Belvízhelyzet

Több, mint húsz évvel ezelõtt volt ilyen súlyos probléma, mint most. Ez beszélgetésünk témája Sáfrán Bálinttal, a Városellátó Intézmény munkatársával.

- Mivel magyarázható az, hogy két évtized óta nem volt ilyen súlyos probléma a belvízzel?

- Legelsõsorban ennyi csapadék, mint az elmúlt két évben 1998 májusától napjainkig, nem is volt. Én is csak az öregektõl tudom, 1940-ben az Alsórét környékén 40-50 cm-es belvíz volt. Ennek hatására épült ki azon a részen az elvezetõ rendszer. A háború után 1970 környékén egy-két évben volt ilyen helyzet mint most.

- Melyek a város azon részei, ahol legveszélyesebb gondot okozza?

- Több veszélyeztetett terület is van. Egyik olyan, ami belvíz, a másik nagy mennyiségû csapadékra érzékeny. Belvízveszélyes terület Alsórét, Termál lakótelep, Futó Z. u. környéke. Számunkra is meglepõ volt, hogy Nagyhegyen, több helyen tavasszal, illetve napjainkban is házak vannak veszélyeztetve jelentõs csapadékvíz miatt, ilyen terület még a Kiss Ernõ u. környéke. A város nyolc km hosszú, esetenként csak egy-két km sávot érintett nagy mennyiségû csapadék, s ott jelentõs az esõvíz által okozott kár. Ilyen volt legutóbb a kiséri városrész, Nyíri-köz, Szt. Anna u. és Áchim a. u. környéke.

- A kéthetes esõzés után, változott-e a helyzet a közel egy hétig tartott kánikulában?

- Valamit javult. Fõleg duguláselhárítás s jelentõs mennyiségû elpárolgás volt tapasztalható. Legutóbb az Áchim utcait tudom említeni, ahol két nap alatt vonult le a víz. Egyrészt az árok tisztításának illetve a már említett párolgásnak köszönhetõen, a veszélyezettség gyakorlatilag megszûnt.

- Mennyire partner az érintett területek lakossága az önök munkatársaival?

- Nagyon régen volt ilyen csapadékos idõ. Ez a munka úgy tûnik "szükséges rossz", nem volt rákényszerítve sem az önkormányzat, sem a lakosság karbantartási munkák elvégzésére. Így ez a terület elhanyagolásra került mind a két fél részérõl. Köztudott, hogy az utcai árkokat a lakosságnak kellene tisztán tartani, ez nem történt meg, hiszen nem volt probléma. Most mikor bejött a katasztrófahelyzet, egybõl jelentkeztek a problémák is. Magát a feladatot az önkormányzat csak a lakosság segítségével tudja megoldani.

- Az önkormányzat költségvetése biztosít-e megfelelõ összeget a fent említett gondok csökkentésére?

- Az utóbbi tíz-tizenöt évben az önkormányzat költségvetése a szükséges (nem katasztrofális helyzet) munkálatokra biztosította. Külön pénzt nem rendelt, ez a második félév teendõje, amennyiben pénzügyileg szükségessé válik. Nagyon sok hibáról tudunk azonban ez sok-sok év munkáját jelenti. Hirtelen jött hibákat kötelességünk elhárítani. Meggátolni a házak romlását illetve a kiskertek terményeinek pusztulását. Terveink szerint készítünk egy tízéves belvíz elvezetési programot, különbözõ felmérésekkel megvalósul az anyagi oldal is, majd a testület dönt arról, hogy milyen ütemben hajtsuk végre.

- Kellett-e kiköltöztetni embereket az érintett területrõl?

- A Sopron utcában három illetve két tanya lakóit kellett biztonságba helyezni. A helyi vízelhárítási munkáknál nagy segítséget nyújtott a tûzoltóság. Olyan parancsnoka és állománya van, hogy mindent megtett a város érdekében.

- Közös összefogással egyáltalán meglehet-e szüntetni a belvíz okozta gondokat?

- Véleményem szerint meg kell szüntetni. A világnak nincs olyan országa, ahol mindenre felkészülnek. Egy-egy területre lezúduló óriási víztömegre nem lehet felkészülni, akkor sajnos továbbra is károk fognak keletkezni.

DVZ