Gondolatok

Vannak jóízû szavak. Egyikük az otthon. Mi mindent jelent! Biztos helyet, meleg légkört, terített asztalt, tiszta ruhát, vetett ágyat, megértést, adakozó szeretetet, áldozatkész gyámolítást stb. Mindez egy valakinek köszönhetõ: annak a nõnek, aki abban a családban feleség vagy (és) anya. Az istenfélõ filozófuskirály, Bölcs Salamon írta: “Megnyerte a jót az Úrtól, aki kapott derék asszonyt." A Nõk Napja jó alkalom, külön figyelmességgel háláld meg NEKI, aki az otthonodat számodra áldások forrásává teszi.“Jobb kettõnek, mint egynek" (Biblia). A házasság is jó. Ha jó.Városunk egyik nagyon kitartó agglegénye végül is ráadta fejét a nõsülésre. Egy idõ múltán megostromolták a sorstársai, mondaná meg, most már mindkét állapotot ismervén, úgy, vagy így jobb? Némi töprengés után ennyit mondott: “Hát úgy nem volt jó, de így tán még rosszabb". Tanulság: mindent a maga idejében...Még egy gondolat a fentebb idézett bibliai igazsághoz, hogy t. i. jobb kettõnek, mint egynek: mikor valósul meg a testvérvárosi kapcsolat a két Tisza-parti város között a szomszédunkkal? Ha távoli német és holland városokban úgy tapasztalják, hogy megéri nekik, nekik nem érné meg? Tudom, nem rajtunk múlik.Véget ért a Téli Olimpia. A magyar résztvevõkrõl az írja az újság, hogy sportszerûen viselkedtek, és baráti jó szellemben voltak együtt. De ha azt is olvashattuk, hogy az elért eredményeik siralmasak voltak, inkább civódtak volna, csak szerepeltek volna jobban (ha már az adófizetõk pénzén akkora “kirándulást" tettek). IE