Nem kiadó a Móricz

A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház helyzetérõl megjelent írásokkal kapcsolatban Szentes Város Önkormányzata Mûvelõdési és Oktatási Bizottsága az alábbiakat teszi közzé:

A humán szolgáltatások, így ezek között a közmûvelõdési tevékenység vállalkozási formában történõ mûködtetéséhez adottak a törvényi feltételek. A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház ilyen formán történõ üzemeltetése viszont nem állt az önkormányzat szándékában, ezért pályázati kiírás sem történt. Keller Jánosné valóban benyújtotta ajánlatát, mely e lap múlt heti számában teljes egészében megjelent. Mindezzel kapcsolatban bizottságunk úgy foglalt állást, hogy mivel pályázati kiírás nem történt a mûvelõdési ház üzemeltetésére és az ott folyó munka közmûvelõdési megállapodás keretében történõ ellátására, ezért nem javasolta az anyag tárgyalását a képviselõ-testületnek. A javaslatot a képviselõ-testület a decemberi ülésén elfogadta.

Keller Jánosné az utóbbi idõben több megjelent cikkben negatív véleményt formált a városban folyó közmûvelõdési munkáról. Mindazok, akik ezen a területen munkálkodnak, és nagyon keményen megdolgoznak azért, hogy a városunkban színvonalas kulturális élet legyen - sok esetben egy kisváros lehetõségein túl is mutatnak az elért eredmények -, azt tartanák kívánatosnak, hogy egymás munkáját megbecsülve, esetleg segítve ezen az úton haladhassanak tovább.

Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Mûvelõdési és Oktatási Bizottsága