Megkérdeztük az illetékest

Hol tart a belvízkárok rendezése?

Eddig 138-an jelentették be kárigényüket arra a katasztrofális helyzetre vonatkozóan, amelyet a belvíz okozott a számukra. Közülük 100 jogosult igénye megalapozott volt, nagy részükkel már megállapodást kötött az önkormányzat, mi több, a szükséges pénz is náluk van már. A városházán járva arra voltunk kíváncsiak, hogyan állnak a belvízkárok rendezésével. A kérdésre dr. Sztantics Csaba jegyzõ válaszolt.

- Hol tartanak a munkával?

- Az állampolgárok által bejelentett belvízkárokat az önkormányzat munkatársai felmérték, a jogosultságok megállapítása után megkötöttük azokat a megállapodásokat, amelyek lehetõséget adnak arra, hogy az állam által nyújtott pénzbeni segítséget a károsultak számára kiutalhassuk. A helyi rendelet értelmében a károk bejelentésére augusztus 15-e volt a határidõ, ám azóta is érkeznek bizonyos károkról panaszok a hivatalba.

- Hogyan haladnak az épületek helyreállítási munkálataival?

- Azok jelenleg is folynak, a megállapodás értelmében október 15-ig kell a lakhatás elemi feltételeit a kedvezményezetteknek biztosítani. Azt követõen várható az az ellenõrzés, amelyet a katasztrófavédelmi igazgatóság emberei végeznek majd el arra vonatkozóan, hogy a pénzek megfelelõ helyre kerültek-e vagy sem, vajon megfelelõ módon használták-e föl azokat.

- Mi lesz a sorsuk a határidõn túli bejelentéseknek?

- Nehezen tudunk mit kezdeni velük. Azért némi halvány remény látszik arra nézve, hogy a késõbbi bejelentések károsultjai valamilyen segítséget kaphatnak. Emiatt is kérném azokat a károsultakat, akik megalapozott kárigényüket eddig még nem jelezték az önkormányzatnál, azt mihamarabb tegyék meg. Mint mondtam, némi esélyt látunk arra, hogy valami támogatást tudunk nyújtani.

(lovas)