A POLGÁRI LEÁNYISKOLA NEVELŐI: 1871-1948-IG

 

Ágoston Györgyné Vaál Erzsébet:

magyar, történelem, torna

Apatocky Emilia:

magyar, kézimunka, rajz

dr. Ávéd Lászlóné Adamkovits Éva:

tanító

Balázsovits Norbert:

írás, rajz

Bárdos Dezső:

francia nyelv

Bencz Márton:

furulya

Benedek Nándor:

latin

Bogányi Erzsébet:

számtan, természetrajz, testgyakorlat

Bóna József:

testnevelés

Borza Ella:

?

Bölönyi Domokos Margit:

?

Burris Mariann:

testgyakorlat, számtan, természettudomány

Czakó Ferenc:

gyorsírás

Csuppayné Kindermann Erzsébet:

(ig.), német nyelv, számtan, természetrajz, földrajz, kézimunka, ének, háztartástan

Dégay Kálmán:

(ig.), számtan, vegytan, torna, fizika, magyar, természetrajz

Derzsi Kovács Ferenc:

természetrajz,  kémia

Derzsi Ödön:

francia nyelv (óraadó)

Domokos Sándor:

földrajz, magyar, természetrajz, közgazdaságtan, szépírás

Dósa Elek:

magyar

Dúzs Rózsa:

?

Eötvös Irén:

?

Fornet Kornélné:

nevelőnő

Frank Ármin:

német, francia, földrajz, természetrajz

dr. Gábos Zoltán:

tanító

Gönczi Ede:

gyorsírás

Hahn Izidor:

könyvvitel

Haraszti Edit:

német nyelv (óraadó)

Harasztosi Király Margit:

(ig.)

Harkay István:

német nyelv (óraadó)

Harkay Margit:

német nyelv, kézimunka, rajz, szépírás

Hárs László:

földrajz, biológia

Ibolya Jánosné Kakuk Erzsébet:

földrajz, rajz, természetrajz, vegytan, szépírás, számtan, vegytan

Istváncsics Mária:

(ig.), német nyelv, egészségtan, vegytan, fizika, számtan, természettan, torna

Jakó Dezső:

ének, karének

Jakó Etelka:

kézimunka, szépírás, rajz, gépírás, háztartástan, ének, földrajz

Joó Károly:

ének

Kálmán Gézáné Reichard Erzsébet:

német nyelv, történelem, számtan, fizika

dr. Kardos Albert:

francia nyelv (óraadó)

Katkics Gyuláné Greskovits Eleonóra:

szabadkézi rajz, magyar, francia nyelv, szépírás, egészségtan, háztartástan

Kedves Andrásné Borsi Jolán:

tanító

Király László:

kereskedelmi ismeretek, kereskedelmi levelezés, irodai munka

Kisantal Mária:

ének, számtan, háztartástan

Kiss Izabella:

német nyelv, történelem, szépírás, rajz, ének, háztartástan, földrajz, magyar

Kovács Emma:

?

Kovacsevics Vita:

rajz, kézimunka, szépírás

dr. Kovács Sándorné Stitz Lujza:

magyar, történelem

Kremán Ferenc:

kántortanító, egyházi ének, karének

Lakatos Béla:

?

Liczenbold Lajos:

áruismeret, magyar, földrajz, történelem, számtan, mértan, vegytan, torna

Linczenbold Lajosné: ?

ének, karének

dr. Maác Jánosné Truszka Irén:

számtan, természetrajz

Mácsai Katalin:

német nyelv,  történelem

Marschallné Nagy Róza:

tanítónő, nevelőnő

Matos Ilona:

?

Mayerné Katkics Nóra:

magyar, történelem

Menning Erzsébet:

?

Mészáros Margit:

latin, magyar nyelv

dr. Mihóczy Rezső:

latin (óraadó)

dr. Mihóczy Rezsőné dr. Lőcsey Mária:

(ig.) magyar, történelem, német nyelv, természetrajz, rajz

Miskolczy Emma:

?

Molecz Béla:

magyar nyelv és irodalom, német nyelv (óraadó)

Nagy Irén:

magyar, kézimunka, ének

dr. Nyíri Antal:

magyar nyelv, (óraadó)

Óhidy Vilmos:

ének

Pajtás Margit:

német nyelv, magyar nyelv

ifj. Pap Lajos:

?

Pap Lajosné Gonda Júlia:

(ig.) számtan, vegytan, fizika, egészségtan, német nyelv, ének, kézimunka, torna

Papp Aranka:

magyar, kézimunka, ének, rajz, földrajz

Papp Eleonóra:

földrajz, történelem, természterajz, szépírás

Paraté György:

magyar, földrajz, történelem, vegytan, mértani rajz, torna

Paulinyi Ilona:

mennyiségtan, természettan, vegytan, fizika, ének, kézimunka, rajz

Peterdi Lajosné Kakukk Margit:

háztartástan, rajz

Péterffy Istvánné Gerendi Ilona:

? (óraadó)

dr. Péter Pál Ottokár:

egészségtan

Pethő Etelka:

kézimunka

Práznovszky Erzsébet:

kézimunka

dr. Rácz Andrásné Pallaghy Rózsa:

?

Raskóy Mariann:

német nyelv

Reinholcz Károly:

(ig.) számtan

Róth Mária:

német nyelv, földrajz, természetrajz, történelem, kézimunka, ének

Schwinshakl Hugó:

német kereskedelmi levelezés

Simon Jolán:

fizika, kézimunka, mennyiségtan, természettan, vegytan, számtan, egészségtan

Szabó Margit:

tanító

Szerdahelyi Ferenc:

német nyelv

Szigeti Istvánné Baranyi Erzsébet:

földrajz, történelem

Temesváry Kriszta Molnár Kálmánné:

magyar nyelv

Tolcsvai Nagy Géza:

(ig.) földrajz, történelem, gépírás

Tolcsvai Nagy Gézáné Péchy Berta:

nyelvtan, történelem, gépírás

Vajda János:

?

Varga József:

egyházi ének

Varga Rózsa:

német nyelv, magyar nyelv

Vida Erzsébet:

?

Vígh Károly:

ének

Zolnay Dezső:

francia nyelv

Zolnay Károly:

(ig.), földrajz, természetrajz, német, latin nyelv

Zoó János:

szépírás

Zsoldos Margit:

?