Teljes partrendezés a Kurcán

Sárréti Dániel táj- és kertépítészeti egyetemi hallgató a város önkormányzatának megbízásából a Kurca városi szakaszára készített terveket, arról, hogyan is nézzen ki, milyen felüdülési, szórakozási és portolási lehetõségeket kínáljon. Lapunk birtokába egy olyan tervrajz került, amely a Dessewffy Arisztid sor, a Nádas sétány területét foglalja magába, a kórházig. A terv szerint a fûtõház és a lakótömb között épül majd aszfalt sportpálya, s valószínûleg ez lesz az egyetlen betonnal fedett hely. Ugyanezen az oldalon szabadtéri sütõ-fõzõ övezet kerül kialakításra, a szemben lévõ parton pedig - ligetes erdõsítés nyomán - tornapálya. A gyaloghídra, amelynél a közelmúltban a tragikus baleset történt, az ifjú, kreatív építész hallgató fa játszó-várat tervezett, átépített hídtesttel, olvasóink ennek rajzát láthatják lapunkban. Korom Pál, a mûszaki osztály munkatársa elmondta azt is, hogy a fiatalember most éppen az Egyesült Államokban képzi tovább magát, de a nagy távolság nem jelentett számára akadályt, onnan a megadott határidõre küldte el a rajzokat. Egyébiránt amíg itt tartózkodott, több terepbejárást is tartott, s a terveken ezek után természetesen érvényesül az adott környezet, s az optimálisan elvárható tetszetõsséget és használhatóságot mutató épített környezet. Korom Pál úgy nyilatkozott, hogy a terv megvalósulása, amely ma még csak asztalon fekvõ elképzelés, legkorábban jövõre kezdõdhet el, hiszen a földet hagyni kell pihenni a nagyszabású tereprendezés, a kotrás után, nem beszélve a biológiai megfigyelésrõl. A terv sehol nem számol kõbõl vagy betonból épített úttal, a part menti utakat úgy kell majd agyagos, masszív talajjal megépíteni, hogy azok munkagépeket is elbírjanak.A Kurca-partot a város tartós bérletbe fogja venni az ATIVIZIG-tõl. Mindez természetesen hosszú távú program, hiszen a növények, a fák nem igazodnak választási ciklusokhoz, évekhez. Korom Pál úgy véli, hogy a Kurca partjának varázslatos átalakulása független a következõ ciklus polgármesterének személyétõl.A város folytatja, amit megkezdett, vagyis szeretné a csatornát élõvízzé tenni, s ebben elsõsorban a természetes energiákra számít. A jelenlegi elképzelések szerint szélkerék által termelt energiával emelné ki a Körösbõl a vizet a Kurca számára, s ezzel megoldott lenne a folyamatos vízpótlás. Kivitelezõtõl már komoly ajánlat is érkezett erre vonatkozóan, Magyarországon már mûködik hasonló konstrukció, amelyet a hivatal munkatársai szemrevételeznek. Korom Pál cáfolta lapunk nem hivatalos értesülését, mely szerint a Körös vize szalmonella pozitív volna, ellenben kitért a Kurcában nagy tömegben fellelhetõ zöldanyagra, amely egészségügyi szempontból nem veszélyes, csak kellemetlen. Ugyanakkor elmondta azt is, hogy "lábon marad" a szarvasi holtágból, a Vekeren keresztül, a gravitáció erejénél fogva történõ vízutánpótlás terve, amelyen most is dolgozik az ATIVIZIG. A két konstrukció együttes jelenlétére azért is szükség lesz, mert a Veker csatorna nem érinti a Kurca felsõ szakaszát, vízutánpótlás ellenben ott is kell. A kotrás augusztus végére a Csongrádi úti hídig befejezõdik, a további szakaszokat pedig várhatóan a határidõ elõtt kikotorják. Pótlólagosan megtervezik és elhelyezik a csatornában az úgynevezett uszadékfogókat, amelyek a további karbantartásnál nyújtanak a gépek kezelõinek segítséget. A Központi Környezetvédelmi Alaptól a város nyert a kotrásra idén 15, jövõre szintén 15 millió forintot, a következõ évre 86 millió a becsült költségvetés. Ennek felét kell a városnak állnia, de folyamatosan pályáz, hogy minél kevesebbe kerüljön. A kotrás teljes összege 228 millió forint lesz. Szakértõk között vita várható még arról, hogy milyen típusú fákat ültessenek a partra, Korom Pál a szil-, a tölgy- és a hársfák ültetését támogatná, de ennek valószínûleg csak késõbb lesz realitása. Addig víztûrõ és gyorsan növõ növényekkel kell számolni, például füzeket, fekete nyárfákat ültetni. Egyébiránt az elõzõ, majd harminc évvel ezelõtti kotrás alkalmával levert cövekekbõl zöldelltek és sarjadtak ki a Kurca-parton ma látható fák.De természetesen a világításról és a padok elhelyezésérõl is vita lesz szakértõk között, s ebben a legfõbb tétel az, hogy a szerelmespároknak, vagy a nyugdíjasoknak kedveznek-e...Blahó Gabi