Kiss Bálint Református Általános Iskola

 

 

Az utóbbi években kívül-belül megújult, megszépült iskola tanulólétszáma: 357 fő. Az átlagos osztálylétszám: 19 fő. Az alsó tagozatban az oktatás un. gurulós rendszerben történik. A differenciálás lehetőséget teremt az eltérő sebességgel haladó tanulók fejlesztésére. Jellegzetességünk a hittan oktatása. A bibliavilágának megismerésén túl olyan, a mindennapi életben nélkülözhetetlen ismeretekhez juthatnak tanulóink, amit a későbbiekben is kamatoztathatnak. Az idei tanévben indult el a református oktatásügy által is támogatott tehetségfejlesztő, tehetségnevelő program. Sajátos színt jelent az órarendben a drámajáték megjelenése. A Lajtha László Zeneiskola kihelyezett néptánc tagozata - a Margaréta néptánccsoport - várja a gyermekjátékok és a néptánc iránt érdeklődő tanulóinkat. A Jövőnkért Művészeti Alapiskola kihelyezett tagozatai: dráma és képzőművészet.

A negyedik osztálytól heti 4 órában angol, német és szakköri formában a francia nyelv elsajátítására van lehetőség. Hat éve indítottuk be a város egyik legkorszerűbb informatika szaktantermét, melyet több sikeres pályázatnak köszönhetően folyamatosan fejlesztünk. Az informatikát a harmadik osztálytól tanítjuk. A SULINET állandó, ingyenes Internet elérést biztosít a tanulók számára. Az általános iskolák közül elsőként hoztuk létre az intézmény bemutatkozó WEB lapját

Az iskolakönyvtár folyamatosan gyarapodó több ezres állománya segíti tanulóink felkészülését. A tornaterem korszerű, nagy alapterületű, jól felszerelt. Sok különleges sporteszköz segíti a mindennapos testnevelés programot (görkorcsolya, roller, ugrálólabda, gólyaláb).

Az alsósok öröme a most elkészült fa játszótér.

 

 

A különböző szakkörök a tehetségfejlesztés színterei: üvegfestő, bábjáték, informatika, francia, kis matematikus, környezetvédő, stb. Az iskolai étkeztetés a 60 fős ebédlőben történik. Ettől az évtől kezdve a Városi Kórház Konyhája látja el tanulóinkat az eddiginél változatosabb - és a szülők számára kedvezőbb árú - ételekkel.

Március végén a Suli7 sokszínű programjai adnak lehetőséget tanulóink bemutatkozására Hagyományosan ősszel kerül sor az "Egészséghét"-re. Télen és tavasszal sportnapot tartunk, ahová a szülőket is szívesen várjuk. Az iskola tanítói, tanárai közül senki sem dohányzik. Tanulóink minden évben eredményesen szerepelnek a különböző tanulmányi- és sportversenyeken. A tanulmányi versenyek igényes megszervezésében is tevékeny részt vállalunk. Az eredményes továbbtanulás megkönnyítése érdekében a nyolcadik osztályosok záróvizsgát tesznek. Ez a városban egyedülálló kezdeményezés mind a szülök, mind a tanulók részéről kedvező fogadtatásra talált.

 

A 2002/2003-as tanévben induló osztályok tanítói:

l.a Haller Andrea - Szegedi Zoltán

l.b Cseh Lajosné - Nyíri Dánielné

 

MESÉS ISKOLAKÓSTOLÓ

Régi hagyomány, hogy a leendő iskolásoknak és szüleiknek alkalmat teremtünk arra, hogy belekóstolhassanak a számukra még ismeretlen világ, az iskola életébe.

 

A programok:

Február 21.      14.00 Itt a farsang, áll a bál!

Február 28.      14.00 Mesés iskolakóstoló (A mese szárnyán az iskolapadba)

Március 7.       14.00 Így játszunk mi (A mindennapos testnevelés és a teniszprogram)

Március 13-14.   8.00 NYÍLT TANÍTÁSI ÓRÁK