Ligeti üdülõterület

A tavalyi esztendõ közepén hagyták jóvá a képviselõk Szentes Általános Rendezési Tervét. Már akkor felmerült, egyes területekre ún. részletes rendezési tervet kell készíteni, így többek között a városközpontra, az iparterületi részekre, valamint a ligetre és a hozzá kapcsolódó tartalék területekre.A Széchényi Liget, a ligeti üdülõterület részletes rendezési tervének elkészítése szintén tavaly egy képviselõi indítvány kapcsán vetõdött fel. A témát tárgyalta a testület, valami el is indult, majd nagy döccenéssel megállt egy idõre. Nemrégiben azonban Szirbik Imre polgármester áldását adta az ügyre, kezdõdjenek meg valóban az elsõ lépések a liget és a hozzátartozó területek hasznosításával kapcsolatban. Mint Juhász Márta, a város fõépítésze elmondta: rajzasztala sarkán foglal el egy fontos helyet a ligettel kapcsolatos tervek halmaza. A téma ugyanis nem új keletû. 1969-ben, azaz éppen harminc éve született az elsõ elképzelés a liget ésszerû fejlesztésével és további hasznosításával kapcsolatban, s azt követõen három-négy évente terítékre kerültek különbözõ színtû tanulmánytervek. De mit is értünk most ligeti terület alatt? Azt a fás, parkos övezetet, ahol a Koszta József Múzeum, a játszótér található. Ennek a parknak a mentén, a Kurca mellett halad az az út, ahol eljuthatunk a strandra. Itt kétéves huzavona után sikerült elérni, hogy a régi, nagyon rossz állapotban lévõ volt éttermet lebontsák. Szerencsére épül az új, ami a hírek szerint idén még a szezon elõtt üzemelni fog. A ligethez szervesen tartozik tehát a strand is, ahol a szép fekvésû, de már elég rossz állapotban lévõ régi medence és az új uszodai létesítmények mellett található még a kemping kõ- és faházaival. Ezen a területen mûködnek még egyéb kisebb épületek, amelyeknek a létét vagy más célú felhasználását feltehetõleg felül fogják vizsgálni.A tervezési munkára a szerzõdést Takács Máté készíti, aki az Általános Rendezési Tervnek is munkatársa volt. A konkrét részletes rendezési tervben majd meg lehet fogalmazni a mostani igényeket és elképzeléseket, amelyek 5-10 év távlatában valósulhatnak meg. Alapvetõ dolgokat kell azonban ahhoz tisztázni, hogy a tervezõknek is megfelelõ programot adjanak a kezébe, s ehhez megfelelõ emberi és szakmai partner a városfejlesztési bizottság és Bocskay István, a Sport és Idegenforgalmi Központ vezetõje, akinek a létesítményei éppen az említett területen vannak.Ahhoz, hogy a ligeti területet a jövõ évezred elsõ évtizedében jól lehessen használni, az elsõ és legfontosabb lépés az, hogy a közlekedési eszközökkel nem szerencsésen terhelt ligetet tehermentesítsék. Az elképzelés szerint a Veker csatorna mellett lehetne egy beközlekedõ utat biztosítani, - természetesen parkolóval - amirõl a strand területe is jól megközelíthetõ lenne. A tervek további részletei a jelen szemüvegén keresztül talán kicsit álmodozásnak tûnhetnek. Minden terv célja azonban, hogy az álmoknak is helyet adjon, hiszen ami ma még csak a fantázia játéka, jövõre megvalósítható elképzelés lehet. Az álomtervek között szerepel egy korszerû és a huszonegyedik századnak megfelelõ fedett uszoda. Hosszú távon valószínûleg a kempinget is ki kell telepíteni a strandról, ennek már elméletben megvan az új helye a tartalékterületen, de ez is idõ és pénz kérdése. Szintén álom: a korábbi évek elképzelése, a gyógyszálló. A készülõ tervekben ennek is biztosítani fogják a helyét. Horváth Ágnes