Társulást is szorgalmazott

Az év elsõ sajtótájékoztatóját tartotta a héten Farkas Sándor országgyûlési képviselõ, a parlament mezõgazdasági bizottságának elnöke. Mi mással is kezdhette volna mondandóját, ha nem a belvízhelyzettel? Nagyon sok település szenved a belvíztõl. Az elõttünk álló tél, s a tavasz semmiféle biztató dologgal nem kecsegtet - mondotta. Mibõl gondolja mindezt? Egy amerikai elõrejelzés szerint várható, hogy a tél végi, kora tavaszi csapadékmennyiség a korábbi évek átlagának akár a kétszerese is lehet, az évi csapadékmennyiség megközelítheti az ezer millimétert.

Felkészülni erre képtelenség - jelentette ki a honatya. A megfeszített munka ami most a belvízvédekezést jellemzi, tiszteletet érdemel. Fagyban, sárban dolgoznak, hogy a belterületi ingatlanok, illetve a külterületeken lévõ szántó- és vetésterületek minél kisebb kárt szenvedjenek. Ez a kár országos viszonylatban a becslések szerint már megközelíti az 5 milliárd forintot. Ám ez még korántsem végleges, az ösz-szeg sajnos, még tovább emelkedik. Egy részüket a kormány próbálja megtéríteni, a teljes kártérítésrõl azonban szó sem lehet. Hogyan történik mindez? A mezõgazdaságban élõknél a kitavaszodást követõen egy állomány- és kárbecslés fog történni, amelynek alapján az õszi vetésekben keletkezett mezei károk jelentõs részét a mai elképzelések szerint visszatéríthetik.

Bizonyára érdekeli a mezõgazdasági vállalkozókat, hogy 2000-ben milyen gazdaságpolitikai trend, támogatási rendszer alakul ki az agráriumban. Az elmúlt héten a parlament mezõgazdasági bizottságának elnöke ez ügyben tárgyalt dr. Torgyán József vidékfejlesztési és földmûvelésügyi miniszterrel. A találkozáson gyakorlatilag eldõltek azok a legfontosabb sarokszámok, irányelvek, amelyek a 2000-es agrártámogatásokat és szabályozásokat érintik. Az ehhez kapcsolódó kormányrendeletek megalkotása most kezdõdött el. Farkas Sándor szerint a 250 milliárdhoz teljesen új koncepció kellett, le kellett szûkíteni sok mindent.

Az már látható, hogy a mezõgazdasági belvízkárok, a kártérítések a tárca költségvetését komolyan érintik. Átcsoportosításokra kerülhet sor. Például a piackutatási támogatások nagyságrendje erõsen csökken az idén. Az országgyûlési képviselõ elmondta még, hogy a tél végén, a kora tavaszi idõszakban szeretné összehívni a térség meghatározó mezõgazdálkodással foglalkozó gazdáit, az üzemvezetõket, érintett szakembereket annak érdekében, hogy a komoly károkat szenvedett területen újabb összefogással, esetleg egy átalakuló víztársulati rendszerben gondolkodva, a térség belvízrendszerét-, gazdálkodását tegyék rendbe. Ehhez kormányzati szakembereket hív majd meg.

- Ami jelenleg mûködik, az egy korábbi struktúrának volt a része, azóta óriási változások vannak. Az ebben érdekelt gazdákat szeretném a programhoz meghívni. A térség számára keresem azokat a megnyugtató megoldásokat, amikkel a meglévõ problémákat, károkat a legkisebb mértékre vissza tudjuk szorítani.

Meggyõzõdésem: olyan új szemléletre van szükség, amely még elég szokatlan nálunk is. Tudomásul kell venni azokat a feszes piaci viszonyokat ezen a területen is, amelyeket eddig nem vettünk figyelembe. Gondolok itt a víztársulati hozzájárulási díjfizetésre, azok elszámolására, ellenõrzésére, visszaosztására - mondta Farkas Sándor.

(lovas)