Szentes új képviselõje: Farkas Sándor

A választások május 24-i második fordulóján Farkas Sándor (Fidesz-MPP) és dr. Gombos András (SZDSZ) mérték össze erejüket, az egyéni országgyûlési képviselõi széket az V. számú választókörzetben a Fidesz jelöltje nyerte el. Ezen az estén a választási iroda és a választási bizottság munkájának köszönhetõen (és annak, hogy jóval kevesebb adatot kellett feldogozni) sokkal korábban megszületett a végeredmény. Farkas Sándor 10.599 (59,06 %) szavazatot kapott, Gombos András pedig 7.347-et (40,94 %).

Farkas Sándor azon az éjszakán már mint leendõ országgyûlési képviselõ rövid interjút is adott a televíziónak, lapunk hétfõn délelõtt kérte nyilatkozattételre a fábiánsebestyéni Kinizsi MGTSZ elnökét. Mint mondta, a választásokon az az eredmény született, amire õ számított. Az egyéni országgyûlési képviselõ székek számát tekintve Csongrád megyében teljes ellenzéki gyõzelem született, hiszen a hét körzetbõl ötben a Fideszes jelöltek lettek a befutók, míg kettõben a kisgazdák. A listás szavazatok arányai viszont nem alakultak reményeinek megfelelõen, így a szentesi Orbán István, aki ötödik volt a Fidesz területi listáján, nem jutott be a parlamentbe, õ az õszön így "csak" a polgármesteri székért száll versenybe.Farkas Sándor elõdje munkájáról úgy nyilatkozott, nem kívánja azt megítélni, felelõtlenség volna részérõl, hiszen mélységében nem ismeri. Egyébként úgy érzi, a Szentest érintõ kérdések össze lettek mosva a képviselõi munkával, míg bizonyos területeken - konkrétan az elkerülõ út ügyében - már az elõzõ ciklus idején tett lépéseket a helyi vezetés. 1994 hasonló idõszakában Gombos András hívta õt egy szakmai csapatba, késõbb azonban nem számított a segítségére - mondta. Szerkesztõségünknek megerõsítette azt a megyei napilapban és a Magyar Hírlapban már megjelent hírt, miszerint õ a Fidesz jelöltje a földmûvelésügyi miniszter posztjára. A Szentesi Élet arra volt kíváncsi, hogy miután kiderült, hogy a Fidesz a kisgazdák nélkül nem képes kormányalakításra, s várható, hogy az FKgP igényt tart erre a tárcára, ennek fényében milyennek látja az esélyeit. Farkas Sándor felidézte Orbán Viktor közelmúltbeli Fábiánsebestyénben tett nyilatkozatát, mely szerint a magyar nemzet fõ értékei a tudás, a szellemi tõke és a hazai mezõgazdaság, Farkas úgy véli, nem valószínû, hogy változtatni fog álláspontján, s õ nem feltételezi, hogy a párt elnöke, a miniszterelnök átadja ezt a megbízatást a Kisgazdapártnak.A kormányalakítással kapcsolatban Farkas Sándor elmondta, teljesen egyetért Orbán Viktorral abban, amit vasárnap éjszakai sajtótájékoztatóján mondott, tudniillik hogy más a kisgazdapárt és más fogalom a kisgazda. Õ, mint gyakorló mezõgazdász a magángazdák problémáit ismeri és egyet tud velük érteni, egyébiránt pedig a Kisgazdapárttal a viszony helyi vagy megyei szinten hírül sem olyan éles, mint az országos politikában. Tájékoztatott arról, hogy a Fidesz irodája országgyûlési képviselõi irodává fog átalakulni, amit természetesen felkereshetnek a polgárok.Arról, hogy mit kíván tenni az elkövetkezendõ négy évben választókörzete érdekében, úgy nyilatkozott, a Fidesz gazdaságpolitikája ebben a körzetben is tért kell, hogy nyerjen: a vállalkozás szabadsága szent, esélyegyenlõséget kell biztosítani a nagyok mellett a kis- és középvállalkozásoknak is. Konkrét programokat nem akart említeni a képviselõ úr, de az elmondta, hogy a környezõ települések önkormányzati ülésein a jövõben részt kíván venni, s alaposan feltérképezni az itt élõk problémáit.