Milliók belvízkárokra

Az önkormányzat legutóbbi ülésén Szirbik Imre polgármester beszámolójában a belvízkérdést is érintette. Mint megtudtuk: nemrégiben ismét elrendelték az I. fokú belvízvédelmi készültséget, amelyhez szakmai bizottság alakult.

– Lényegében a tűzoltóság irányítja az egészet, fogja össze a belvízvédekezést – mondotta Lipták János, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának vezetôje. – Ott vannak a szükséges eszközök, anyagok. A lakosság is oda jelenti a problémáját, a tűzoltóság pedig fölveszi a kapcsolatot a műszaki osztállyal, s ha szükséges a lakók elhelyezése, akkor a lakáshivatallal is.

– Mint megtudtuk, képviselôi javaslatra a januári ülésre beszámoló készül majd a belvízvédelmi helyzetrôl.

– Igen. Abban részleteztük, melyek azok a munkák, amelyeket feltétlenül szükséges elvégezni, milyen beruházások, karbantartások kellenek ahhoz, hogy ezen a helyzeten változtassunk. A beszámoló lényegében megelôzi a költségvetés tárgyalását, azért is, hogy annak ismeretében tudjon dönteni a testület arról, mennyit tud szakítani a belvízvédekezési munkákra.

– Mikortól számolnak a belvízzel?

– Tavasz óta. Utána volt egy kis lélegzetvétel, majd júniusban újra jelentkezett a belvíz és viharkár, akkor érkeztek a bejelentések. A műszaki osztály minden adott esetben elvégezte a helyszíni felméréseket, az épületkárokat megnéztük, ott, ahol a lakhatás feltételei veszélybe kerültek, azoknál az ingatlanoknál segítséget nyújtott az önkormányzat.

– Mennyire tehetô a kár? Mit fizetett ki az önkormányzat a belvíz esetében?

– Végül is a kormánytól jött a támogatás. Az önkormányzathoz 117 kérelem érkezett be, ebbôl 90 család kapott vissza nem térítendô támogatást. Voltak olyanok, akik kamatmentes kölcsönt kaptak. Ezek a pénzek arra szolgáltak, hogy a lakhatás elemi feltételei biztosíthatók legyenek. Nem az volt a mérvadó, hogy mekkora kárt szenvedett a család, hanem mekkora az összeg, amivel a lakhatás feltételei biztosíthatók. Négy családot ideiglenesen el kellett helyezni, mert az épületük összedôlt, életveszélyessé vált. November 31-ig a kormánynak ezekkel a pénzekkel el kellett számolnunk. Ami pedig az összeget illeti: önkormányzati ingatlanok helyreállítására 3 millió, az utak javítására 8,5 millió, személyi tulajdonban lévô ingatlanok helyreállítására 38 millió forintot fizettünk.

Lovas József