosa volt az Eurocon-díjnak (1972 és 1976), az Arany Meteor-díjnak, a Hungarocon-díjnak (1988) és a Galaktika-díjnak (1989). 1956-tól haláláig a Magyar Rádió zenei fôosztályán dolgozott különbözô beosztásokban.

Dr. Kómár Gyula

ny. állategészségügyi fôtanácsos

Budapest