Nyílt levél Szentes város önkormányzati képviselõihez és választott vezetõihez

Mi, a FIDESZ Magyar Polgári Párt, a Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Magyar Demokrata Fórum és a Magyar Igazság és Élet Pártja szentesi szervezetei elfogadhatatlannak tartjuk Szentes város vezetésének azon gyakorlatát, mellyel tulajdonjogot ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül átruház, illetve nem városi kötelezettségeket és feladatokat Szentes város költségvetésébõl finanszíroz.A fenn említett pártok a Szentes Kossuth tér 1. sz. alatti a város legértékesebb köztulajdonát képezõ volt megyeháza hasznosításával kapcsolatban kinyilvánítják azon álláspontjukat, hogy támogatnak minden olyan törekvést, amely az épület méltó hasznosítására irányul, de a leghatározottabban elutasítják, hogy Szentes Város Önkormányzata ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül egészében, vagy részben átadja azt a Csongrád Megyei Önkormányzat tulajdonába. Szentes város jövõje érdekében kérjük a város jelenlegi választott vezetését és képviselõtestületét, hogy mandátumának hátralévõ részében tartózkodjon az ingatlanvagyon részeinek ingyenes átadásától, valamint tartós pénzügyi kötelezettség vállalásától, illetve tegye meg a szükséges lépéseket a város eladósodásának megakadályozása érdekében.Farkas Sándor, a FIDESZ Magyar Polgári Párt Szentesi Szervezete elnökedr. Petõ Lászlóné, a Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt Szentesi Szervezete elnökeHalmai László, a Kereszténydemokrata Néppárt Szentesi Szervezete elnökedr. Berente László, a Magyar Demokrata Fórum Szentesi Szervezete elnökeHarmati István, a Magyar Igazság és Élet Pártja Szentesi Szervezete elnöke