Nõvilág '98

Vajda János, Gina szerelmese még 1857-ben hetilapot alapított a magyar hölgyek számára "Nõvilág" címmel, melynek néhány számát nemrég egy szentesi olvasónk azzal a dörgedelmes kitétellel ajándékozta a polgárházi gyûjteménynek, hogy bizony az õ neve nem publikálható a Szentesi Életben. És ez nagy baj. Nagy baj, mert hogyha a Szentesi Élet - ne adj Isten! - éppen a patkányok lapja lenne, akkor is jót tenne a KÖZ ajándékozójának a neve. Követendõ példája független az ún. politikától, vagy attól, amit tévesen annak hisznek Szentesen ... (- Méghogy én politizálnék?!) "Múzeumpolitizálok."Tárgyra! "Éljen minden bájos szép nõ,/ Kedves, egyszerû, mélyen érzõ,/ Gondot ûzõ drága kincs ;/ Náluk szebb a Földön nincs!" (Friderici után szabadon..., a második versszaktól tekintsenek el!)Csakhogy: aki kitalálta azt az évi egyetlen egy Nõk Napját, az elfelejtkezett 182 "nõnap"-ról! Hiszen úgy illene, ha már az év 365 napját fel kell osztani nõk és férfiak között, akkor a fele a nõké, fele a férfiaké legyen. (Én, mint nõpárti mind odaadtam volna nekik!) És ugyanazok, akik egy napot adtak a nõknek, felültették õket a traktorra, megengedték nekik, hogy a család fele jövedelméért megdolgozzanak, robotoltatták õket három mûszakban, hogy odahagyják isteni hivatásuk színterét a családnevelõ otthont, és hogy "vezetõk" legyenek, és ezzel egy egész nemzetet döntsenek szolgasorba... (Nõvilágba.)Ünnepelt hölgyeim! Ne feledjék, hogyan áll ma a nemzetépítõ férfiak halandósága. Miért kell ráeszmélniük ötvenévesen megözvegyülve arra, hogy milyen nagyszerû volt, amíg el nem temették gyermekeik apját? Gondoljanak bele, hogy vajon miért lett idõnek elõtte korcsmák bujdosója a FÉRFI, akit nemcsak díszeitõl, de eszétõl és ázsiójától is megfosztottak arra a fél életre!Vajon nem lenne jobb Ámor nyilától a Családanya trónusába ülve ifjaink nevelésével törõdni? Beszélgetni a Gyermekkel, aki nem kap szülõi szót, csak a TV-bõl meg a NAT-tól élemedik? Tükörben ékszerezõdni, hímzõráma mellett a guzsalyt is forgatni? Megbecsülve lenni és maradni? Múzsának, Hitvesnek, Anyának, Mamának, Matrónának?Voltak és lesznek is báró Jósika és Szendrey Júliák! (Igaz, emez volt azután Horváthné is, Horváth pedig "meleg" lett valahogy...) "Fejfámra sötét lobogóul akaszd..." Egyik a divatot tervezte Vajda lapjában, másik meg franciából fordított divatos lektûröket. És szeretem én Kármán Fannit is, de szívesebben ennék a szilvás gombócából, ha nálam jobban meg tudná csinálni azt. - Hölgyeim! Önök elõtt az élet, Önök elõtt a pálya ... Kérem ne feledjék, hogy a Társadalom sejtje a Család. - Van-e hát szükségünk sejtburjánzásra? A kezükben vagyunk, mert az ölükbõl kivetettek, és most erre az egy napra, a Nemzetközi Nõk napjára visszavehetnének ... Szerény számításaim szerint úgy Mikulásra meg is lenne az eredménye. Nekem mindenrõl mindig csak ez jut az eszembe (RG)