Brusznyai mártíriuma

Dr. Brusznyai Árpádra emlékeztek az elmúlt napokban. És nem csak a város határain belül. A Duna Televízió január 8-án, szombaton délután dokumentumfilmet sugárzott az 1956-os forradalom hõsérõl, a mártírhalál halt tanárról. A Brusznyai-per címû film a derekegyházi születésû, volt szentesi gimnáziumi diák mártíriumát idézte föl.

Brusznyai Árpád halálának évfordulója alkalmából január 10-én, hétfõn délelõtt az oktatási intézmény tanulói és pedagógusok tartottak koszorúzással egybekötött megemlékezést a Horváth Mihály Gimnázium bejáratánál elhelyezett emléktáblánál. A volt szentesi diák iskolatársai helyezték el közvetlenül a rendszerváltozás után ezt a táblát, amelyet Göncz Árpád köztársasági elnök avatott fel. Most az iskola diákjai korabeli dokumentumok alapján idézték meg az egykori szentesi gimnazista alakját. Az ELTE elvégzése után görög-latin-történelem szakos tanár és klasszika filológus lett. 1952-ben került Veszprémbe, ahol az ottani gimnázium tanára lett.

1956 októberének veszprémi eseményei nem hagyták tettek és szavak nélkül Brusznyai Árpádot. Az egyetemi diáktanács javaslatának megfelelõen élelmiszer- és gyógyszerszállítmányt indított a fõvárosba. Az egyetemisták és a munkásfiatalok felfegyverzésével nem értett egyet, féltette a fiatalokat a túlerõ mészárlásától. Október végén a Veszprém megyei forradalmi tanács elnökévé választották. Felhívásukban - többek között - követelték a szovjet csapatok azonnali kivonulását.

November elsõ hetében szovjet fogságba került. Amint az a diákok emlékmûsorából kiderült, Faludy György közbenjárására egy hónap után visszamehetett Veszprémbe. A barátai arra próbálták õt rávenni, hogy emigráljon Nyugatra. Brusznyai Árpád hallani sem akart errõl, mert tudta: semmi törvényellenes dolgot nem követett el. Mint tudjuk, Gyõrben nem ítélték halálra. Az akkori megyei párttitkár, Papp János azonban nem nyugodott bele, és kérte az illetékes bíróság elnökét, hogy végeztessék ki. Amire végül is hajlottak: kötél általi halálra ítélték, amelyet 1958. január 9-én hajtottak végre.

Brusznyai Árpád emléktáblájára koszorút helyeztek el az egykori iskolatársai - dr. Pataki Ilona, Takács Bálint, Vass György - és a gimnázium mostani diákjai.

(l. j.)