Piaci portya

Legutóbb tavaly írtunk a szentesi Villogó utcai piacról, egészen pontosan akkor, amikor a város képviselõ-testülete pályázatot írt ki a piac üzemeltetésére. Mint ismeretes a pályázat eredménytelenül végzõdött. De mi történt azóta? Mi lesz a Villogó utcai piac sorsa? Erre kerestük a választ, a témában Varga Sándort a piacot üzemeltetõ Városellátó Intézmény vezetõjét, egy piaci árust és egy biztonsági õrt kérdeztünk.- Az önkormányzat képviselõ-testülete által kiírt pályázatra tavaly tudomásom szerint egy érvényes pályázat érkezett, de a pályázó az utolsó pillanatban visszavonta a ajánlatát. - kezdi Varga Sándor. - Ekkor a képviselõ-testület úgy döntött, hogy az Árpád Szövetkezet által tervezett nagybani zöldség-gyümölcs piac megépítéséig a piac vállalkozásba adását felfüggeszti. Elképzelhetõ tehát, hogy a nagybani üzemeltetésének megkezdése után a testület visszatér a témára. - Ezek szerint továbbra is a Városellátó Intézmény üzemelteti a Villogó utcai piacot. Mit jelent maga az üzemeltetés, milyen feladatokat foglal magába?- A Villogó utcai piac mellett az Apponyi téri zöldség piacot is mi mûködtetjük. Ez azt jelenti, hogy biztosítanunk kell természetesen az árusítás feltételeit, az árusító helyek tisztántartásáról is mi gondoskodnunk. Mi tartjuk fenn a rendet is a piacon, szedjük a helypénzeket, üzemeltetjük az illemhelyeket, elszállítatjuk a szemetet, rendezzük a víz és áramdíjakat. A Villogó utcai piacon mûködtetjük a városi mázsaházat is, ahol rendszeresen folynak az állatátvételek.- Mekkora költséggel és mekkora bevétellel mûködik a Villogó utcai piac?- Mindent beleszámolva, tehát a bérköltségtõl kezdve a járulékos költségekig körülbelül 4-4,5 millió forint a kiadásunk a Villogó utcai piacon és mintegy 6-6,5 millió forint bevétellel üzemel. Itt el kell mondani, hogy a képviselõ-testület a helypénzeket 1996 január elseje óta nem változtatta.- Mire fordítják a hasznot?- Mint önkormányzati intézmény ezt a hasznot nem saját döntésünk alapján használjuk fel. A körülbelül 2 millió forintos többletbevételt visszaforgatjuk önkormányzati célok megvalósítására. Tehát ebbõl finanszírozzuk a városban lévõ összes közkifolyó vízdíját, az intézmény mûködteti a városban lévõ összes toronyórát és ebbõl finanszírozzuk a piacon a gombavizsgálat éves költségét is. - Történt változás is a Villogó utcai piacon...- Igen. Január elsejétõl biztonsági õröket alkalmazunk a piacon. Tevékenységükhöz tartozik a piac rendezõi és a piac felügyelõi munkakör ellátása. Tapasztalataink szerint a vásárlók és az árusok is nagy megelégedéssel fogadták a biztonsági õrök megjelenését.Ahogyan az árusok látják...- Mivel járok más piacokra is, - kezdi egy középkorú férfi - tudom milyen árak vannak másutt, így azt mondhatom, hogy itt elfogadhatóak. Nem szokott itt probléma lenni, mindenki megszokta a helyét ahová pakol. A biztonsági õrök megjelenése nem különösen nagy elõny, mert ezt a munkát ezelõtt is elvégezte egy nyugdíjas bácsi, és akkor sem volt semmi probléma. Arra is volt ember, aki körbejárt és közbenjárt, ha olyan dolgokat árultak, amit nem volt szabad.- Beszélik, hogy régebben akadt olyan árus , aki nagyobb helyet foglalt el, mint a kifizetett négyzetméter és ebbõl voltak is problémák...- Ilyenrõl én nem tudok. A piacfelügyelõ is ha egyszer megkérte az árustól a papírt, hogy mennyi helyet foglal, akkor nem foglalhatott többet.- Arról tetszik-e tudni, hogy régebben talán voltak itt verekedések is...- Hát ha voltak, akkor azok most is vannak. Megtörtént ez akkor is meg most, de azonnal itt volt a rendõrség. Ma már mindenütt van mobiltelefon, a kereskedõknél is ott van, ha valami baj volt beszóltunk a rendõrségre.- Van valami amin kellene változtatni itt a piacon, vagy így jól mûködik ahogy van?- Én azt tudnám kifogásolni, hogy valahogyan a külföldieket kellene megszüntetni, mert ezek olyan külföldiek, hogy ugyanonnan vásárolják az árut ahonnan mi és õk itt nem fizetnek adót, nem adnak blokkot. Egy rész ki van nekik jelölve és õk ott árulhatnak. Magától értetõdik, hogy ha õ is onnan vásárol ahonnét én vásárolok, meg a többi kereskedõ, akkor azért tudja olcsóbban adni az árut, mert nem kell neki fizetnie adót.- A külföldiek is rendelkeznek vállalkozói igazolvánnyal...- De hát azt ellenõrizni kellene, hogy milyen vállalkozói igazolványokkal rendelkeznek. Mitõlünk nem fogadják el a fénymásolt engedélyeket például... ... és a biztonsági õrök- A konkrét feladatunk a bérelt helyeknek a biztosítása, a különbözõ véletlenül adódó atrocitások lekezelése. - mondja az egyik SECURITY feliratú fekete dzsekis biztonsági õr. -Mint általában tudják itt Szentesen és országos viszonylatban is, hogy zsebesek bárhol elõfordulnak, úgyhogy õket is figyeljük. A helypénzszedõket kísérjük, nehogy történjen valami baj. Lényegében a rendfenntartás a feladatunk. - Január elseje óta dolgoznak itt a piacon, azóta történt-e olyan eset, hogy bizony közbe kellett lépni?- Viták általában minden piacon vannak. Olyan, hogy tényleg keményebben oda kellett volna lépni nem volt. Szóváltások elõfordulnak az árusok között, az egyik jobban kirakodik mint a másik, vagy a másik helyére pakol. De mindenkinek szerzõdésben foglaltatik, hogy mikorra kell megérkezni, s hogy mekkora helyre lehet pakolni. Ha van vita, akkor ennek be nem tartása miatt. De komolyabb probléma még hál'Istennek nem volt. - Hogyan fogadták az árusok, hogy biztonsági õrök jelentek meg a piacon?- Vegyes érzelmekkel fogadták, ahogy halljuk a visszhangokat. Aki elõtte is becsületesen fizetett, az nem problémázott, az meg volt elégedve a mi munkánkkal is, de aki nem, az negatív hangokat ütött meg. De ha véletlenül lopások történnek, vagy adódik valami, akkor persze keresik, hogy merre van a biztonsági õr. - Van tekintélye a biztonsági õrnek?- Elmondhatom, hogy van. Amire felhívjuk a figyelmet azt azért betartják. Nem szoktak rajta vitatkozni, de mi sem szoktunk kötözködni, azt csináljuk meg, ami nekünk is elõ van írva. Nagyon sok itt az árus, nagyon sok itt az ember. Van akivel keményebben lehet csak szót érteni, van akinek elég ha megkérjük szépen. De egy kis emberismerettel el lehet boldogulni.Horváth Ágnes