Megjegyzés egy megjegyzéshez

A Király István Kertbarát Kör 30. születésnapjára nagy tisztelettel küldöm jókívánságaimat. Büszke vagyok, hogy mint intézményvezetõ ott tehettem a dolgom az alakuláskor, hiszen a kertbarát kör hetek alatt kinõtte a városi könyvtár akkori szukös helyiségeit, és a Móricz Zsigmond Muvelõdési Házban folytatta munkáját olyan sikerrel, hogy rendszeresen a nagytermet kellett biztosítani a foglalkozáshoz. Sokszor az is kicsinek bizonyult.

Ez a valóban civil szervezet a második volt a városban, a már muködõ nyugdíjas klub után.

Gondolom, nem érdektelen leírni, hogy az elsõ vezetõség tagjai: elnök, Király István vasutas, tagok: Nyíri József református lelkész, Bozó Sándor nyugdíjas; a tikári teendõket Berezvai Lajosné könyvtárigazgató látta el.

A kertbarát kör gyorsan országos híru lett. Jeles professzorok surun visszatérõ elõadók voltak. A hallgatók között ilyenkor ott ültek városi vezetõk is, hiszen a "hobbikertek" ekkor jöttek divatba. Megjelent nem egyszer a kertészbõl lett tsz- elnök, Szabó Laci bácsi és Szalva Péter akadémikus is.

Mindez tényleg köszönhetõ Király István önzetlenségének és kiváló szervezõképességének, meg az országban ekkor már tapasztalt támogatottságának, ami a cikkbõl is olvasható.

A nyugdíjas klubról már szóltam, de szólni kell még az ezekben az években a szakköri keretekbõl már valóban szellemi muhellyé nõtt amatõrfilm klubról (vezetõje: dr. Dragon Károly) és a társastánc klubról (vezetõje: Peczárszky Katalin). Ez a két muvészeti ág abban az idõben a TURT kategóriába tartozott. Városunkban mégis mindkettõ nagyszeruen muködött, esetenként tömegeket mozgattak meg. 1974-ben mind a két klub "Kiváló Együttes" országos elismerést kapott.

Meggyõzõdésem, hogy ezekrõl a civil szervezõdésekrõl nem sok jelentés érkezhetett a III/III-as ügyosztályra.

Teszem ezt a megjegyzést válaszul a riportban olvasható megjegyzésre: "Ahol már két ember összejött, az akkori rendszer összeesküvést sejtetett".

Kívánom a kertbarát kör jelenlegi vezetõségének, hogy névadójukhoz méltóan további évtizedeken keresztül pártsemlegesen tudják vezetni a város e jeles civil szervezõdését.

Oltyán Lajos