Dr. Gombos András sajtótájékoztatója

Az utolsó elõtti sajtótájékoztatóját tartotta meg ebben a választási ciklusban dr. Gombos András országgyûlési képviselõ. Ez alkalommal elkészítette maga mérlegét az elmúlt négy évben végzett munkájáról.Elmondta, több tisztséget töltött be: így tagja a parlament mezõgazdasági bizottságának, a bizottság geotermikus energiával foglalkozó albizottságának elnöke, az interparlamentáris unió magyar-szlovák tagozatának elnöke, az agrár koordinációs bizottság tagja.Plenáris ülésen hatvankét alkalommal szólalt fel, összesen 6 óra 22 percet beszélt. Felszólalásai 62 törvényhez kapcsolódtak, a mezõgazdasági bizottság 5 törvény esetében bizottsági elõadónak választotta. Az SZDSZ-frakció 8 törvény esetében bízta rá a vezérszónoklatot. 27 törvényjavaslathoz készített 375 módosító indítványt, amelyekbõl a parlament 272-t fogadott el. A választókörzetében végzett munkájával kapcsolatban elmondta, koordináló tevékenységével segítette a várost elkerülõ útszakasz építésének elindulását, esély van rá, hogy az év végére elkészül az egymilliárd forintos beruházás. Ugyancsak segítõ tevékenységet végzett a Kurca kotrásának és a SAAB idetelepülésének érdekében. A szentesi önkormányzat mûködõképességének megõrzésére több pályázatot menedzselt, s kiemelte pozitív szerepét a kórház ágycsatájában is. A kemény tárgyalások eredményeképpen 100-zal kevesebb ágyat kellett megszüntetni, s ez biztosítja a kórház nemzetközi színvonalú mûködését továbbra is. Kezdeti lépéseket tett a termálvíz-visszasajtolás problematikájának feloldására - választókörzetében 38 termálkút üzemel. Kezdeményezésének köszönhetõen a kormány létrehozott egy tárcaközi bizottságot, amely ezzel az üggyel foglalkozik. Ha ez megoldódik, a képviselõ megítélése szerint az uniós csatlakozás után e térség mezõgazdasága egyértelmûen a nyertesek között lesz, és sokezer család megélhetése több generációra elõre biztosítottnak látszik. A távoli jövõben 2007-2008 között megvalósul a déli autópálya, amely valószínûleg Szentes és Hódmezõvásárhely között épül meg, török konzorciumban.Fogadónapjain február elsejéig 2112-en keresték meg 52 féle ügyben. 14 lakossági fórumot tartott, választókörzetén kívül pedig kilenc helyen. A képviselõ pozitív mérlegében - mint mondta - az eredmények természetesen nemcsak személyéhez kötõdnek: a polgármester, intézmények igazgatói, gazdasági egységek vezetõi mind-mind tevékenyen részt vettek abban a munkában, amely a választókörzet javára vált - vélte Gombos András. "Kiderült rólam, hogy képes vagyok csapatokat egy irányba organizálni, és születik eredmény. Nagy iskola volt ez a négy év." - zárta mondandóját városunk SZDSZ-es országgyûlési képviselõje - májusig még mindenképpen annak mondhatja magát, utána pedig bízik a sikerben, amely igazolása lehet eddigi munkájának. Vagy ha nem, hát akkor: ilyen a demokrácia.Lapunk emlékeztette õt arra, hogy legutóbbi sajtótájékoztatóján azt ígérte, nem csak sikereirõl, de meg nem valósult elképzeléseirõl is szólni fog. Így Gombos András ez alkalommal beszélt azokról is. A Petõfi Szálloda újjávarázslása szerepelt a választási programjában, hogy ez az álom nem teljesült, annak az az oka, hogy a Csongrád megyei Vendéglátó Vállalat privatizációja óta olyan szövevényes jogi környezet alakult ki a szálloda körül, amely szinte kibogozhatatlan, de - mint mondta Gombos doktor - õ nem adta fel. Ugyanígy nem adta fel a fedett uszodára vonatkozó elképzelését. Részsikerként könyvelte el, hogy az exporttámogatások tekintetében nemcsak a feldolgozóüzemek, hanem az alapanyagtermelõk is juthatnak immár támogatáshoz, bár az arányon megítélése szerint a jövõben még javítani kell.Dr. Gombos András bízik abban, hogy kulturált, európai lesz a kampány, az SZDSZ megítélése szerint koalícióban fog kormányozni a következõ ciklusban, pártja úgy gondolja, hogy számára koalíció nemcsak az MSZP-vel képzelhetõ el.

BG