Teljesen még nem úszik a város

Szirbik Imre polgármester, Koszt György tûzoltóparancsnok és Kovács László, a Polgári Védelem parancsnoka, mint operatív bizottság, a kialakult helyzetre való tekintettel kedden délelõtt sajtótájékoztatót hívott össze a városházára.Mivel a melegedés miatt igen nagy mennyiségû hó olvadt el és jelentõs mennyiségû, mintegy 65-70 mm csapadék esett hétfõn, aznap a késõ esti órákban II. fokú belvízvédelmi készültséget rendeltek el.Kritikus pont a Kiss Ernõ utca és a Wesselényi utca környéke, mivel a szomszédos repülõtér éppen a Felsõpárt felé lejt, s a víz elárasztotta a városnak ezt a részét. Szintén kritikus pont az Alsórét, a Futó Zoltán és az Alkony utca környéke. A berki út melletti szivattyútelepen a Pankotai Agrár Rt. szivattyúja dolgozott, s talán dolgozik most is, amely másodpercenként 500 l vizet képes befogadni. Elvezetõ csatornaként az operatív bizottság a Kurcát és a Nagyvölgy csatornát használja, a tûzoltók és a polgári védelem õrei fáradtságot és energiát nem kímélve dolgoznak, eddig 29 helyre hívták õket. Ezek közül néhány helyen nem tudtak segíteni, hiszen a szivattyúzáshoz szükséges magasságú vízszint nem volt érzékelhetõ. A bizottság arra kéri a lakosságot, hogy erejéhez mérten a maga portáján igyekezzék a vizet elvezetni, ott, ahol az állampolgári beavatkozás nem segít, szükség van a Tûzoltóságra: a 105-ös számon bármikor hívható. Két ház került a Sopron soron valóban kritikus helyzetbe, az egyiket a tulajdonos a tavasszal el akarta bontani, a természet gyorsan és drasztikusan megoldotta: hiszen a ház összedõlt. Egy vályogházat kellett aládúcolni, lakóinak további sorsa ma még bizonytalan. A Kertvárosban a Kodály Zoltán és a Széchenyi utca keresztezõdésében lévõ gyûjtõcsatorna nem volt képes a keletkezett belvizet befogadni, a csatorna felsõ nyílásától számítva mintegy negyven centiméteres magasságban állt a víz. Szivattyúval kedd éjjel fél egyre sikerült normalizálni a helyzetet. A város rendelkezésére nemcsak saját eszközei állnak, az Árpád és a Szentes-Mag Kft. is ajánlott fel segítséget a Pankota mellett, szivattyú formájában, ugyanakkor a bizottság tagjai elmondták, hogy vészhelyzet esetén tapasztalható az a segítõészség, amelyet különbözõ egyénektõl vagy mesterektõl, szakemberektõl és polgároktól kaptak. Ezért feltétlenül köszönet jár - mondta Szirbik Imre. A polgármester kijelentette, hogy a bizottság jelenleg ura a helyzetnek, s ha nem következik újabb jelentõsebb esõzés, akkor a problémát bizonyosan tudják kezelni. Az utcai átereszeket eseténként egyszerûen markológéppel vájták ki, ott ahol a lakók nem fordítottak gondot ennek meglétére. Szirbik Imre úgy látja, nem kell tartani fertõzésveszélytõl. S a szennyvízcsatornákkal kapcsolatban elmondta: lehet, hogy a városban sok helyütt hiányzik, mégis, ilyen helyzetben tûnik ki egyértelmûen: jobb, hogy a város elõbb épített burkolt utakat, hiszen a védelem más módon ma aligha tudná megközelíteni a lakott területeket.A Szentesi Élet kíváncsi volt arra, vajon a nagyobb mértékû hóeltakarítás javította volna-e a jelenleg kialakult belvízhelyzetet. Nem, hiszen a hóeltakarítással egy helyen nagyobb tömegben keletkeztek kisebb hódombok, amelyek összefagytak, s ezek gátolják a víz elszivárgását a talaj rétegeibe. A csapadékelvezetõ csatornákat ezért termálvízzel "oldották fel", hogy abban utat nyerjen a belvíz, az áztató, süppedõ, dagonyázó, áradó, szuttyogó belvíz.BG