Büdös a föld

Lépni kíván a KESZOSZ, a polgárjogi mozgalmak irányába akarnak elmozdulni. Errõl a Csongrád Megyei Keresztény Szakszervezet február 19-i küldöttgyulésén hallottunk. A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában - egyebek mellett - megvitatták a mezõgazdasági és a közlekedési tagozat érdekvédelmi programját.

Az 1100 fõt számláló szakszervezeti tömörülés elnöke, Imre Károly elöljáróban elmondta, hogy a jelenlegi politikai helyzet nem kedvez a szakszervezeteknek. Korábban a már meglévõ taglétszám növekedését tuzték ki célul. (710 a nyugdíjas, illetve munkanélküli tagok száma, és körülbelül 2500 személy tartozik más szakszervezethez, de ugyanakkor a CSMKSZ-nek is potenciális tagja; mozgáskorlátozottak, nagycsaládosok, fogyatékos gyermekek szülei, stb.) A folyamat ma is tart, jelenleg mintegy hat szervezet vár bejegyzésre, arra, hogy csatlakozzanak a keresztény szakszervezethez. A tagszervezetektõl tagdíjat nem kérnek, azt õk használják fel. Tavaly a városban (és azon kívül is) hét iskolának 35 ezer forint értékben karácsonyi-, illetve Mikulás-csomagot osztottak szét, de támogatták a mozgáskorlátozottakat, a nagycsaládosokat, a rászorulóknak ruhát adtak.

Lántzky László szövetségi elnök (KESZOSZ) a szakszervezeti szervezkedés nehézségeirõl szólva elmondta: még mindig nem jutottak egyenesbe, e tekintetben dicsérte az Imre Károly vezette Csongrád megyei csapatot, szerinte õk jó felé indultak el. Egyértelmuvé vált számukra a munkahelyekhez kötõdõ szakszervezeti szervezkedés, ezért a jövõben a polgárjogi mozgalmakat szorgalmazzák, támogatják majd.

- A mi csapatunk nem vett részt a politikai megmozdulásnak nevezhetõ vasutassztrájkban, de látható, hogy ez a vonal is megingott. Ebbõl az következik, hogy a közeljövõben vasutassztrájkot nem nagyon lehet szervezni. A szocialista szakszervezeteket egyébként elõbb-utóbb „szétverik”, ez az élet rendje - mondotta a szövetségi elnök, majd bejelentette, hogy már készülnek az országos kongresszusra, ami május 6-7-én lesz, amikor fennállásának 10. évfordulóját ünnepelheti a keresztény szakszervezeti mozgalom.

A fentebb említett érdekvédelmi programok vitájában elhangzott, hogy a tervezett EU-csatlakozásunk életképes vasutat és megfelelõ mezõgazdaságot igényel. A felszólalók többsége úgy fogalmazott, hogy a mezõgazdaságban komoly problémákkal számolnak. Nyugaton a magyar termõföldtõl félnek. Ugyanakkor Kiss Gyula, Nagytõke polgármestere kijelentette: már érzi a föld büdös szagát. Keményen föl kell lépni a kormánnyal szemben a katasztrófahelyzetekben. A KESZOSZ védje meg a magyar gazdákat! - így szólt a felhívás, majd utána a bejelentés: a mezõgazdaságban dolgozók nem tudnak sztrájkolni, csak tüntetni. A jelenlévõk kemény erõpróbának jellemezték a vasutassztrájkot, ugyanakkor elismerték, hogy az ott dolgozók többsége már nem akarta a munkabeszüntetést, ami úgy tunik, hogy nem érte el a célját. A MÁV menekülni akar a mellékvonalaitól. Így a 147-estõl is, ami a Kiskunfélegyháza-Csongrád-Szentes-Orosháza vasúti vonalat jelenti. A küldöttek egyetértettek abban, hogy meg kell menteni az említett mellékvonalat, ne töröljék le a térképrõl!

L. J.