Legyõzik a belvizet

Az eltelt egy év csapadékos idõjárása jelentõs belvizeket teremtett a város különbözõ helyein. Nevezetesen: Hékéden, Nagyhegyen, a Garáz-dulõ úgynevezett Y elágazásánál, a Madách utcában és a Szeder temetõ melletti területen. További belvizes helyek voltak Nagynyomáson, az Iskola- és Sós-dulõ környékén, a tv-torony körül, valamint - immár hagyományosan - az Alsóréten, de a legsúlyosabb helyzet az elkerülõ út és a Tisza gát közötti szakaszon alakult ki.

A belvízkezelési program fõbb feladatairól Sáfrán Bálint önkormányzati biztost kérdeztük, aki a következõkrõl tájékoztatta lapunkat:

- Az ezzel kapcsolatos felmérések folyamatban vannak. A védekezési munka január 31-ig mintegy 33 millió forintba került. Ezzel párhuzamosan felmértük azt is, hogyan lehet véglegesen elvégezni a belvízmentesítést, mind Nagyhegyen, Hékéden, Nagynyomáson, mind Alsóréten. A tervezési munkák jelenleg is folynak. Elkészült viszont Nagyhegy középsõ részének belvízmentesítése, közel egy kilométeres zárt csatorna épült a Madách utcától a Nagyhegyszéli útig. A vasút alatti átvezetést a közelmúltban már megoldottuk, így a nagyhegyi belvíz a Nagyvölgy-csatornán keresztül vonul le a Kurcába.

Sáfrán Bálint a további feladatokról szólva elmondta: jelen pillanatban is dolgoznak a Nagyhegyszéli iskola melletti terület, valamint a Hékédi városrész belvízmentesítési tervén. Elõzetes felmérések szerint az úgynevezett preventív, tehát a megelõzõ munkálatok elõirányzott költsége mintegy 143 millió forintot tesz ki, ezt az összeget a vis maior keretbõl pályázza meg az önkormányzat. Abban reménykednek, hogy az igényelt pénzt megkapják majd a központi költségvetésbõl. És ha így lesz, akkor az említett problémás helyek végleges belvízmentesítése még az idén megtörténik.

Erre várnak a szentesiek, de ugyanakkor azt láthatják, hogy a talajvíz-utánpótlás miatt még mindig dolgoznak a szivattyúk. Valamelyest csökkent ugyan a belvizes területek nagysága, ám az önkormányzati biztos emlékeztetett arra, hogy 1941-42-43-ban volt hasonló probléma az országban. Akkor most arra kell gondolnunk, hogy a csapadékos idõjárásból maradt még hátra másfél évünk!...

(lovas)