Mi lesz veled, rádió?

A rádiózás szentesi frontján nagy változások zajlanak. A 95,7 mHz-en mostmár 18 órában a Média 6 és 6 órában az Orient rádió szól, a 106,1 mHz sorsáról a közeljövõben dönt az Országos Rádió és Televízió Testület. A sajtóosztálytól kapott információink szerint erre a frekvenciára három pályázat érkezett, a Jonestone Bt-.é, a Kontinental Kft.-é, s a száz százalékban önkormányzati tulajdonban lévõ Rádió Szentes KHT.-é. Az utóbbi maradt csak "versenyben", miután az elõbbi kettõ pályázatát alaki és formai hibák miatt elutasította a testület, amelynek hamarosan döntenie kell.

Olvasóink talán emlékeznek arra, hogy bizonyos jogértelmezési viták folytak a különbözõ frekvenciák odaítélhetõségérõl, a médiatörvényrõl, s konkrétan arról, önkormányzat mûködtethet-e rádiót, illetve államigazgatási szervnek minõsül-e az önkormányzat.

Az alábbiakban a témába vágó szeleteket olvashatnak a médiatörvénybõl.

III. fejezet, 31. , (1) Az ORTT védi és elõmozdítja a szólásszabadságot a mûsorszolgáltatók piacra lépésének elõsegítésével, a tájékoztatási monopóliumok lebontásával, és újak létrejöttének megakadályozásával, a mûsorszolgáltatók függetlenségének védelmével....

VI. fejezet,85. (3) Országos és körzeti vételkörzetû televízió, illetve országos vételkörzetû rádió mûsorszolgáltató részvénytársasági, illetõleg kizárólag helyi, területi önkormányzatok tulajdonában álló közhasznú társasági formában mûködhet.

86. (1) Mûsorszolgáltatóként, illetve hálózatos mûsorszolgáltatóként a testület által a törvény szerinti eljárásban feljogosított vállalkozás, valamint a közszolgálati mûsorszolgáltató mûködhet.

(3) Nem lehet mûsorszolgáltatásra jogosult szervezet

b, állami és közigazgatási szerv, kivéve, ha az Alkotmány 19/D és 19/E -ban szabályozott esetek és azok végrehajtására elfogadott törvény másként nem rendelkezik.

Szakértõk szerint az Alkotmányból nem következik egyértelmûen, hogy az önkormányzat államigazgatási szerv volna; az önkormányzat kétarcú: hivatalként ellát államigazgatási és helyi igazgatási feladatokat, illetve a testület döntéseinek végrehajtása is a feladata. A képviselõ-testületnek nincsen felettes szerve, tehát nem része az államigazgatásnak, helyben saját tulajdonában mûködtethet rádiót.

A fentiek szerint a Rádió Szentesnek, amely már KHT.-ként adta be pályázatát a 106,1 mHz-re, 24 órára, s most egyedüli pályázó, tiszta esélyei vannak. -bg-