Megkérdeztük az illetékest - Mikor döntenek a piacról?

Az Árpád Nagybani Piac Kft. ajánlatot tett a helyi önkormányzatnak a Villogó utcai piac üzemeltetési jogának átvételére. A jog átadása esetén a cég a Szarvasi út 3. szám alatti területére vinné át a piacot. A város képviselô-testülete úgy döntött, hogy mielôtt még letenné a voksát a piac áthelyezése ügyében, szükségesnek tartja a lakosság véleményének kikérését, kérdôíves formában.

– Felmerült ugyan a helyi népszavazás lehetôsége is, azonban a képviselô-testület úgy látta, a kérdôíves megkérdezés is megfelelôen szolgálja az ügyet. Ennek ismeretében döntenek majd a városanyák és városapák várhatóan a január 26-i ülésen – mondta érdeklôdésünkre dr. Sztantics Csaba jegyzô.

– Miként történik a véleménynyilvánítás?

– A lakosság az elkövetkezô napokban a postaládájában meg fogja találni azt a tájékoztatóval ellátott ívet, amelyen a kérdés szerepel. Ezen a választásokon megszokott formában igen vagy nem szavazattal, egymást metszô két vonallal történô jelzéssel nyilváníthat véleményt. Az íveket (válaszokat) 2001. január 3-a és 10-e között lehet majd bedobni a város tizenhat pontján elhelyezett urnákba, amelyek a legforgalmasabb élelmiszerüzletekben lesznek. Ezek zömében vasárnap délelôtt is nyitva tartanak. Január 10-ét követôen begyûjtjük az urnákat, összeszámoljuk a szavazatokat, véleményeket, amelyeket a január 26-i testületi ülés elé terjesztünk.

– Hogyan kerülnek ki a kérdôívek a lakossághoz?

– Az íveket nem helyezzük borítékba, a városellátó intézmény területfelelôsei kézbesítik. Ingatlanonként annyi ívet fogunk eljuttatni, ahány választópolgár lakik a nyilvántartásunk szerint az adott lakásban. A külterületen élôk postán kapják meg a véleménynyilvánításra alkalmas íveket.

– Elôfordulhat, hogy nem jut el a kérdôív mindenkihez.

– Aki december 31-ig nem kapja kézhez az ívet vagy az üggyel kapcsolatban bármifajta problémája adódik, kérjük, hogy a polgármesteri hivatal szervezési és oktatási osztályán személyesen vagy telefonon, a 313–022-es számon jelezze azt.

– Mikor érvénytelen a szavazat?

– Az ívek az önkormányzat bélyegzôjével vannak ellátva. Azok a szavazatok érvényesek, amelyeken a jelzett bélyegzô megtalálható. Amennyiben ez hiányzik róla vagy valaki nem egyértelmûen jelöli meg a véleményét, abban az esetben a voksok érvénytelenek lesznek.

L. J.