Pardy Ferenc (1910 - 1998)

Szegényebb lett a Kossuth utca képe. Pár napja nem látni a fõutcán egy becsületes arcú, nyílt tekintetû, 88 évesen is egyenes derekú, mindig fésült és ápolt õsz hajú és tömött bajuszú embert, kezében a reformátusok énekes könyvével, ami mindig elkísérte a templomba. Június 24-én országgyûlési képviselõjét temette a város a Szeder temetõbõl a Református Közép temetõbeli családi sírboltba. Nem kisebb "csapatnak" volt õ a politikusa, mint a Kossuth Lajos szellemiségét õrzõ Függetlenségi Pártnak, amelyben a kisgazdák "felszeletelése" után Pfeiffer Zoltán belügyi államtitkári vezérükkel az elnyomatás elõtti utolsó demokratikus választások során állták a sarat - becsülettel... Haláláig õ volt egykori pártjának utolsó élõ vezetõje.Földmíves volt minden felmenõje. Apja Sándor, édesanyja Nagy Kovács Julianna elsõ fiaként 1910. február 8-án, hamvazó szerdán született - jelképesen - a Jövendõ utcában. Szigorú nevelésben részesült A református elemi iskola után a fõgimnáziumba íratták. Szobája falára ákombákom betûkkel volt kiírva: " - Hát Jézus mit szól hozzá?" Az iskolát apja betegsége és korai halála miatt kellett abbahagynia, a Derekegyháza-paptelki családi gazdaság 18 éves korában szakadt a nyakába. Örömmel és sikerrel csinálta. Tanulmányait a felnõttek esti felsõkereskedelmi iskolájában fejezte be. A Csongrád-vármegyei gazdasági egyesületben 1937-tõl fejtett ki aktív társadalmi tevékenységet. Mintagazda volt, így a kisgazdák is felfigyeltek rá. Politikai karrierjét szorgalmának köszönhette. Szószólója lett a paraszt-szövetségnek, majd 1947 nyarától teléig, alig három hónapig Szentest és környékét képviselte a Parlamentben. Akkoriban még elõfordulhatott, hogy napirend elõtt a szentesi kubikosok bérkövetelõ táviratát olvashatta fel. De keményebb idõk jöttek. Pfeiffert az osztrák határig kísérte - õ is átmehetett volna -, de visszafordult - vesztére. Utoljára 1949 októberében szabadult a vizsgálati fogságból. Nem ítélték el, de lehetetlenné tették. Gyermekeinek élt és városának. Az ötvenes években raktárosként vegetált, és a kályhás mesterségben magára talált. De ahogy megomlott a rendszer, feltámadni vélte egykori szép eszméit. Mesélik, hogy most, amikor jobbra fordul mindannyiunk hajója, 88 évesen újra fellépett - független képviselõ-jelöltként!Eggyel több immár a demokraták száma az elíziumi mezõkön, a szentesi Kátai utcából. Eggyel kevesebb a tiszteletre méltó Polgár a fõutcán. (RG)