Az elsõ lépés: a szemétdíj

A múlt kedden délelõtt tizenegy órakor nem túlságosan ünnepélyes keretek között, de annál barátibb hangulatban a Kiss Bálint utca 3. szám alatti ház udvarában Szirbik Imre polgármester átadta a kisebbségi önkormányzat irodájának kulcsait Faur Zoltánnak, a kisebbségi önkormányzat elnökének. Szentes ajándéka a kisebbségnek tehát az iroda, amelyet a város újíttatott fel és alakíttatott át, melyrõl Faur Zoltán azt mondta, hogy az egy hosszú távú és gyümölcsözõ kapcsolat nyitánya, s reményét fejezte ki abban a tekintetben, hogy a kisebbség bizonyítani tud. Elsõ nagy lépésként említette, hogy a kisebbségi önkormányzat megpróbál közremûködni a szemétszállítási díjak beszedésében a Berekháton, ami eddig nem járt eredménnyel. Szirbik Imre tájékoztatásképpen elmondta, hogy a város alacsony térítés mellett vállalta, hogy a teleprõl elszállítja a szemetet. Az új iroda közösségi pont lesz a helyi cigányság életében, s demonstrálni akarja, hogy nemcsak a telepiek, hanem a város minden cigány lakója magához tartozónak érezhesse. Szirbik Imre szólt a Berekháton épülõ tornateremrõl is, amely, mint mondta, nemcsak sportcélokat szolgál majd, hanem mûvelõdési események színtere is lehet, s az átlagos iskolai tornatermeknél nagyobb a felszereltsége a kiszolgáló helyiségek tenkintetében. Lakatos Attila, a kisebbségi önkormányzat alelnöke ígéretet tett a polgármesternek arra, hogy a Kiss Bálint utcai udvart is rendbe hozzák, s kicsinosítják, hogy az itteni kulturált környezet ösztönözze társaikat az otthoni kulturáltabb környezetre.Faur Zoltán elmondta azt is, hogy a várostól kapott az önkormányzat egy területet a vajdatelepen, amelyen futball- és tengópályát, valamint játszóteret fognak kialakítani, s ezzel nemcsak a sportolási lehetõségeket bõvítik, hanem végre a lurkók nem az utcán játszanak majd, mint ahogy most - hiszen az balesetveszélyes.A cigány kisebbségi önkormányzat irodája munkanapokon reggel nyolc órától délután négy óráig fogadja majd a látogatókat, de lesznek elnöki vagy alelnöki fogadóórák is. Az iroda telefonszáma: 314-829.Blahó G.