A KDNP jelöltje

Kedden, délután mutatta be a KDNP az ötös számú választókörzet (Szentes és környéke) képviselõjelöltjét, Szebellédi Annát. A sajtótájékoztatón Halmai László ezúttal mint pártjának kampányfõnöke szerepelt. Bevezetõ szavaiban vázolta a kereszténydemokraták választási stratégiáját. Nem háborúra készülnek, igazolni akarják, hogy felkészültek a politizálásra, meg akarják ismertetni azt az alternatívát, amit õk kínálnak a polgároknak. Pozitív kampányt ígért, személyeskedésektõl mentesen. Véleménye szerint itt helyben közismert, köztiszteletben álló jelöltet találtak, akirõl mindenki tudja, hogy évtizedek óta az embereket szolgálja. Halmai úr megemlítette, bármelyik ellenzéki jelölt sikerét örömmel üdvözölné.Szebellédi Anna elmondta, munkája révén naponta találkozik a kisemberek gondjaival, elsõdlegesen éppen ezért a szociális problémák megoldását tekinti, különös tekintettel az egészségügyre. Az oktatás helyzete is fontos számára, részben azért mert maga is tanít, részben mert 10 esztendõs gyermekén keresztül látja ennek fontosságát. Megemlítette a szomorú tényt, miszerint kevés gyermek születik, nagyon sokan halnak meg, a még aktív korúak közül is. A KDNP véleménye szerint segíthet ezen gondokban, hiszen szerinte ez a "családok pártja". Úgy ítélte meg, a privatizáció nem sikerült jól, ennek következtében a kis- és középvállalkozók kénytelenek kizsákmányolni alkalmazottaikat. A munkanélküliség problémája is szóba került, a képviselõjelölt elmondta, külön veszély (túl az anyagi problémákon), hogy az állástalan személy elszokhat a munkától, újra meg kell tanítani dolgozni. Itt helyben elsõdlegesnek tekintik a mezõgazdaságot, az abban foglalatoskodók életeleme a munka, viszont egészségtelen adórendszer sújtja õket, ez mindenféleképpen reformokra szorul. Szebellédi Anna szívügyének tekinti az elesettek segítését, a mozgássérülteket, valamint a szellemi fogyatékosok szomorú helyzetét említette. A bemutatkozást követõ beszélgetésen szóba került a párt közelmúltbeli belsõ válsága, az érintettek szerint ezen már túl vannak, de néhány hónapig kétségtelenül mindez hátráltatta az érdemi munkát. Elhangzott, hogy a keresztény csoportosulás esetében minden vita a normálisnál jobban irritálja a közvéleményt, éppen azért, mert a kereszténység kötelez. Halmai úr szóba hozta, a viták dacára sem zártak ki senkit pártjukból itt Szentesen, bár volt akit töröltek a listáról. (Például mert nem fizette a tagdíjat.) Mintegy összefoglalva a megbeszélteket mondták ki: aki a mennyországba akar jutni, át kell esnie a tisztítótûzön is.

Pgy