Pályáznak a Móriczra

A Jövõnkért Alapfokú Mûvészeti Iskola 1999 szeptemberétõl kapta meg mûködési engedélyét. Szentes város elsõ mûvészeti magániskolája nagy érdeklõdést váltott ki, bizonyítja ezt a jelentkezõk száma, mely jóval túlhaladta a tervezett keretet. Több mint 200 kis és nagy növendék kezdte meg tanulmányait szeptember 15-tõl. Az iskola egy székhellyel, a városon belül három és Mindszenten egy telephellyel indult, három mûvészeti ágban: képzõmûvészet, táncmûvészet, színmûvészet. Már az iskola alapításakor terveink között szerepelt egy központi ingatlan, mely iskolánk székhelyéül szolgálhatna. Így „megfoghatóbb” lenne a város lakosainak - hasonlóan, mint a zeneiskola -, és nyitottabb is számukra.

Mikor Erdõs Péter igazgató úr felkeresett, hogy vállaljam át a Bolero Táncklub mûködtetését, merült fel a gondolat a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház vállalkozásba vételével kapcsolatban, mely ideális körülményeket teremthetne a mûvészeti iskola számára is.

Az elképzelésekrõl, tervekrõl röviden:

A régi, patinás épület megõrizné eddigi hagyományait, továbbra is helyet kapnának benne a nyugdíjasklub rendezvényei, összejövetelei, a kertbarátkör, a csökkentlátók klubja, a mozgássérültek. A nagy hírû városi fúvószenekar próbáinak továbbra is biztosított helye lenne az épületben. A klubok rendezvényeit olykor egy-egy ünnep alkalmából - karácsony, nõnap, stb. - színesíteni tudnánk egy-egy mûsorszámmal, kis ajándékkal, melyet iskolánk tanulói adnának.

A Bolero Táncklub több évtizedes hagyományát folytatni szeretnénk megújult formában. Sokkal több versenylehetõséggel, fellépéssel és rendezvények szervezésével, szponzorok felkeresésével.

Az épület a mûvészeti iskola székhelyéül szolgálna. Az iskolákba kihelyezett telephelyek továbbra is megmaradnának, hiszen a szülõk szempontjából az a praktikus megoldás. Inkább az iskola rendezvényeire használnánk a nagytermet - évnyitó, évzáró, különbözõ ünnepségek, bemutatók, stb. -, illetve kis kiállító teremül szolgálhat az elõtér.

Nyári alkotótábort szeretnénk szervezni itt, mindhárom mûvészeti ágban nemcsak az iskola, hanem a város és környéke gyerekei számára is.

A város hagyományainak megõrzése, népi kultúránk felelevenítése, az ifjúság és az érdeklõdõk számára elérhetõvé, mûvelhetõvé tétele másik nagy tervünk. Így az iskola pénzébõl gazdálkodva, a ház bevételeinek fokozásával, ill. pályázati úton nyert pénzekbõl szeretnénk egy városi hagyományõrzõ fazekasház, kézmûvesház alapjait lerakni. Természetesen ez is kapcsolódna az iskola mûvészeti tevékenységéhez is.

Szeretnénk, ha városunk mûvészeinek, alkotóinak, népmûvészeinek egy mindig nyitott klubja jöhetne itt létre, hiszen számítunk az õ alkotó segítségükre, tanácsaikra.

Az udvaron egy kis szabadtéri színpaddal és annak ötletes kihasználásával nyári programokat is tudunk biztosítani. A városunkban folyó drámapedagógiai oktatás országos hírû, s a színjátszás - egykor önálló társulat - nagy múltra tekinthet vissza. Érdemes lenne újra feleleveníteni.

Terveink szerint a házat szombat, vasárnap is nyitva tartanánk, programot biztosítva az érdeklõdõk számára.

Mindenféle szervezettel és szervezõvel szívesen tartunk fenn kapcsolatot, akik gyermek, ifjúsági vagy bármilyen kulturális programmal gazdagítják városunk életét. S bár szponzorokat magunk is keresünk, de ilyen rendezvényeket szívesen szponzorálunk magunk is.

Az épülettel kapcsolatos gazdálkodási tevékenységek a következõk lennének: a termek bérbeadása, rendezvények szervezése, lakodalmak szervezése - városi „lakodalmas ház” stílusban.

Az épület jó kihasználhatósága érdekében komoly beruházások szükségesek. Ezek egy része berendezés, mely mobilizálható. A többi beépített beruházás pl.: festések, átalakítások, fõzõ és mosogató lehetõség kialakítása, színpad építése, parketta rendbetétele a díszteremben, stb. Ezeknek megtérülése miatt a vállalkozási szerzõdést minimum öt évre szeretném megkötni.

Személyi feltételek:

Mûvészeti iskolám máris munkahelyteremtõ beruházásként indult, hiszen egy fõ fõállású, tanári diplomával rendelkezõ alkalmazott. A Bolero Táncklub felvállalásával egy fõ népmûvelõ, a ház átvállalásával plussz egy fõ - eddig is ott dolgozó - gondnok-takarító munkahelyét biztosítanám.

A mûvészeti iskola tantestülete feladata elvégzéséhez maximális szakmai végzettséggel rendelkezik. Közülük kettõ népmûvelõ diplomával is, és tudásuk, lelkesedésük legjavát adnák a ház minél jobb és színvonalasabb mûködtetéséhez, a város javára.

A Jövõnkért Alapfokú Mûvészeti Iskola fenntartója és igazgatója Keller Jánosné, ezúton benyújtom pályázatom Szentes város polgármesterének, és képviselõ-testületének a szentesi Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház vállalkozási formában való mûködtetésére, fenti elképzelések alapján.

Mellékletként csatolom azt a gazdaságossági számítást, melyet - más adatok nem lévén birtokomban - a Szentesi Mûvelõdési Központ 2000. évre vonatkozó pénzügyi tervére alapoztam. (Mely felhalmozás és felújítás nélkül az 1999. évi szabályzók és árak mellett készült.)

Számításaim végeredményeként a városnak 3.110.000,- Ft megtakarítást jelent évente, öt évre 15.550.000,- Ft (infláció követése nélküli áron számítva).

Keller Jánosné

pedagógus, a Jövõnkért Alapfokú Mûvészeti Iskola fenntartója

(A képviselõ-testület legutóbbi ülésén olyan döntés született, hogy a Bolero Táncklub a Lajtha László Zeneiskola mûvészeti csoportja lesz. Értesülésünk szerint az önkormányzat nem írt ki pályázatot a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház vállalkozási formában való mûködtetésére. Szilveszterkor nem volt zárva a Móricz. Lapunkat arról tájékoztatták, hogy 300 idõs és fiatal klubtag, valamint a városi fúvószenekar ifjai búcsúztatták ott az óévet. - A szerk.)