Együtt egymásért

A beteg-orvos jó, együttmûködõ kapcsolatában hasznos gyakorlati kiegészítõi lehetnek az önkéntes segítõ szervezetek, bár az elképzelések még embrionális állapotban vannak. A vasutasok "Önkéntes Támogatási Alap"-ja már 1930-ban megalakult, és a 68 éves egyesület tapasztalt, erõs szervezet lett, amely a vasutasok aktív dolgozóit és nyugdíjasait tömöríti több, mint 200 ezer taggal, és behálózza az egész országot. Szentes regionális vasút területén 15 állomás vasutasait, és 1200 nyugdíjast ölel magába az ÖTA. A vasutas társadalom 95 %-a tag, és munkabérüknek, vagy nyugdíjuknak fél százalékát fizetik be az alapba. A felajánlást a számfejtéskor vonják le, és utalják át az ÖTA központi alapjába. Röviden tekintsünk vissza az egyesület történetére. Az ÖTA 1930-ban alakult meg, de szervezõdése már 6 évvel korábban elkezdõdött. Az egyesület megalapítása a vasutas szolidaritás szép példája. Az egyesület mûködési célja a társadalombiztosítási rendszer által nyújtott ellátásokat meghaladó közvetlen támogatások biztosítása és az egészségügyi intézmények fejlesztése. Az egyesület elõdeinek célkitûzéseit megõrizte, és a mai napig is ezek szellemében dolgozik. Az egyesület a megalakulása után anyagilag dinamikusan megerõsödött, és saját erõbõl egymásután épültek az egészségügyi létesítmények, mint pl. a tüdõszanatórium Budakeszin, gyermekszanatórium Svábhegyen, a balatonfüredi gyógyház, valamint szakrendelõk az ország különbözõ területein. A nagyszabású fejlesztési korszakban épült fel a legreprezentatívabb létesítmény, a budapesti MÁV Kórház. A fejlõdés további szakaszában egymásután épültek a gyógyházak és üdülõk, Hévíz, Szolnok, Zalakaros stb., valamint új székházak létesültek. Az egyesület további fejlõdését példázza a belsõ számítógépes információs rendszer kialakítása is.Növekvõ mértékû, a tagság számára visszajuttatott közvetlen segélyezés összege. Az egyszeri segély, a cukorbeteg segély, a gyógyászati segédeszközökre adott segély, valamint a nyugdíjasok szociális segélyezése. A dolgozók kórházi segélye, a ténylegesen kórházban töltött napok függvényében alakult, de az is növekvõ. A legnagyobb mértékben a temetési segély emelkedett. A segélyezettek aránya évenként a tagság teljes létszámának 15-20 %-át érinti. A nyugdíjasok közvetlen segélyezése, és szociális gondozása, az egyesület munkájának homlokterében áll. Tivald Attiláné elnök asszony tájékoztatása szerint az 1997 évi segélykiadások 78 %-át a tagok intézményes segélyezésére, 22 %-át pedig, szociális támogatásra fordította az egyesület. A temetési segélyekre fordított összeg megközelítette a 99 mFt-ot, a gyógyászati segédeszközökhöz nyújtott támogatás eléri a 74 mFt-ot, a nyugdíjasok kórházi ápolási segélye pedig meghaladja a 63 mFt-ot. A méltányossági segély címén történt felhasználás kb. 73 mFt, az idõszakos szociális gondozás költsége mintegy 25.5 mFt. Az ÖTA területi szervein keresztül végzi a tagságnak járó szolgáltatások ügyintézését. Az egyesület intézményeit és szolgáltatásait gyakran igénybe veszik a szentesi tagok is, akiknek ügyintézéseiben készségesen közremûködnek a helyi szakszolgálatok társadalombiztosítási ügyintézõi.Fogas Pál