Csíky Rákóczija

A bronzba öntésre kész dr. Csíky László szobra II. Rákóczi Ferencrõl. Korunkban, amikor a karakter- és tehetségben szukölködõ, karizma nélküli pénzemberek nyüzsögnek a gazdasági és politikai életben, egy olyan embert állít elénk az alkotó, aki az ország legnagyobb földbirtokosaként, a Felvidék és Erdély uraként, teljes vagyonát feláldozta a haza függetlenségének oltárán. Szentes menlevelet kapott a szabadságharc katonai vezetõjétõl. A fejedelem politikai levelezésének egy részét Szentes egykori függetlenségi párti képviselõje, Simonyi Ernõ adta ki. Amikor Rákóczi hamvait 1906-ban hazahozták Kassára, Szentes egyik tere a fejedelemrõl elnevezett utca kezdeténél szintén Rákóczi nevét kapta. Idei ünnepségsorozatunk alkalmából érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy szoborparkunk ezzel az alkotással is gazdagabb lehetne. Nem is beszélve arról, hogy a Magyar Honvédség helyi laktanyája is II. Rákóczi Ferenc nevét viseli.

(nádor)