Pedagógusokat, diákokat köszöntöttek

Amiért érdemes tanítani

Petõfi Sándor versét mondta el a költõrõl elnevezett iskola tanulója a pedagógusnapon. A pedagógusról szólt. A tanító emberrõl. Mert hát a városi ünnepségen õket köszöntötték. A Lajtha László Zeneiskolában most értük, nekik szólt az ének, a vers, a szó.

Ahol is megjelentek azoknak az úgynevezett vallási oktatási intézményeknek és a középiskoláknak képviselõi is, amelyek nem a helyi önkormányzat égisze alatt mûködnek. Bizonyítandó, hogy a pedagógusok társadalma egy nagy család, függetlenül a hittõl, világnézettõl és a fenntartó kilététõl.

- Ez a sokszínûség jelen van a város oktatási rendszerében - fogalmazta meg Szirbik Imre polgármester köszöntõjében. - De mindegyikben közös a cél, az, hogy a jövõ generációja minél megalapozottabb tudással, emberi tartással és mások iránti felelõsségérzettel lépjen a XXI. századba. És mivel sokszínû a világ és sokszínûek az emberek, ezt a tudást nagyon sokféleképpen lehet átadni. És ha sikerül, ez az a pillanat, ami a pedagógus számára felejthetetlen ünnep, hogy igenis érdemes volt, érdemes tovább csinálni. Amikor a tanítványaik sikereiben mintegy visszaigazolódik, hogy beérett a munkájuk gyümölcse - mondotta a polgármester, majd megköszönte a munkát, azt az erõfeszítést, amit a gyermekek nevelése érdekében tettek hosszú éveken át. Hitet, erkölcsi tartást, vastagabb szelet kenyeret kívánt további munkájukhoz.

Szirbik Imre rubin díszoklevelet adott át Eperjessy Terézia nyugalmazott tanítónõnek. Nyugállományba vonulása alkalmából szolgálati emlékérmet kapott: Zsoldos Ernõné (Deák Ferenc Ált. Isk.), Krám Lehelné, Vancsay Györgyné és Szemerédi Endréné (mindhárman Petõfi Sándor Ált. Isk.), Gulyás Lászlóné (Koszta József Ált. Isk.), Nagypál János (Klauzál Gábor Ált. Isk.).

Kimagasló munkája elismeréseként városi kitüntetésben részesült: H. Szabó Péterné és Ádorné Ruska Ella (mindketten Szent Erzsébet Katolikus Ált. Isk.), Antalné Koncz Éva és Almásiné Szaszkó Edit (mindketten Kiss Bálint Református Ált. Isk.), Polyák Mihályné (Gróf Széchenyi István Ált. Isk.), Lantos Andrásné (Koszta József Ált. Isk.), Justinné Tóth Zsuzsanna (Klauzál Gábor Ált. Isk.), Csige Istvánné (Petõfi Sándor Ált. Isk.), Csorba Lászlóné (Deák Ferenc Ált. Isk.), Mészárosné Suha Csilla (Lajtha László Zeneiskola), Gránicz Pálné (ált. iskolai kollégium), Kiss Attiláné (Apponyi téri óvodai munkáltatói körzet), Mészáros Ágnes (felsõpárti óvodai munkáltatói körzet), Jakabné Bori Ágnes (Kossuth utcai óvodai munkáltatói körzet), Lakatos Józsefné (kiéri óvodai munkáltatói körzet), Schwartz Sándorné (Köztársaság utcai óvodai munkáltatói körzet), Fazekas Sándorné (Pollák Antal Mûszaki Szakközépiskola), Kozma Sándorné és Gondáné Zsoldos Klára (mindketten Boros Sámuel Közgazdasági és Humán Szakközépiskola, Szakiskola).

Elek Sándor, a Pedagógusok Szakszervezetének városi elnöke az Eötvös József emlékérem ezüst fokozatát adta át Szobota Imrénének (felsõpárti óvodai körzet), bronzérmet kaptak: Faragó Péterné ny. óvónõ és Hídvégi Ferencné ny. tanítónõ.

A különbözõ országos versenyeken kiemelkedõ eredményt elért diákokat is jutalmazták, a felkészítõ tanáraikkal együtt:

I.helyezett tanulók:

Fejes Edit, a Boros Sámuel Közgazdasági és Humán Szakközépiskola, Szakiskola 12/A oszt. tanulója (Implom József középiskolai helyesírási verseny). Felkészítõ pedagógus: Fári Mónika.

Nagy Zsuzsanna, a Boros Sámuel Közgazdasági és Humán Szakközépiskola, Szakiskola 11/A oszt. tanulója ("Édes anyanyelvünk" országos nyelvhasználati verseny), egyben a legjobb szóbeli teljesítmény különdíját is elnyerte. Felkészítõ pedagógus: Fári Istvánné.

Pataki Katalin, a Horváth Mihály Gimnázium 11/C oszt tan. (Íródeák országos vers- és novellaíró versenyen vers kategóriában). Felkészítõ pedagógus: Vánkay Edina Sarolta.

Strehling András, a Zsoldos Ferenc Szakiskola és Mûszaki Szakközépiskola 11. oszt. tan. ("Szakma Kiváló Tanulója" dízelmozdony-szerelõ szakmában. Felkészítõ pedagógus: Valkai Attiláné.

Ledó Nóra, Móra Márta, Karácsony Andrea, valamint Kocsis Katalin, Szabó Máté és Szabó Péter, a Koszta József Ált. Isk. 8., illetve 4. oszt. tanulói (Curie környezetvédelmi, környezet- és természetismereti országos tanulmányi verseny, dokumentum kategória). Felkészítõ pedagógus: Balogh Terézia és Slégerné Szalai Irén.

Ábrahám Anita, Demeter Ivett, Fazekas Szilvia, Fejes Margit, Glashütter Melinda, Gothár Márta, Grecsó Zoltán, Kovács Lehel, Müller Zsófia, Pásztor Judit, Rádi Katalin, Soós Éva, Tóth Klaudia, Tóth Lili, Török Ida, Túri-Nagy Róbert, Varga János Gábor, a Horváth Mihály Gimnázium tanulói (magyarországi angol nyelvi diák drámafesztivál). Felkészítõ tanáraik: Hajós Jánosné, Perjés Gáborné és Timothy Lehman.

A Petõfi Sándor Általános Iskola Kicsinyek Kórusa az "Éneklõ Ifjúság" országos minõsítõ hangversenyén arany minõsítést kapott.

II. helyezett tanulók:

Balázs Barbara, a Szent Erzsébet Katolikus Ált. Isk. tanulója (Katolikus iskolák országos matematika tanulmányi verseny). Felkészítõ pedagógus: Oltyánné Magyar Ágnes.

Mikecz Miklós, a Horváth Mihály Gimnázium 11/C oszt. tanulója (Íródeák országos vers- és novellaíró verseny vers kategória. Próza kategóriában 5. helyet ért el)). Felkészítõ tanára: Vánkay Edina Sarolta.

Szegedi Hedvig, a Boros Sámuel Közgazdasági és Humán Szakközépiskola 11/A oszt. tan. (Implom József középiskolai helyesírási verseny). Felkészítõ pedagógus: Fári Istvánné.

Vér András, a Zsoldos Ferenc Szakiskola és Mûszaki Szakközépiskola 11. oszt. tan. ("Szakma Kiváló Tanulója" dízelmozdony-szerelõ szakmában). Felkészítõ pedagógus: Valkai Attiláné.

III. helyezett tanulók:

Grecsó Zoltán, a Horváth Mihály Gimnázium 11/D oszt. tan. (Íródeák országos vers- és novellaíró versenyén vers kategóriában). Felkészítõ pedagógus: Ráfi Dénes.

Hegyi Tibor, a Zsoldos Ferenc Szakiskola és Mûszaki Szakközépiskola 11. oszt. tan. ("Szakma Kiváló Tanulója" dízelmozdony-szerelõ szakmában. Felkészítõ pedagógus: Valkai Attiláné.

Adamik Zsolt, Adamik Anna, Agárdi Tímea, Balogh Brigitta, Cseszárik Nóra, Demeter Olimpia, Gyóllai Emese, István Anna, Lestyán Veronika, Mohamed Palmira Hiám, Molnár Györgyi, Németh Lilla, Papp Csilla, Sánta Szilvia, Szabó Szilvia, Szepcsik Nóra, Szilágyi Katalin és Varga Ágnes, a Horváth Mihály Gimnázium diákjai (csurgói országos diákszínjátszó fesztivál). Felkészítõ tanáraik: Keserû Imre és Majtényi András.

Orgovány László, Sánta Mónika és Szula Anikó, a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola diákjai ("Savaria Floriade" fiatal virágkötõk nemzetközi versenye). Felkészítõ pedagógus: Ádám Zsuzsanna.

IV. helyezett tanuló:

Bereczki Violetta, a Boros Sámuel Közgazdasági és Humán Szakközépiskola 2/B oszt. tan. (országos gyors-, gépíró és szövegszerkesztõ bajnoki verseny, junior kategória). Felkészítõ pedagógus: Papp Eszter.

V. helyezett tanulók:

Viola Szandra, a Horváth Mihály Gimnázium 7/G oszt. tan. ("Íródeák" országos vers- és novellaíró verseny, vers kategória). Felkészítõ tanár: dr. Lucza Istvánné.

Molnár Nándor, Hegyi Renáta, Kajtár Julianna, Szula Anikó, Orgovány László és Sánta Mónika, a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola diákjai ("Flóra '99" virágkötõ verseny, ifjúsági kategória). Felkészítõ pedagógus: Ádám Zsuzsanna.

VI. helyezett tanulók:

Kocsis Katalin, Szabó Máté és Szabó Péter, a Koszta József Ált. Isk. 4. oszt. tanulói ("Curie" környezetvédelmi, környezet- és természetismereti tanulmányi verseny, környezetismeret kategória). Felkészítõ pedagógus: Slégerné Szalai Irén.

Borák Anikó, Hajdú Nóra, Mészáros Vanda, Pálfia Anikó, Somodi Beáta és Demeter Melinda, a Boros Sámuel Közgazdasági és Humán Szakközépiskola tanulói (országos ifjúsági polgári védelmi verseny). Felkészítõ pedagógus: Gondáné Zsoldos Klára.

VII. helyezett tanulók:

Balázs Barbara, a Szent Erzsébet Katolikus Ált. Isk. tanulója (katolikus iskolák országos tanulmányi versenye, nyelvtan tantárgyban). Felkészítõ pedagógus: dr. Faragó Attiláné.

Kádár Norbert, a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola 12. oszt. tan. (országos szakmai tanulmányi verseny). Felkészítõ tanárai: dr. Hrabovszkiné dr. Rideg Erzsébet, Bolla Sándor és dr. Csikai Miklósné.

Hortobágyi Katalin, Gombos Edit, Horváth Zsuzsanna és Bozó Anikó, a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola 12/D oszt. diákjai (Porpáczy Aladár-emlékverseny). Felkészítõ tanáraik: Ádám Zsuzsanna és Törõcsik Zoltánné.

Szõri Tamás, Berki Zsolt, Fülep Gábor, a Koszta József Ált. Isk. 4. oszt tanulói (Zrínyi Ilona országos matematikai verseny). Felkészítõ pedagógus: Szûcsné Péli Katalin.

VIII. helyezett tanulók:

Gazsi Péter, a Klauzál Gábor Ált. Isk. 4. oszt. tan. (Közlekedési ismeretek tanulmányi versenye). Felkészítõ pedagógus: Gila László.

Orgovány László és Sánta Mónika, a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola diákjai "Flóra '99" virágkötõ verseny, ifjúsági kategória). Felkészítõ pedagógus: Ádám Zsuzsanna.

Fekete Kata, Erdõháti Zsanett és Magony Nikoletta, a Koszta József Ált. Isk. 7. oszt. tanulói (környezetvédelmi versenyen). Felkészítõ pedagógus: Balogh Terézia.

IX. helyezett tanulók:

Hortobágyi Katalin, a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola 12/D osztályos tanulója (Országos Szakmai Tanulmányi Verseny). Felkészítõ pedagógusok: Ádám Zsuzsanna ésTörõcsik Zoltánné.

Sánta Mónika, a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola 10/A oszt. tan. ("Savaria Floriade" fiatal virágkötõk nemzetközi versenye). Felkészítõ pedagógus: Ádám Zsuzsanna.

X. helyezett tanulók:

Marcsó Zoltán, a Koszta József Ált. Isk. 7. oszt. tan. ("Curie" kémiai verseny). Felkészítõ pedagógus: Balogh Terézia.

Kóczán Balázs, a Szent Erzsébet Katolikus Ált. Isk. tan. (katolikus iskolák országos versenyén, matematika tantárgyban). Felkészítõ pedagógus: Kovács Nóra.

Szula Anikó, a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola 11/D oszt. tan. (Savaria Floriade fiatal virágkötõk nemzetközi versenyén egyéniben). Felkészítõ pedagógus: Ádám Zsuzsanna.

Ledó Nóra, Móra Márta és Karácsony Andrea, a Koszta József Ált. Isk. 8. oszt. tan. (környezetvédelmi verseny). Felkészítõ pedagógus: Balogh Terézia.

Gere Lajos, a Boros Sámuel Közgazdasági és Humán Szakközépiskola, Szakiskola (országos gyors- és gépíró, valamint szövegszerkesztõ bajnoki verseny, ifjúsági kategória). Felkészítõ tanár: Papp Eszter.

L. J.