Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola

 

 

HÍVOGAT A ... SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

A Pedagógiai Programunk célkitűzése a keresztény értékekre épülő, jó tárgyi tudással rendelkező, nyitott, családját, embertársait megbecsülő, hazáját szerető emberek nevelése. 

Évfolyamonként három osztályban, átlagosan 20-28 tanulóval, 13 napközis csoporttal dolgozunk. 1-2. osztályban iskolaotthonos, harmadik osztálytól napközis keretben folyik az oktatás. A felső tagozatosok menzai étkeztetést is igényelhetnek. 

Matematikát 5. osztálytól emelt szinten oktatunk, francia nyelvet már 1. osztálytól, 4. osztálytól angolt és igény szerint németet is tanítunk. Számítástechnika termünk 16 géppel, Internet hozzáférhetőséggel ellátott.

Iskolánkban katolikus és református hitoktatás folyik heti 2 órában az órarendbe beépítve. Az iskolánk sportudvara lehetőséget nyújt télen korcsolyapálya létesítésére. A tanítási órákon kívül szakköreink a tanulók igényeinek megfelelően szerveződnek. (Alsó tagozaton matematika, magyar, rajz, úszás már 1. osztálytól.) 

 

 

Ha szükséges, tantárgyi korrepetálást tartanak nevelőink. A 2002-2003-as tanévre három első osztály indítását tervezzük, 18-20-as létszámmal. Az anyanyelvet az Apáczai Kiadó tankönyveinek szótagoló- elemző- összetevő módszerével, a matematikát Hajdú Sándor tankönyvcsaládja, taneszközei alkalmazásával tanítjuk. 

Első osztályban, de az egész alsó tagozaton az alapozó feladatokat tartjuk legfontosabbnak A leendő első osztályosok részére iskola bemutató délutánt, a szülőknek nyílt órákat szervezünk. 

 

NYÍLT ÓRÁK:                          március 12. és 13. 1-2-3. óra. 

Tavaszváró iskola bemutató: március 20. délután 16 óra. 

 

Elsős tanítóink lesznek: 

Ádorné Ruska Ella - Magyar Mária, 

Kálmán Györgyné - Kovács Nóra, 

Vigh Dánielné -Csendes Lujza. 

 

Iskolánk városi, területi beiskolázású. Még e tanév befejezése előtt szülői értekezleten a következő tanévről tájékoztatást tartunk. 

Szeretettel várjuk a leendő tanulókat az iskolánkban.