Pert nyert az önkormányzat

Ismét a városé a Petõfi Szálló

A Csongrád Megyei Bíróság 2000. május 23-án kedden tartott tárgyalást a Petõfi Szálló ügyében. Mint ismeretes, Szentes Város Önkormányzata elõvásárlási jogát gyakorolta a Fõvárosi Ingatlanközvetítõ Rt. eladó és a BUDALAKK Konzorcium Rt. vevõ között létrejött adásvételi szerzõdéssel kapcsolatosan. A bíróság már a korábbi eljárás során is helyt adott az önkormányzat keresetének és megállapította, hogy az önkormányzat jogszeruen gyakorolta elõvásárlási jogát, és így a Petõfi Szálló tulajdonjogát megszerezte.

A Legfelsõbb Bíróság az alperesi fellebbezés folytán felülvizsgálta az ügyet, és új eljárást lefolytatását rendelte el. Ennek során az alpereseknek azt kellett volna bizonyítaniuk, hogy 1998. július 2-át megelõzõen is felhívták az önkormányzatot elõvásárlási jogának gyakorlására.

A Csongrád Megyei Bíróság bizonyítási eljárást folytatott le az ügyben, meghallgatta az alperesek által bejelentetett tanúkat.

A bizonyítási eljárás az alperesek szempontjából nem vezetett eredményre, és a Csongrád Megyei Bíróság ismételten helyt adott az önkormányzat keresetének, amint arról az önkormányzat jogi képviselõje dr. Stern Sándor ügyvéd tájékoztatta lapunkat.

A jogi képviselõ felhívta a figyelmet arra is, hogy a polgári perrendtartás szerint az alperesek ismételten fellebbezhetnek az ítélet ellen, azonban ezen eljárás remélhetõleg gyorsabban befejezõdik, mint a korábbi. Amennyiben a Legfelsõbb Bíróság is helybenhagyja a most született ítéletet, a város végre megkezdheti az épületegyüttes felújítását.

(-)