PEDAGÓGUSNAPI ÜNNEPSÉG 2017

 

 

 

2017. június 9-én a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban rendezte meg Szentes Város Önkormányzata és a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ a Városi Pedagógusnapi ünnepséget.

 

 

 

 Elsőként Farkas Sándor országgyűlési képviselő köszöntötte a pedagógusokat, majd Szirbik Imre polgármester mondta el ünnepi gondolatait. Balázs József a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ igazgatójának beszéde zárta a felszólalásokat.

Az ünnepi műsorban Kállai Lajos Zsolt a Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tanulójának előadásában hallhatták hegedűn J. Massenet: Thais Meditation (Meditáció) című művét. Felkészítő pedagógus: Szunyogh Gabriella tanárnő, zongorán közreműködött: Csúcs-Ádók Anita tanárnő.

 

Ezután az elismerések átadása következett.

  

 

 

A nagyobb felbontású képekért keresse fel a
Szentesi Mozaik facebook oldalát és ne fejtse el az oldal LIKEolását!

A galéria ITT tekinthető meg!

 

 

 

 

 

DÍSZDIPLOMÁK ÁTADÁSA

 

1. Fábián-Nagy Jenőné szül: Podani Anna (rubin díszoklevél)

1947-ben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét a Szarvasi Luther Népiskolai Tanítóképző Intézetben. 7 éven át a fábiánsebestyéni Általános Iskolában, majd 1 tanévet a Berekháti, majd 25 éven át a Hékédi Iskolában tanított, ahonnan 1980-ben ment nyugdíjba. Ezt követően még 7 éven át a Koszta József Általános Iskolában napköziben dolgozott. Jogutód intézményként a Szent István Egyetem Pedagógiai Kara Fábián-Nagy Jenőnének rubin díszoklevelet adományozott.

 

2. Pölös Istvánné, szül: Sipos Rózsa (rubin díszoklevél)

1947-ben szerezte meg népiskolai tanítói oklevelét a Cinkotai magyar állami Népiskolai Tanító(nő)képző Intézetben. 1949-től 12 évig a Bács-Kiskun megyei kiskőrösi járáshoz tartozó községek tanyai tanítója volt. Szentesen 1961-től egy tanévet a Berekháti, majd 21 éven át a Petőfi Sándor Általános Iskolában tanított, ahonnan 1983-ban ment nyugdíjba.  Jogutód intézményként a Gál Ferenc Pedagógiai Főiskolai Kara Pölös Istvánnénak rubin díszoklevelet adományozott.

 

3. Füsti-Molnár Jánosné, szül: Jenei Julianna (vas díszoklevél)

1952-ben a hódmezővásárhelyi Állami Tanítóképzőben szerezte tanítói oklevelét. Szegváron az Újfalusi Iskolában, majd a Külsőiskolában dolgozott. Utána megjárta Belsődónátot, ahol igazgató-tanító volt. Rövid ideig a Berekháti Általános Iskolában is dolgozott. 1958-ban került a Petőfi Sándor Általános Iskolába ahonnan 30 év után, 1988-ban ment nyugdíjba. Nyugdíjasként tovább tanított még a Deák Ferenc Általános Iskolában. Jogutód intézményként a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara Füsti Molnár Jánosnénak vas díszoklevelet adományozott.

 

4. Horváth Istvánné, szül: Kadáncz Magdolna (vas díszoklevél)

1952-ben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét a Hódmezővásárhelyi Állami Tanítóképzőben. 1951-57 között a külterületi általános iskolában dolgozott általános iskolai nevelőként, illetve tanítóként. 1960-ban Szegeden a Pedagógiai Főiskolán általános iskolai tanári oklevelet szerzett matematika-fizika szakon. 1957 júliusától a Kossuth Téri Általános Iskolában dolgozott 83’-as nyugdíjba vonulásáig.

Jogutód intézményként a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar Horváth Istvánnénak vas díszoklevelet adományozott.

 

 

 

 

 

5./ Mészáros Julianna, szül: Mészáros Julianna (gyémánt díszoklevél)

1957-ben szerzett magyar-történelem szakon középiskolai tanári oklevelet a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Ezt követően Csanytelekre került, majd Szentesre a Berekháti Általános Iskolába. Egy tanévet töltött a városszéli iskolában, majd főhivatású nevelőtanári állást vállalt a középiskolai leánykollégiumban. 1970-ben kérték fel az akkori Művelődési Osztály vezetésére. 1989-ben nyugdíjba ment, de ezután is még évekig tanított előbb a Horváth Mihály Gimnáziumban, majd a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskolában. Nyugdíjasként is igen aktív társadalmi életet él, a városban közmegbecsülésnek örvend. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem  Bölcsészettudományi Kara Mészáros Juliannának gyémánt díszoklevelet adományoz, melyet az egyetem tanévnyitó ünnepségén fog átvenni.

 

6./ Antal Istvánné, szül: Békési Aranka (gyémánt díszoklevél)

1954-ben a szegedi Pedagógiai Főiskolán szerezte meg orosz nyelv és irodalom szakon általános iskolai tanári oklevelét. Gyakorló évét a zákányszéki és csorvai általános iskolában töltötte, majd 2 tanévet Mórahalmon, 1957-től 1971-ig az árpádhalmi Általános Iskolában, majd 1972-től 1987-ig nyugdíjba vonulásáig a Deák Ferenc Általános Iskolában tanított. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Antal Istvánnénak gyémánt díszoklevelet adományoz, melyet későbbiekben fog átvenni.

 

7./ Tóth Jánosné, szül: Kincses Klára (gyémánt díszoklevél)

1957-ben a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte meg történelem szakos középiskolai tanári diplomáját. Egy tanévet  a Szolnok megyei kunmadarasi, majd az ezt követő tanévtől a Damjanich, 1958-tól a Köztársaság Téri Általános Iskolában tanított. 1972-től igazgatóhelyettesként dolgozott 88’-as nyugdíjba vonulásáig. Szaktárgya tanításában fontos feladatnak tartotta, hogy diákjai a város történetével is megismerkedjenek. Lelkesedésének köszönhetően tanítványai közül többen választották a történelemtanítást, sőt a történész-kutatómunkát élethivatásként. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem  Bölcsészettudományi Kara Tóth Jánosnénak gyémánt díszoklevelet adományozott.

 

8./ dr. Kovalovszki Lajosné, szül: Jármai Magdolna (gyémánt díszoklevél)

1957-ben a Keméndy Nándorné Tanítónőképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Előbb a szegedi Szilléri Sugárúti Általános Iskolában, majd a szegvári, ezt követően pedig 5 évig a  Deák Ferenc Általános Iskolában tanított. 1966-tól 1973-ig a Külterületi Iskolák Igazgatóságánál igazgatóhelyettesi munkát végzett. 1973-ban a Kossuth Téri Általános Iskolában 1 évig igazgatóhelyettesként dolgozott. 1980-tól 1986-ig a mai Koszta József Általános Iskola igazgatóhelyettese, majd 4 tanéven keresztül 1993-as nyugdíjba vonulásáig igazgatója volt. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara dr. Kovalovszki Lajosnénak gyémánt díszoklevelet adományozott.

 

 

 

 

 

9./  Lakatos Zoltánné, szül: Miskolczi Julianna (gyémánt díszoklevél)

1957-ben a szegedi József Attila Állami Tanítóképzőben szerezte meg tanítói oklevelét. Gyakorló évét a Hékédi, majd 1958-tól az Erzsébet Téri Általános Iskolában dolgozott 1991-es nyugdíjba vonulásáig. Az alsó tagozat valamennyi osztályában az évek folyamán minden tantárgyat tanított, dolgozott az iskolaotthonos rendszerben, valamint napközi-vezetői tisztet is ellátott. Munkaközösség-vezetőként is nagy szakmai tudással dolgozott, melyet elismertek kollégái. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Lakatos Zoltánnénak gyémánt díszoklevelet adományozott.

 

10./ dr. Szucsán Sándorné, szül: Rozgonyi Rozália (gyémánt díszoklevél)

1957-ben a hódmezővásárhelyi Állami Tanítóképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Gyakorlóévét a bokrosi Általános Iskolában töltötte, majd Szegvár község tanyai, majd később falusi iskolájában dolgozott. 1966-tól 1991-es nyugdíjba vonulásáig a Köztársaság Téri Általános Iskolában tanított, 1984-től pedig igazgatóhelyettesi feladatokat is ellátott. Jogutód intézményként a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara dr. Szucsán Sándornénak gyémánt díszoklevelet adományozott.

 

11./ Keresztes-Nagy Imréné, szül: Farkas Katalin  (gyémánt díszoklevél)

1957-ben a szegedi Keméndy Nándorné Tanítónőképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Gyakorló évét és 1 tanévet a Bokrosi, 1958-tól 1965-ig a Damjanich Általános Iskolában dolgozott. 1965-től  1993-ig, nyugdíjba vonulásáig a Petőfi Sándor Általános Iskolában tanított. Képesítést szerzett a női gyakorlati foglalkozások tanítására, valamint alapfokú népművészeti szakkörvezetői munkára. Ezt hasznosította is, mert 25 évig Nagymágocson vezetett felnőtt kézimunka szakkört. Évekig volt iskolai és városi napközis munkaközösség vezető. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Keresztes Nagy Imrénének gyémánt díszoklevelet adományozott.

 

12./ Szentkúti Imre Lajosné, szül: Farkas Mária Julianna (gyémánt díszoklevél)

1957-ben a szegedi Keméndy Nándorné Tanítónőképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. 1956-tól 59-ig- egy évet képesítés nélkül – Derekegyházán, majd 1959-1973 között Martfűn, 1973-1975 között Kenderesen tanított. 1975-től 1993-ig a szegvári Általános Iskolában dolgozott, ahonnan közel 40 éves tartalmas pedagógiai munka után nyugdíjba vonult. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Szentkúti Imre Lajosnénak gyémánt díszoklevelet adományozott.

 

13./ Oltyán Lajos (gyémánt díszoklevél)

1957-ben a Szegedi József Attila Állami Tanítóképzőben szerezte meg tanítói oklevelét. A közoktatás és a közművelődés számos színterén dolgozott az elmúlt évtizedek alatt. Volt általános iskolai tanító, tanár, művelődési- és tanulmányi felügyelő, művelődési ház igazgató és közel másfél évtizedig a Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatója. Eddigi életútja során sokat tett az ifjúság neveléséért és oktatásáért, mély hivatástudat és gyermekszeretet jellemzi. 1994 és 2006 között önkormányzati képviselő volt. Elkötelezettsége miatt tisztelet és megbecsülés övezi. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Oltyán Lajosnak gyémánt díszoklevelet adományozott.

 

14./  Oltyánné Magyar Ágnes szül: Magyar Ágnes (arany díszoklevél)

1967-ben szerezte meg tanítói diplomáját a bajai Tanítóképző Intézetben. Először Bátmonostoron, majd Csávolyon, Szentesen a Berekháti Általános Iskolában, a Deák Ferenc Általános Iskolában és végül a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában tanított 1-4 évfolyamon matematikát, illetve munkaközösség vezető volt. Tanítványai rendszeresen városi, megyei és országos versenyek szereplői voltak, ahol kiváló eredményeket értek el. Jogutód intézményként az Eötvös József Főiskola Oltyánné Magyar Ágnesnek arany díszoklevelet adományozott.

 

 

 

 

 

 

 

 

15./ Haskó Mihály Lajos (arany díszoklevél)

1967-ben a Szegedi Tanárképző Főiskolán szerezte meg második diplomáját földrajz-rajz szakos tanárként. 1959-ben a szarvasi Állami Tanítóképzőben általános iskolai tanítói oklevelet szerzett. Gyakorló évét a békéssámsoni Általános Iskolában töltötte, ezt követően 18 évig a kondorosi Általános Iskolában tanított. 1978-tól 1994-ig, nyugdíjba vonulásáig a Deák Ferenc Általános Iskolában dolgozott. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Haskó Mihály Lajosnak arany díszoklevelet adományozott, melyet a későbbiekben fog átvenni.

 

16./ dr. Lóczi Jánosné, szül: Lauró Mária (arany díszoklevél)

1967-ben a Szegedi Tanárképző Főiskolán szerezte meg földrajz szakos általános iskolai tanári oklevelét. Pályáját Tótkomlóson a Makó úti összevont tanyasi iskolában kezdte. 1968-ban költöztek Szentesre, ahol az Általános Iskolai Kollégiumban kapott munkahelyet. Egy év után a Deák Ferenc Általános Iskola tanítója 11 éven át. 1980-tól a Koszta József Általános iskola tanítója, majd 1991 és 99 között igazgatója. 2001-ig dolgozott az intézményben. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara dr. Lóczi Jánosnénak arany díszoklevelet adományozott.

 

17./ Csige Istvánné szül: Berezvai Erzsébet (arany díszoklevél)

1967-ben szerezte meg a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskolán általános iskolai alsó tagozatos tanítói oklevelét. A diploma megszerzése után két évig Magyartésen, a Központi Iskolában 1-4. összevont osztályban tanított. 1972-ben került a Petőfi Sándor Általános Iskolába. Kezdettől fogva nyitott volt mindenre, versenyeket szervezett, városi munkaközösség vezető volt, továbbképzéseken vett részt. Közel 40 éves tartalmas pedagógiai munka után 2002-ben vonult nyugdíjba. Jogutód intézményként az Eötvös József Főiskola Csige Istvánnénak arany díszoklevelet adományozott.

 

18. dr. Hrabovszkiné dr. Rideg Erzsébet szül: Rideg Erzsébet (arany díszoklevél)

1967-ben szerezte meg a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán kertészmérnöki oklevelét. 1966-tól a Kecskeméti Szakmunkásképző Iskolában, majd 1972-től nyugdíjba vonulásáig a Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézetben (mai Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola) szakoktatói, tanári, vezetőpedagógusi, illetve ifjúságvédelmi munkakörben dolgozott. 1974-ben mérnöktanári diplomát, majd 1976-ban doktori címet szerzett. Tanítványai számos szakmai versenyen vettek részt kiváló eredménnyel. Jogutód intézményként a Szent István Egyetem dr. Hrabovszkiné dr. Rideg Erzsébetnek arany díszoklevelet adományoz, melyet az egyetem tanévnyitó ünnepségén fog átvenni.

 

19./ Gulyás László (arany díszoklevél)

1967-ben szerezte meg matematika-fizika szakos tanári diplomáját a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán. Ezt követően került a szentesi Ipari Szakközépiskola tantestületébe, ahol több mint 40 évig tanított. Az 1980-as évek közepétől az informatikával kezdett foglalkozni, kezdetben autodidakta módon, majd később megszerzett oklevéllel egészítette ki tudását. Legnagyobb sikerének az informatika területén azt tartja, hogy két évben is sikerült az Informatikai Diákolimpiára versenyzőt felkészítenie. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara Gulyás Lászlónak arany díszoklevelet adományoz, melyet az egyetem tanévnyitó ünnepségén fog átvenni.

 

20./ Kanfi-Horváthné Szabó Edit, szül: Szabó Edit  (arany díszoklevél)

1967-ben szerezte meg magyar-történelem szakos középiskolai tanári diplomáját a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Hét éven át általános iskolai tanárként, majd 1974-től a 603-as számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben tanárként, felnőttoktatási - tagozatvezetőként és igazgató-helyettesként dolgozott egészen nyugdíjba vonulásáig. A Történelemtanárok Egylete megbízásából tankönyveket lektorált. Alkalmanként közoktatási szakértő, rendszeresen érettségi elnöki feladatokat látott el. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem  Bölcsészettudományi Kara Kanfi-Horváthné Szabó Editnek arany díszoklevelet adományoz, melyet az egyetem tanévnyitó ünnepségén fog átvenni.

 

21./ Igaz Péter Zsoltné (arany díszoklevél)

1967-ben szerezte meg általános iskolai alsó tagozatos tanítói oklevelét a Bajai Tanítóképző Intézetben. Tanítani Szegváron kezdett, majd egy év után 1968-tól a Petőfi Sándor Általános Iskolában folytatta nevelő-oktató munkáját egészen nyugdíjba vonulásáig. Tartalmas tanulmányi és sportversenyekkel eltöltött éveit a gyermekek szeretete hatotta át. Pályafutása alatt generációk nevelkedtek fel osztályaiban, akik egy életre szóló élményt adtak számára. Jogutód intézményként az Eötvös József Főiskola Igaz Péter Zsolténak arany díszoklevelet adományozott.

 

22./ Nagypál Jánosné, szül: Kádár Katalin (arany díszoklevél)

1967-ben szerezte meg műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanári oklevelét a Szegedi Tanárképző Főiskolán. Kezdetben képesítés nélkül a Cserebökény-Terehalmi Általános Iskola összevont 5-8 osztályában tanított. Tíz év alatt, amíg itt dolgozott megszerezte diplomáját.  1973-tól a Deák Ferenc Általános Iskolában napközis nevelő, majd technika tanárként tanított. Szakköröket vezetett, igazgató-helyettes és igazgatója is volt az intézménynek. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Nagypál Jánosnénak arany díszoklevelet adományozott.

 

 23./ Varga Sándorné, szül: Gerabek Eszter (arany díszoklevél)

Érettségi után védőnői oklevelet szerzett Szegeden, majd egy évig körzeti védőnőként tevékenykedett. 1962-től képesítés nélküli nevelő lett, majd 1967-ben szerezte meg földrajz-rajz szakos általános iskolai tanári diplomáját a Pécsi Tanárképző Főiskolán. 1967-től 1984-ig Szegváron dolgozott, majd a Deák Ferenc Általános Iskolába került, ahol az utolsó öt évben igazgató-helyettesként tevékenykedett, egészen nyugdíjba vonulásáig. Jogutód intézményként a Pécsi Tudományegyetem Varga Sándornénak arany díszoklevelet adományozott.

 

24./ Vas Andrásné, szül: Tóth Valéria Mária (arany díszoklevél)

1967-ben szerezte meg tanítói oklevelét a Debreceni Tanítóképző Főiskolán. Először a Külső-dónáti Általános Iskola összevont osztályaiban tanított. 1968. szeptemberében kezdett el dolgozni a Petőfi Sándor Általános Iskolában, ahol 40 évig, nyugdíjba vonulásáig tanította a gyermekeket. Tanítványai kiváló eredményeket értek el a Zsolnai program szerinti anyanyelvi neveléssel, oktatással. A 70’-es években az iskolai testnevelés keretében kezdett el aerobicot oktatni, majd Szentesen elsőként megalapította a Mazsorett csoportot, akikkel számos országos versenyen értek el kiváló eredményeket. A tanítói pálya mellett 40 évig edzőként dolgozott és dolgozik ma is. Jogutód intézményként a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Vas Andrásnénak arany díszoklevelet adományozott.

 

 

 

 

 

 

 

25./ Toókos Ferenc(arany díszoklevél)

1967-ben szerezte meg matematika-fizika szakos tanári diplomáját a József Attila Tudományegyetemen. Az egyetem elvégzése után a Horváth Mihály Gimnáziumban kezdett tanítani. 1979-1982 között technika szakos középiskolai tanári diplomát, majd 1984-1986 között számítástechnikai szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Két évig technika-számítástechnika szakfelügyelő volt.  2007-ben 40 éves pályafutás után első munkahelyéről a Horváth Mihály Gimnáziumból vonult nyugdíjba. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara Toókos Ferencnek arany díszoklevelet adományoz, melyet az egyetem tanévnyitó ünnepségén fog átvenni.

 

26./ Várkonyi Károly Csabáné, szül: Viola Anna Erika (arany díszoklevél)

1967-ben szerezte meg a Szegedi Tanárképző Főiskolán matematika – fizika - műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanári oklevelét. 1967-től 1992-ig a Petőfi Sándor Általános Iskolában matematikát és technikát tanított, 1992-től a Damjanich János Általános Iskolában mindhárom szakját oktatta egészen 2005-ös nyugdíjba vonulásáig. Nyugdíjba vonulása után még egy tanévet tanított Árpádhalmon. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Várkonyi Károly Csabánénak arany díszoklevelet adományozott.

 

 

PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉRMEK ÁTADÁSA

 

A Magyar Köztársaság Emberi Erőforrás Minisztere nyugdíjba vonulása alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerést adományozott:

 

A Szentesi Felsőpárti Óvoda óvodapedagógusa, Orosz Imréné részére

Diplomája megszerzését követően 1980-tól dolgozott a Szentesi Felsőpárti Óvoda Rákóczi Ferenc utcai Óvodájában. A nevelőtestület megbecsült tagja, sok szerepet vállalt a helyi továbbképzések, bemutatók, városi rendezvények szervezésében és megtartásában. Az intézményi pályázatok aktív részese és segítője. Elkötelezettsége a természet szeretete és védelme iránt megmutatkozik, hogy a Madarak és Fák Napját városi szintű óvodai rendezvény keretében közel 20 évig szervezte.  40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

A Szentesi Felsőpárti Óvoda óvodapedagógusa, Schwartz Sándorné részére

1980-ban a Szarvasi Óvónőképző Intézetben levelező tagozaton szerezte meg óvodapedagógusi diplomáját. 1977. novemberétől az újonnan induló Hámán Kató lakótelepi óvoda alapító tagja. 2000-ben létrehozta az Óvodai Alapítvány Kuratóriumát.  2010-2017-ig a Százszorszép Tagóvoda tagóvoda-vezetője volt. Vezetői munkáját lelkiismeretesen végezte, szakmai munkáját mindig a megújulás jellemezte, nyitott volt az új módszerek iránt, melyet beépített nevelőmunkájába is. 40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

A Szentesi Felsőpárti Óvoda óvodapedagógusa, dr. Bujdosóné Andrikó Anikó részére

1979-ben a Szarvasi Óvónőképző Intézetben levelező tagozaton szerezte meg óvodapedagógusi diplomáját. 1977. novemberétől az újonnan induló Hámán Kató lakótelepi óvoda alapító tagja. Munkatársaival együtt formálta az új közösséget, alakították ki az óvoda arculatát. Derűs, kiegyensúlyozott egyénisége jó légkört teremtett a csoportban, a szülők is szeretettel és bizalommal fordultak felé. Önképzéssel gyarapította szakmai tudását. Kreativitása hozzájárult a gyermekek készségének fejlődéséhez. 40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

A Szentesi Felsőpárti Óvoda óvodapedagógusa, Berezvai Árpádné részére

1977-ben a Szarvasi Óvónőképző Intézetben nappali tagozaton végzett óvónőként és az akkor Hámán Kató lakótelepi óvodában kezdett dolgozni, amelynek ő is alapító tagja volt. 1979-1999-ig óvodavezető-helyettesi, majd az óvodák körzetesítésétől általános helyettesi feladatokat látott el. 1999-2002-ig körzetvezetőként dolgozott. Az intézmény Belső Ellenőrzési Csoportjában fontos szerepet töltött be. Munkáját hivatásnak tekintette, a gyermekek iránti tisztelet, szeretete vezérelte. Kiegyensúlyozott személyisége, szerénysége, empatikus képessége és szakmai tudása mindig példaértékű volt. 40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanára, Benedekné Zoltai Mária részére

1977-ben másodéves ének-történelem szakos hallgatóként, mint „tanárjelölt” kezdett el dolgozni a Kossuth téri Általános Iskolában, majd a diploma megszerzését és gyermekeinek születését követően 1986-tól már a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola jogelődjében folytatta nevelői munkáját. Évtizedeken át a felső tagozat szaktárgyi oktatását végezte, majd napközis nevelő lett. Hivatását mindig az igényesség, lelkiismeretesség és a gyermekek szeretete határozta meg. 40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanítója, Bajuszné Hunyadvári Mária részére

Képesítés nélküli tanítóként kezdte pedagógiai munkáját, majd 1981-ben a Debreceni Tanítóképző Főiskola levelező tagozatán diplomát szerzett. 1989-től kezdett el dolgozni a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola jogelődjében. Következetes pedagógus, aki tanítványaival közvetlen, őszinte, kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolat kialakítására törekedett. Tekintélye, szilárd jelleme és magas szintű pedagógiai – szakmai felkészültsége példamutató a nevelőtestület számára. 40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Pollák Antal Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanára, Bodrits Istvánné részére

Pedagógiai pályája 1976-ban kezdődött, először mint történelem-orosz szakos tanár, majd nevelőtanár lett. 1984-től nyugdíjazásáig a HSZC Pollák Antal Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája jogelődjében dolgozott, ahol kezdetben történelmet és oroszt, majd az orosz nyelv helyett újabb diploma megszerzését követően németet tanított. Munkájában igényes és lelkiismeretes volt, szakmai, pedagógiai, módszertani biztonság jellemezte óravezetését. Pedagógiai sikerének titka őszintesége, kiegyensúlyozott személyisége volt. 40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

A Szentesi Koszta József Általános Iskola tanára, Benedek Viktória Erzsébet részére

1979-ben szerzett magyar-orosz szakos diplomát a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. A Szentesi Koszta József Általános Iskolában 1980-tól tanárként, napközis nevelőként, kulturális és szabadidős programok szervezőjeként dolgozott.  Kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

A Terney Béla Kollégium nevelő tanára, Tóth István részére

Tóth István a 2001/2002. tanévtől dolgozott a Terney Béla Kollégiumban. Szakmai felkészültségének és tapasztalatának megfelelően irányította a rábízott közösségeket. Nevelőmunkájában kiemelkedő szerepet játszott a sport szeretete. Aktív szervezője és lebonyolítója volt az évenként megrendezésre kerülő testvérkollégiumok sporttalálkozójának. Kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára, Ternainé Kovács Anna részére

Az intézményben értékközvetítő tevékenysége kiemelkedő. Tudatosság, a fejlődés iránti elkötelezettség jellemzi, szaktárgyi tudása kimagasló. A nevelő-oktató munkájában kiemelt szerepet játszott a differenciált oktatásra való törekvése. Az évek során elemző, értékelő észrevételei, vezetői tevékenysége hozzájárult az iskola nevelő-oktató munkájának sikeréhez. Kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁROSI ELISMERÉSEK ÁTADÁSA

 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 251/2009.(XI.27.) Kt. számú határozatával megalapította a "Tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkásságért" elismerést, melyet 2017-ben dr. Keresztesné Farkas Erzsébet, a Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola tanárának, és Volosin Vlagyimirnek, a Horváth Mihály Gimnázium középiskolai tanárának adományozott.

 

1./ dr. Keresztesné Farkas Erzsébet

1988 óta a Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola magyar-történelem szakos tanára, a városi humán munkaközösség vezetője. Nagy odafigyeléssel készíti fel a tehetséges tanulókat, különösen a magyar nyelvi versenyeken ért el kiemelkedő eredményt diákjaival. Az intézmény számos programjának kitalálója és lebonyolítója. Nevéhez fűződik a Társadalomtudományi hét, mely hosszú évek óta az intézmény kiemelkedő rendezvénye. Ebben a tanévben diákjai a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei döntőjében 1. és 2. helyezést értek el, a Lotz János országos szövegértési és helyesírási versenyen 10. és 14. helyezéssel zártak. "Tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkásságért" kitüntetésben részesül.

 

2./ Volosin Vlagyimir

1986 óta a Horváth Mihály Gimnázium tanára. 2005 óta munkaközösség-vezető, a matematika-fizika tagozat legmeghatározóbb személyisége. Rendkívül alapos közép és emelt szintű érettségi felkészítő munkája mellett diákjai a különböző matematika versenyeken (Curie Emlékverseny, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Mőbius, Arany Dániel, Medve, Bolyai versenyeken) kiváló eredményekkel szerepelnek. A sakk területén nemzetközi minősítést szerzett. A Curie Matematika Emlékversenyben feladatíróként tevékenykedik. Az utóbbi években az iskolai sítábor szervezésében is fontos szerepet vállal. A "Tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkásságért" kitüntetésben részesül, melyet egyéb elfoglaltsága miatt az intézmény igazgató-helyettese Horvát Józsefné vesz át.

 

A 24/2015. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján a 2017. évi Pedagógusnap alkalmából „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesülnek az alábbi pedagógusok:

 

1./ Szentesi Központi Óvoda - Árgyellán Mihályné

A Farkas Antal utcai Tagóvoda tagóvoda-vezetőjeként fontos számára intézménye arculatának, a néphagyományőrzésnek, az óvodásaiknak felkínált mindennapi, színes tevékenységeik biztosítása. Támogatók felkutatásával és saját környezetszépítő munkájával járul hozzá intézménye tárgyi feltételeinek fejlesztéséhez.

 

2./ Szentesi Felsőpárti Óvoda - Piti Gáborné

Munkáját nagyfokú hivatásszeretet, gyermekközpontúság és folyamatos megújulás jellemzi. Szakmai elhivatottságát a kreativitás és a korszerűség hatja át. A gyermekek között derűs, nyugodt egyénisége kiegyensúlyozott légkört teremt. Munkája és személyisége hozzájárul az intézmény elismertségéhez, pozitív megítéléséhez.

 

3./ Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola - Szobotáné Kulik Judit

Szakmai felkészültségére jellemző, hogy alapos, átfogó és korszerű tantárgyi tudással rendelkezik. Az alsó tagozatos szakmai munkaközösség vezetője. Legfontosabb feladata az alsó tagozatos iskolai rendezvények, programok szervezése és sikeres megvalósítása.

 

4./ Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola - Berente-Dosztál Diána

Angol-történelem szakos tanárnő. Kiváló pedagógiai és módszertani felkészültséggel tervezi és tartja meg óráit. Folyamatos képességfejlesztéssel alakítja ki tanítványaiban az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákat. Évek óta szervezi a területi angol műfordító versenyt és aktívan részt vesz az óvoda-iskola átmeneti programok megszervezésében.

 

5./ Szentesi Koszta József Általános Iskola - Szabóné Borbás Edit

     Matematika-testnevelés-informatika szakos pedagógus. Türelmes, logikus magyarázataival eredményesen készíti fel tanítványait a középiskolai tanulmányokra. Matematika tantárgyból mind egyéni mind pedig csapatversenyeken kiválóan szerepelnek tanulói. A Városi Diáksport Vezetőjeként segíti a területi diákolimpiai versenyek megszervezését. Nyitott az új módszerekre, fontosnak tartja az önképzést.

 

6./ Kiss Bálint Református Általános Iskola - Molnárné Bodnár Henrietta

     Fontosnak tartja az önképzést, igyekszik lépést tartani a nevelő-oktató munka kihívásaival és elvárásaival. Nyitott érdeklődő személyiség, magas elvárásai vannak magával és tanítványaival szemben is. Egyaránt sikerrel neveli a tehetséges és a rászoruló gyermekeket, elsők között próbálja ki a legújabb és leghatékonyabb tanulásszervezési módszereket és eszközöket.

 

7/ Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda - Kerekes Angéla

Szakmai munkáját nyitottság, tolerancia, jó szervezőkészség jellemzi. Lelkes szervezője az évenként megrendezésre kerülő Néptáncgálának. Lelkiismeretes munkájának köszönhetően a gyerekek nyitottak a néphagyományból eredő értékek befogadására. Hatalmas szakmai tudással és kifogyhatatlan tudásvággyal éli a tanítók mindennapi életét.

 

8./ Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola – Szunyogh Gabriella

Nagy elhivatottsággal és lelkiismeretesen végzi munkáját több, mint két évtizede. Fontosnak tartja az utánpótlás nevelést és ennek szellemében végzi a tanítványok felkészítését. Két vonószenekart is vezet, melyek rendszeres szereplői az iskolai rendezvényeknek. Országos, területi és megyei versenyek, találkozók résztvevői tanulói, akik mindig szép sikereket érnek el.

 

9./ Csongrád Megyei Pedagügiai Szakszolgálat Szentesi Tagintézménye – Blaskovicsné Kádár Tünde

1993 óta dolgozik a szakszolgálatnál. Egyike azoknak, akik megalapozták és meghonosították a városban a gyógypedagógiai szemléletet és ellátást. Csendes, visszahúzódó személyisége szinte láthatatlanná teszi azt a nagyszerű munkát, amit ő a mindennapokban tesz a gyermekekért. A segítségére szoruló gyerekek nevelését, oktatását segítendő a szülőket aktívan támogatja, a pedagógusokat hasznos tanácsokkal látja el.

 

10./ Horváth Mihály Gimnázium – Horvát Józsefné

Kémia-fizika szakos pedagógus. Az egyetem elvégzése után a Hámán Kató Általános Iskolában kezdte pályafutását, majd a Klauzál Gábor Általános Iskolában, Derekegyházán és a Deák Ferenc Általános Iskolában dolgozott. 2012. óta a Horváth Mihály Gimnázium tanára, ahol 2014. óta igazgató-helyettesi feladatokat is ellát. Munkáját nagy hozzáértéssel és lelkiismeretesen végzi. 

 

11./ HSZC Boros Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája – Imre Péter

Történelem szakos középiskolai tanár. Munkáját nagy odafigyeléssel végzi, nagy szerepet vállal a tanulók alapvizsgáztatásában. Fontosnak tartja az önképzést, így számtalan akkreditált képzésen vesz részt. Az Útravaló Programban szerepet vállalt diákjai mentorálásában.

 

12./ HSZC Zsoldos Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája – Tornyi-Molnár Zoltán

Informatika szakos tanár, okleveles üzemmérnök, munkavédelmi szakmérnök. 2012. szeptembere óta szakmai igazgató-helyettesként irányítja a szakképzést és a vizsgaszervezést. Munkáját kiemelkedő precizitással, szakmája iránti alázattal, igényességgel végzi. Nagy lelkesedéssel oktatja a tanulókat és segíti az új pedagógusok beilleszkedését.

 

13./ HSZC Pollák Antal Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája - Szemerédi Endre

1990-ben üzemmérnöki, 1996-ban mérnök-tanári diplomát, majd 2016-ban közoktatás vezetői szakképzettséget szerzett. Mindig igyekezett a műszaki fejlődéssel lépést tartani, ezért szakirányú továbbképzéseken vett részt. 1999-től tanít az intézményben, ahol az iskolai tanműhelyek fejlesztésében és a szalagavatók táncpróbáinak irányításában is részt vállal.  Az esti tagozaton osztályfőnöki feladatokat is ellát. Szakmai alázattal és türelemmel kezeli a felnőttek problémáit és a munka melletti iskolába járás nehézségeit.

 

14./ FM ASzK – Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola – Sinka Jánosné

Szakmai oktatása során nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati szemlélet kialakítására. Fontosnak tartja a diákokban kialakítani a környezettudatos szemléletet. Neki köszönhetően az intézmény elnyerte az ÖKO-iskola címet. A tanulók számára mindig megpróbál a mindennapi életben is használható ismereteket átadni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ által adományozott „Kiemelkedő pedagógiai munkáért” járó elismerések átadása

 

1./ Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola:

Dr. Keresztesné Farkas Erzsébet

A pedagógus minden intézményi rendezvény aktív szervezője, az iskolai élet meghatározó szereplője.  Tanulói körében kiemelkedő tehetséggondozó munkát végez, ebben az évben 2 tanítványa a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei döntőjében 3. és 10. helyezést ért el, a Lotz János országos szövegértési és helyesírási versenyen 10. és 14. helyezéssel zártak.

 

2./ Szentesi Koszta József Általános Iskola:

Kormos Ferencné

1992. óta végez magas színvonalú, megbízható, pontos, precíz tanítói munkát a Szentesi Koszta József Általános Iskolában. Nagy felelősséget érez a rábízott gyerekekért. A differenciálás nagy hangsúlyt kap munkájában. Tanítványai évről évre országos, regionális szinten is kiemelkedő eredményeket érnek el tanulmányi, illetve előadói versenyeken.

 

3./ Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola:

Döméné Kardos Ágnes

Kiemelt feladatai közé tartozik az iskolai és városi szintű (Aradi Vértanúk Emléknapja) ünnepségek megszervezése (műsor összeállítása, betanítása, tanulók kiválasztása, próbák) és lebonyolítása, illetve az iskola legnagyobb rendezvényének (Deák-Diák-Show) a koordinálása.

A legtehetségesebb tanítványait rendszeresen készíti fel a tanított tantárgyához kapcsolódó tanulmányi versenyekre.

 

4./ Terney Béla Kollégium:

Nemcsényi-Horváth Gabriella

2006 óta dolgozik nevelőtanárként a Terney Béla Kollégiumban. A csoportjába tartozó gyerekekkel, szüleikkel és az osztályfőnökükkel naprakész és harmonikus kapcsolatot épített ki. A könyvtár vezetése mellett részt vesz a kollégiumi programok szervezésében és lebonyolításában. Munkáját mindig a tőle megszokott körültekintéssel és magas színvonalon látja el.

 

5./ Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola:

Csúcs-Ádók Anita

Területi és megyei versenyek, találkozók résztvevői tanítványai, ahol mindig szép sikereket érnek el. Magyar szintű szakmai munkája mellett Szentes város kulturális életében is jelen van. Zongoraművészként rendszeres fellépője mid az iskolai, mind pedig a városi rendezvényeknek.

 

6-7./ Horváth Mihály Gimnázium:

a)   intézményvezetői jelölés:

Szebeni Zoltán

Szebeni Zoltán 2003 óta a Horváth Mihály Gimnázium magyar nyelv és irodalom tanára. 2006-ban dráma- és színházpedagógus végzettséget szerzett. Színdarabjai rendszeresen sikert aratnak az Országos diákszínjátszó fesztiválon, az idei tanévben diákjaival arany minősítést ért el.

 

b)   Diákönkormányzati jelölés:

Tóthné Deák Katalin

Tóthné Deák Katalin 2008 óta a Horváth Mihály Gimnázium szociálpedagógusa, ifjúságvédelmi felelőse. A tanulók közösségi szolgálatát a bevezetése óta koordinálja, ami intézményükben példaértékűen működik. A diákönkormányzat patronáló tanára, az iskolai közösségi rendezvények, a szalagavató bál főszervezője, az iskolai pályázatok menedzsere.

 

8./ Nagymágocsi Hunyadi János Általános Iskola:

Lenti Beáta

Több mint 30 éve, nagy szeretettel, megértéssel és igényességgel neveli felsős tanítványait. Rengeteg ötlettel, céltudatosan vezeti a gyerekeket az ismeretszerzés útján. Szakmai tudása kimagasló, mindig kész a megújulásra, keresi a hatékonyabb, eredményesebb módszereket. Tanítványai rendszeres résztvevői a német és a történelem versenyeknek. Személyéhez kötődik több pályázat megvalósítása.

 

9./ Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Vass Tibor

Földrajz-testnevelés szaktárgyaihoz szükséges elméleti ismerete kimagasló, problémaérzékenysége fejlett, az iskolában rá váró feladatokat maradéktalanul megoldja. Iskolai rendezvényeken osztályával aktívan részt vesz, tudatos értékközvetítő tevékenység jellemzi, mind a sport, mind pedig a közösségi értékekre vonatkozóan. A sport iránt évtizedek óta elkötelezett.

 

10./ Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Vinczéné Szabó Éva

Magyar-pedagógia szakos pedagógus. Szakmai munkáját töretlen lelkesedéssel, maradéktalan elhivatottsággal végzi. Osztályfőnökként és szaktanárként egyaránt mindent megtesz tanítványai fejlesztésért. Példaértékű dinamizmusának, szorgalmának köszönhetően rendszeresen vesz részt járási, megyei és országos szintű versenyeken tanítványaival.

 

11./ Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott

Gödő Sándorné

A Horváth Mihály Gimnázium gazdasági és személyi ügyekért felelős iskolatitkára. Munkáját minden esetben precízen és lelkiismeretesen végzi. Munkatársaival való kapcsolatát a korrektség jellemzi, és figyelmes a személyiségjegyekből fakadó különbségekre, így megteremti kollégáival a hatékony és eredményes munkavégzés körülményeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakszervezeti kitüntetések átadása

 

Eötvös József Emlékérmet kap

(emlékérem+virág):

 

v Kozákné Olasz Erika a Szentesi Központi Óvoda Nyolcszínvirág Óvodájának óvodapedagógusa az Eötvös József Emlékérem bronz fokozatát kapja.

 

v Sipos Imréné nyugdíjas pedagógus az Eötvös József Emlékérem bronz fokozatát kapja.

 

v Dr. Holecska János Antalné nyugdíjas pedagógus az Eötvös József Emlékérem ezüst fokozatát kapja.

 

v Orosz Imréné a Szentesi Felsőpárti Óvoda óvodapedagógusa az Eötvös József Emlékérem ezüst fokozatát kapja.

 

v Bugyáné Bakó Veronika a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Zsoldos Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának tanárnője az Eötvös József Emlékérem arany fokozatát kapja.

 

  

 

 

 

 

Szentes, 2017. 06. 11.

 

.