"Matuzsálemi korban" a tv-adó

Ünnep a rohanásban

Negyvenéves a szentesi tv-adó. Ez alkalomból rendezett ünnepségen (április 14.) Dömsödi János állomásvezetõ köszöntötte a megjelent vendégeket és a dolgozókat, majd Kárpáti Rudolf, az Antenna Hungária Rt. marketing-igazgatója emlékezett a múltra, a negyven évre, amely - mint mondotta - a kommunikáció és a távközlés területén matuzsálemi kornak számít.

Visszaemlékezésébõl álljon itt most néhány érdekesnek számító adat a múltból. A korabeli híradások szerint négy megye széles társadalmi összefogása teremtette meg az alapot a beruházáshoz. Az építést 1959 tavaszán kezdték meg, az év fagyos, havas novemberében a "TV állomásért" elnevezésû társadalmi munka keretében több száz szentesi polgár segítette kifeszíteni a torony tartóköteleit a hóval borított szántóföldön. A torony decemberre készült el. Az adóberendezés legelsõ bekapcsolására december 13-án került sor, majd újabb próbaüzemek után a karácsonyi és a szilveszteri mûsort már a szentesi tv-adó jeleit véve nézhette az Alföld lakossága. Az ország második nagy teljesítményû tv-adójának ünnepélyes fölavatása 1960. február 20-án történt meg.

A 241 méter magas, karcsú acéltornyot az Uvaterv mérnöke, Reiner Endre tervezte és a Mávag szakemberei szerelték össze. Az elsõ, CSF típusú francia adóberendezés - ma már ipartörténeti emlék - mellett ott látható többek között a mai mûsorszóró csúcstechnológia is, 1997-ben korszerû félvezetõs japán NEC TV-adók, illetve amerikai Harris CCIR rádióadók kerültek Szentesre.

A jelen kihívása pedig nem más, mint a mûsorszórás mellett a még fokozottabb távközlési, multimédiás szerepvállalás. Szentesnek itt is kulcsszerepe lehet, hiszen többek között az egész országot lefedõ digitális mikrohullámú gerinchálózat, az úgynevezett "Országos Transzport Hálózat" egyik csomópontja is itt található. De ez inkább már a jelen és a jövõ, melyet a majdani 50. évforduló krónikása fog megénekelni.

Kárpáti Rudolf egy emléktáblát is felavatott, amelyet a tv-adó fennállásának negyvenéves évfordulója alkalmából adományozott az állomás dolgozóinak az Antenna Hungária Rt. A szentesi tv-állomás mindig nagyon fontos volt az Antenna Hungária Rt. életében, s a jövõben is az lesz - mondotta a marketing- igazgató, majd az évforduló alkalmából olyan kollégákat részesített elismerésben, akik szinte egész életüket feladatuknak áldozva már a kezdetektõl az állomáson dolgoztak, illetve még ma is itt dolgoznak: Nagy Lajos nyugalmazott állomásvezetõ, Nagy László csoportvezetõ, Balog László nyugalmazott csoportvezetõ, Somodi István nyugalmazott erõsáramú koordinátor. Kárpáti Rudolf a vendégek között köszönthette a torony tervezõjét, Reiner Endrét, aki a többiekkel együtt átvehette az emléklapot, emlékérmet és egy ajándékot, az Antenna Hungária emblémájával ellátott órát.

L. J.