Aki az ajtót betette ...

Nagytiszteletû Pap Lajos valóban a legnagyobb körû tiszteletnek örvendett, hiszen mint református körlelkész Mindszenttõl Kunszentmártonig és Csanytelektõl Gádorosig végezte missziós szolgálatát. Róla szól Gulyás Pap Etelka (A Kisasszony") Apostolok útja c. közismert írása. E mellett a legismertebb hitoktató is volt Szentesen. Nem véletlen, hogy az elsõ polgári leányiskola alapító igazgatója, Gonda Júlia fûzte vele egybe életét. Már a hatodik gyermekük is jócskán felcseperedett, amikor - ültében - még mindig csak kötötte a kis harisnyákat. Amikor megkérdezték, ugyan kinek lesz, csak azt felelte: Még nem tudom, de majd csak ad bele a Jóisten kis lábakat!" Hát adott is. Hetediknek megszületett Istvánka, amikor kitört a Nagy Háború, és hadikórház lett a polgáriból is.

Épp 80 éve, áprilisban történt - és erre még emlékezett -, hogy a pincébe zárt szentesi túszoknak egyedül õvele tudtak ezt-azt küldeni a rokonok, mert egy ötéves-forma kisgyerekkel még a bõrkabátos marcona õrök sem törõdtek ...

A lányokból tanítónõk, a fiúkból papok lettek. A Kétszer Pap" dinasztiát Szentes után az egész ország megismerte. Családi sírboltjukat a Szeder temetõben mindig virág borítja, s egy idõ óta a Petõfi Sándor Zenei Általánossá lett - volt polgári - diákjai ápolják...

Istvánnak - apjához hasonlóan - kijutott a távoli szolgálatokból bõven. Ifjú teológusként a nyíregyházi leánykalvineum vallásoktató lelkésze, majd a miskolci ref. leánygimnázium tanára lett. A vészkorszakban sajókeresztúri lelkész, majd nyugalomban a miskolci gyülekezetek szerény szolgájaként a Kétszer Pap család historikusa lett. Szentesi földész felmenõinek sírját elsõként szabadította meg a volt laktanya õrzésvédelmi" sávjának burgyingjától, írásait családról, nevelésrõl és hitrõl a közgyûjteményeink õrzik ... Memoárjainak élére szánt Ars Poeticája így hangzik: _ Miért merem a magam nagyon szerény emlékeit felfûzni? Utolsónak, hetediknek maradtam mint gyermek a sorban. A négy fiú közül már egyetlen. Lám igaz az, hogy aki a végére marad, tegye be az ajtót! ... Ez is sarkall, hogy amíg ez a kis emlékezõképességem el nem hagy, papírra vessem, amikre rajtam kívül már nem sokan emlékeznek."

Kétszer" Pap István temetésére, május 15-én szombaton 9 órakor a Péter Pál Polgárház mikrobuszt indít Miskolcra, a Tetemvári deszkatemplomba, melyet az elmúlt héten avattak újjá. Az egyház és az iskola képviselõin kívül is akadnak még helyek a család tisztelõi számára. Jelentkezni az útra a 316-678 telefonszámon lehet ....

Rózsa Gábornál