Közszolgálati dolgozók elismerése

Átadták a DR. CSERGŐ KÁROLY EMLÉKÉÉRT DÍJ-at

 

 

 

 

 

Az államalapító Szent István és egyben az új kenyér ünnepe alkalmából adják át hagyományosan Szentesen a Közszolgálati érmeket. A bronz plakettel az önkormányzati intézményekben kiemelkedő közszolgálati munkát végző dolgozók teljesítményét ismeri el a város, a munkahelyi vezetők ajánlása alapján.

2017. augusztus 18-án délelőtt a Városháza konferenciatermében délelőtt rendezett ünnepségen 22 dolgozó kapta meg az elismerést.

 

 

 

 

 

 

 

 

A HELYI KÖZSZOLGÁLATBAN VÉGZETT KIEMELKEDŐ MUNKÁJÁÉRT „KIEMELKEDŐ KÖZSZOLGÁLATI MUNKÁJÁÉRT” EGYSZERI ELISMERÉSBEN RÉSZESÜL

 

·         Almásiné Soós Tímea                a Bölcsőde élelmezésvezető, gazdasági ügyintézője

·         Balogh Gabriella                        a Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon ápoló-gondozója

·         Báthory István                            a Közös Önkormányzati Hivatal lakásügyi ügyintézője

·         Binderné Berkecz Mária            a Családsegítő Központ család- és párterapeutája, mediátora

·         Bíró György                                a Szentes Városi Szolgáltató Kft. diszpécser központ csoportvezetője

·         Bódiné Pajkos Ibolya                 a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézője

·         Danyi Géza                                 a Művelődési Központ fűtő-karbantartója

·         Dömsödiné Demeter Melinda  a Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete iskolai védőnője

·         Eszik György                               a Városellátó Nkft parkoló ellenőre

·         Fazekas Márta                            a Városellátó Nkft ügyfélszolgálatosa

·         Gránicz Zsolt                               a Sport- és Üdülőközpont Nkft kertésze

·         Hronyeczné Tábit Mária              a Gondozási Központ szociális gondozója

·         Lantos Sándor                             a Sportközpont programszervezője

·         Lénárt Istvánné                            a Sport- és Üdülőközpont Nkft szobaasszonya

·         Dr. Mikecz Miklósné                    a Szentes Városi Szolgáltató Kft. főkönyvelője

·         Molnárné Juhász-Bóka Zsuzsanna a Hajléktalan Segítő Központ szociális segítője

·         Molnár Zoltán László                   a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal út- és közműkezelő ügyintézője

·         Pardi Bálintné                              a Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon mosodai kisegítője

·         Pintérné Horváth Anikó                a Szentesi Városi Könyvtár könyvtárosa

·         Szabó Balázs                               a Szentes Városi Szolgáltató Kft. szakácsa

·         Szamosközi János                       a Városellátó Nkft tehergépkocsi-vezetője

·         Vígh Mónika Teréz                      a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézője

 

 

1.  ALMÁSINÉ SOÓS TÍMEA a Bölcsőde élelmezésvezető-gazdasági ügyintézője. 1998-tól dolgozik az intézményben. Előbb élelmezésvezető, majd 2016-tól a nyugdíjba vonuló gazdasági ügyintéző munkáját is magára vállalta. Munkavégzése példamutató, lelkiismeretes. A fejlesztések, beszerzések előkészítéséhez és a kivitelezésekhez egyaránt hozzájárul fáradhatatlan és odaadó munkájával. A beszámolók készítéséhez minden esetben naprakész, pontos adatokat szolgáltat. Fontos számára a megfelelő kapcsolattartás a szülőkkel, a családokkal is.  Felelősségteljes munkáját igyekszik legjobb képességei szerint végezni, mindenki megelégedettségére.

2.  BALOGH GABRIELLA a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon ápoló-gondozója 2008. óta. Általános ápoló, asszisztens, majd pszichiátriai ápoló és szakgondozó, valamint klinikai pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló végzettséget szerzett. Tevékenyen vesz részt az intézmény Alapítványának munkájában is. Sokat tesz a közösségért. Munkatársaival törekszik a színvonalas team-munka feltételeinek megteremtésére. Együttérző, segítőkész. Az idős emberekkel és munkatársaival jó kapcsolatot ápol.

3.  BÁTHORY ISTVÁN a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal lakásügyi ügyintézője. Több, mint 15 éve intézi az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos ügyeket. Sokoldalú tevékenységét nagy szakértelemmel, precízen végzi a határidők pontos betartásával. Szakmai tudását folyamatosan fejleszti, munkastílusát átlagon felüli szorgalom, nagy teherbírás és lelkiismeretesség jellemzi. Jó kapcsolatot alakított ki kollégáival és az intézményekkel, melyekkel munkája során hatékonyan együttműködik. Az ügyfelekkel következetes, folyamatban lévő ügyeikkel kapcsolatosan részletes és pontos tájékoztatást nyújt. Munkatársai magánemberként is mindig számíthatnak rá.

4.  BINDERNÉ BERKECZ MÁRIA a Szentesi Családsegítő Központ család- és párterapeutája, mediátora. 2004-ben került kapcsolatba az intézménnyel, amikor önkéntes és ingyenes munkáját ajánlotta fel férjével együtt. Az idő során, - látva milyen pótolhatatlan segítséget ad az a tudás, amivel ő egyengeti a rászorulók útját - sikerült foglalkoztatni az intézményben. Az ellátottak nagy megelégedéssel és mérhetetlen bizalommal vannak iránta. Kollégái is szeretik, megbecsülik munkáját, sokszor egyéni nehézségeiket is vele osztják meg. Nemcsak személyes beszélgetéseket, hanem nagyobb csoportokat érintő tájékoztató előadásokat, tréningeket is tart, gyakran más intézmények szakemberei számára is. Lételeme  -családján túl - a munka és segítségnyújtás, a rászorulók megsegítése, támogatása.  

5.  BÍRÓ GYÖRGY a Szentes Városi Szolgáltató Kft. diszpécser központ csoportvezetője. 1989. óta dolgozik a társaságnál, illetve annak jogelődjénél, mely időszak alatt jó kapcsolatot ápolt kollégáival. A felmerülő műszaki problémákat precízen, lelkiismeretesen oldotta meg. Minden esetben törekedett a távhőszolgáltatás maximális ellátására, mindíg szem előtt tartva a fogyasztók igényeit.

6.  BÓDINÉ PAJKOS IBOLYA 1997. óta dolgozik a Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodáján, ahol legutóbb a felnőttek átmeneti segélyezése, lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás volt a fő területe.

Feladatát megbízhatóan, lelkiismeretesen látta el, az ügyfelekkel humánusan bánt, minden esetben megkeresve a segítés leghatékonyabb és leggyorsabb formáját. Jó kapcsolatot alakított ki a szociális intézményekkel, azokkal a rászorulók nagy része is kapcsolatba került.  2017. október 01-től nyugdíjba vonul.

 

 

 

 

 

 

 

7.  DANYI GÉZA a Szentesi Művelődési Központ fütő-karbantartója. 24 éve dolgozik az intézményben. Munkáját a kezdetektől pontosan, precízen, lelkiismeretesen végzi. A munkaköréhez szorosan hozzátartozó tevékenységeken túl jelentős szerepet vállalt a Szentesi Művelődési Központ épületeinek karbantartási, felújítási munkálataiban szobafestő-mázoló szaktudásával. Kollégái minden szempontból számíthatnak tapasztalatára, segítőkészségére. Kapcsolata az intézmény összes dolgozójával és a külső partnerekkel is kiváló, mindenki szereti és elismeri munkáját.

8.  DÖMSÖDINÉ DEMETER MELINDA a Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete iskolai védőnője 12 éve. A Zsoldos Ferenc Szakközépiskolában példamutatóan, megbízhatóan, precízen végzi a védőnői munkáját. Évente megrendezésre kerülő „Születés hete” rendezvény lebonyolításában is részt vesz. A középiskolai tanulókat az elsősegély-nyújtás versenyre rendszeresen felkészíti. A rábízott feladatokat a legjobb tudása szerint végzi. Munkatársaival kapcsolata jól. Szakmai tudását folyamatosan fejleszti.

9.  ESZIK GYÖRGY a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. parkoló ellenőre 2009. szeptember 07-e óta. A parkolóórák javítását magától és saját szorgalmából tanulta meg, azokat javítja, karbantartja. Ezzel jelentős költség-megtakarítást tudnak elérni. Jó probléma- megoldó képességgel rendelkezik, önállóan, megbízhatóan és előrelátóan végzi munkáját.  Nyitott szemmel jár a városban és a nem munkakörébe tartozó hiányosságokra is felhívja az érintettek figyelmét.  Igazi közösségi ember.

10. FAZEKAS MÁRTA a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatosa több, mint 10 éve. Az intézmény átalakulásával járó feladatokban tevékenyen kivette a részét. Előbb a szemétszámlázási feladatokat, majd a hulladékszámlázás központosításával járó adatszolgáltatásokat, és a jelentős többletmunkát igénylő bérszámlázást végezte. 2017-től ügyfélszolgálatos feladatokat lát el. A hulladékgazdálkodás új rendszerét gyorsan megtanulta, az adatszolgáltatásokat pontosan teljesíti. Az ügyfelekkel nyugodtan, lelkiismeretesen tárgyal és tájékoztat. Megbízható, precíz, munkájára mindig lehet számítani. Az új kihívásokat, akadályokat zökkenőmentesen végzi.

11. GRÁNICZ ZSOLT a Szentesi Sport- és Üdülőközpont NKft kertésze. 2009 óta dolgozik a Társaságnál és látja el a kertészeti és parkgondozási feladatokat. Odaadó és lelkiismeretes munkájával évről-évre gondoskodik arról, hogy az Üdülőközpont belső és külső környezete a vendégek komfortérzetét fokozza.

12.  HRONYECZNÉ TÁBIT MÁRIA 2013. szeptember 01. óta dolgozik a Gondozási Központban, házi segítségnyújtás területen. Rendkívül igényes, magával szemben is maximalista. A szakmai határokat, kompetenciákat messzemenően betartja. Az ellátottakkal nagyon empatikus, az egyéni elképzeléseik kimagasló kielégítését priorizálja a többi feladat mellett. A háziorvosok felé pontos betegmegfigyelést jelez, mely előfeltétele a megfelelő orvosi beavatkozásnak. Az ellátottakért a végsőkig küzd, ha úgy érzi igazságtalanság vagy érdeksérelem éri Őket.

13.  LANTOS SÁNDOR a Sportközpont programszervezője 2014-től. Előtte a Közös Önkormányzati Hivatal és a Járási Hivatal munkatársa volt. Az intézménynél betöltött munkakörén kívül több területen is számíthatnak munkájára, mivel számos sport és kulturális jellegű pályázat benyújtásában aktívan veszi ki a részét. Szakmai felkészültségével és ötleteivel segítséget nyújt a felmerülő és megoldásra váró feladatok végrehajtásában, melyet pontosan és körültekintően végez el. Hatékonyan részt vesz mind a szakmai, mind a technikai feladatok maradéktalan ellátásában. Munkatársaival a kapcsolata kiváló, minden területen számíthatnak rá. Tevékenyen részt vesz a közösségi csapatmunkában, mellyel hozzájárul a munkatársak közötti jó kapcsolattartáshoz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  LÉNÁRT ISTVÁNNÉ a Szentesi Sport- és Üdülőközpont NKft szobaasszonya. 2009 óta dolgozik az intézménynél és végzi a munkakörével kapcsolatos feladatokat. Mindenki számára fontos a kiemelkedően kedves modora, empátiája. Emellett munkakörét is odaadóan, precízen látja el. Mindent megtesz azért, hogy az adott körülmények ellenére a vendégházak lakói jól érezzék magukat.

15.  Dr. MIKECZ MIKLÓSNÉ 1972. óta dolgozik a Szentes Városi Szolgáltató Kft-nél, illetve annak jogelődjénél. 1992. óta főkönyvelője a Társaságnak. Munkáját precízen, lelkiismerettel végzi, a beosztottakkal jó kapcsolatot ápol, munkájukat segíti. Ezen időszak alatt a Kft. minden évben nyereséges volt.

16.  MOLNÁRNÉ JUHÁSZ-BÓKA ZSUZSANNA a Hajléktalan Segítő Központ szociális segítője. Kezdetben adminisztratív feladatokat látott el, majd szociális és mentálhigiénés asszisztens képesítésének megszerzését követően szociális segítő munkakörben foglalkozik a hajléktalan emberekkel. Munkavégzését minden téren a precizitás jellemzi, ami legfőképp az adminisztratív tevékenységében mutatkozik meg. A segítő munkáját szívvel-lélekkel végzi, töretlenül viszi végig a kliensei problémás ügyeit a hivatalokban. Tudását igyekszik szinten tartani, kiemelt figyelemmel kíséri a szociális juttatások törvényi változásait. Rendszeresen süteményeket készít, ezzel is emelve a népkonyhai ellátás színvonalát. A reá bízott feladatokat mindig igyekszik maradéktalanul, lelkiismeretesen teljesíteni.

17.  MOLNÁR ZOLTÁN a Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájának dolgozója 2011 óta. Útberuházási ügyintézőként részt vesz az önkormányzati tulajdonban lévő utakat érintő pályázatok műszaki előkészítésében és a korábban megvalósult út- és közműhálózatot érintő beruházások garanciális felülvizsgálataiban. Feladatát szorgalmasan, gondosan, aprólékos pontossággal végzi, az önkormányzat érdekeit a legmesszemenőbb mértékig szem előtt tartja. Mindig türelmes, udvarias, készségesen ad felvilágosítást. A gyakran változó jogszabályi környezetben, a változó helyzetekhez, feladatokhoz könnyen, gyorsan alkalmazkodik. Munkatársai is kedvelik figyelmessége, segítőkészsége miatt, elismerik munkabírását, átlagon felüli szorgalmát.  

18.  PARDI BÁLINTNÉ a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon mosodai kisegítője. Az intézménynél 2009-től közfoglalkoztatottként, majd 2010-től közalkalmazotti jogviszonyban dolgozik. Aktívan részt vesz a műszaki csoport munkájában, több kisegítő munkakörben is kiemelkedően helyt áll. Figyelmes az ellátottakkal, munkatársaival együttműködő.

19.  PINTÉRNÉ HORVÁTH ANIKÓ a Szentes Városi Könyvtár könyvtárosa 1986 óta. Jelenleg a gyermekkönyvtári részleg csoportvezetője. Az egyetemi diplomáját munka mellett szerezte meg. A gyermekkönyvtári munka minden területén kamatoztatja szakmai tudását, tapasztalatát. Sokszínű, változatos rendezvényeken keresztül igyekszik megszerettetni a gyerekekkel a könyveket és az olvasást. Közel húsz éve főszervezője az „Óvodások hete” rendezvénysorozatnak és az általános iskolások számára szervezett „Könyvtárhasználati” vetélkedőnek. Vezeti az „Alkotóka” szakkört és igény szerint tanórákhoz kapcsolódó foglalkozásokat is tart. Az elmúlt három évtizedben lelkiismeretesen, töretlen hittel, kedvességgel végzi munkáját.

20.  SZABÓ BALÁZS a Szentes Városi Szolgáltató Kft. szakácsa. Kiemelkedően végzi munkáját, érdeklődik az új dolgok, konyhai trendek iránt. A feladatokat pontosan, precízen elvégzi. Igényes munkájára, kollégáival jól szót ért és segítőkész.

21.  SZAMOSKÖZI JÁNOS a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. tehergépkocsi vezetője 2003. augusztus 13. óta. Munkáját megbízhatóan, pontosan végzi. Napi feladata a városközponti hulladékgyűjtő konténerek ürítése és a hulladék Felgyőre történő szállítása. A rábízott hulladékgyűjtő járművel kiemelkedően gondosan bánik, annak műszaki állapotára rendkívül körültekintően vigyáz. Munkatársaival jó kapcsolatot ápol. Hasznos észrevételeivel segíti a munkavégzés irányítását.

22.  VÍGH MÓNIKA TERÉZ a Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézője. Közcélú foglalkoztatottként került a Számviteli és Tervezési Irodára. Lelkiismeretes, a szakma megismerésére irányuló hozzáállása eredményeként került véglegesítésre. Munkáját nagy szorgalommal, precizitásal látja el, az új ismeretek alkalmazására nyitott, kollégái minden esetben számíthatnak szakmai, emberi segítségére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„DR. CSERGŐ KÁROLY EMLÉKÉÉRT” díj-ban részesül

Csányiné dr. Bakró-Nagy Veronika nyugalmazott aljegyző, irodavezető

 

 

 

 

 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. októberi ülésén alkotta meg az önkormányzati elismerések és a Dr. Csergő Károly emlékéért díj alapításáról, adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletét. Az elnevezéshez Dr. Csergő Károly lánya Dr. Széchenyiné Csergő Judit hozzájárulását adta.

 

A díjban Szentes város területén közszolgálati jogviszonyt korábban betöltő, vagy jelenleg is aktív jogviszonyban álló személy részesülhet.  Az a közszolgálati tisztviselő részesülhet ebben az elismerésben, aki több évtizedes munkájával szolgálva a város előre haladását, az ügyfelek, a város polgárai érdekében humánus, az alapszolgáltatásokon messze túlmutató probléma megoldási képességét bizonyította. Aki személyiségével, alázatával, emberközpontúságával példát mutat a fiatalabb kollégák számára, ily módon mind munkatársai, mind az ügyfelek nagyrabecsülését magáénak tudhatja, vagy tudhatta.

 

Szentes város lakosságának, gazdasági és társadalmi szervezeteinek felkérése alapján, a beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület megtárgyalta és 2017. július 27-i ülésén döntött, hogy 2017. évben Csányiné dr. Bakró-Nagy Veronikának a Közös Önkormányzati Hivatal nyugalmazott  aljegyzőjének és Közigazgatási Irodája vezetőjének ítéli oda a „Dr. Csergő Károly emlékéért” díjat.

 

Csányiné dr. Bakró-Nagy Veronika

1972-ben Csongrádon a Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskolában érettségizett. 1977-ben Szegeden a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogi doktori oklevelet szerzett. 1994-ben jogi szakvizsgát tett. Ezután is folyamatosan képezte magát.

 

Csányiné dr. Bakró-Nagy Veronika több évtizede meghatározó szerepet játszik Szentes város életében.

A Szentes Városi Tanácsnál 1977. március 14. napjával kezdett dolgozni, először a Pénzügyi,- Terv és Munkaügyi Osztályon ügyintézőként, majd több, mint 7 évig az Igazgatási Osztály szabálysértési ügyintézőjeként.  1985. április 01-től 1989. június 30-ig a Műszaki Osztály jogi ügyintézőjeként tevékenykedett. 1989. július 01-től kinevezték a Termelés- Ellátás-felügyeleti Osztály vezetőjévé, mely beosztást 1992. április 12-ig látta el.

1992. április 13-tól 1995. március 31-ig a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Szentesi Kirendeltsége ügyintézője, elemzője volt.

Hiányzott számára a hivatali munka, és megbízható, lelkiismeretes személyisége is a Polgármesteri Hivatalnak, ezért 1995. április 01-től kinevezésre került a Közigazgatási Osztály vezetőjévé, majd Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1995. május 27-től - kapcsolt munkakörben, az osztályvezetői feladatok ellátása mellett – kinevezte a Polgármesteri Hivatal aljegyzőjévé.

2000-től ellátta a Polgármesteri Hivatal ISO minősítésével járó minőségbiztosítási vezetői feladatokat, majd a Szentest elkerülő 451-es úttal kapcsolatos összes jogi, kisajátítási ügyet ő intézte.

Több évtizedes munkája során állandó figyelemmel kísérte a jogszabályok változását, az érintettek figyelem felhívásával egyidejűleg. Jogi segítséget minden hozzá fordulónak szívesen adott.

 

Munkaköri feladatain túl hagyományossá vált rendezvényeket kezdeményezett, így főszervezőként a nevéhez,  fűződik

- az évenként sikeresen megrendezésre kerülő „Karácsonyi Vásár”.

- a Városi Rendőrkapitánysággal karöltve 2005-től szervezte a „Közbiztonsági Nap”-ot. 

- 2004. óta szervezésében a „Nagymamák Tavasza” szintén hagyománnyá vált. A nagymamákat, unokákat tavaszi virágültetésre buzdítva a városban több helyszínen, több ezer virágpalántát osztanak szét ingyenesen, évről-évre.

- 2004-ben indult el a „Pepita Macska” nevű szórakozóhely (jelenleg Közösségi Tér), heti rendszerességgel (péntek, szombat éjszaka), amely megpróbált alkalmas helyszín lenni – a drog és alkohol nélkül – szórakozni, társakra találni vágyó fiataloknak.

 

Munkáját mindig lelkiismeretesen, becsületesen,  nagy pontossággal és szorgalommal látta el, a kötelességtudat és az igényesség jellemezte.  Tudása, tapasztalata alapján munkája gyors, alapos, az általa adott vélemények megbízhatóak voltak.

Munkatársaival, vezetőivel való kapcsolatát az őszinteség és a tárgyilagosság jellemezte.

 

Csányiné dr. Bakró-Nagy Veronika fentiekben részletezett, több évtizedes munkássága kiemelkedő jelentőségű, tartósan magas színvonalú munkateljesítménnyel és egész életművével hozzájárult Szentes jó hírnevéhez.

 

Közszolgálati jogviszonya 2017. június 30. napjával, a nők 40 év jogosultsági idejének megszerzésével, nyugdíjazás miatt szűnt meg.  

 

 

 

 

 

 

Szentes, 2017. 08. 18.

 

.