Városi Pedagógusnapi Ünnepség 2016

 

 

 

Szentes Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentesi Tankerülete 2016. május 27-én tartotta a Városi Pedagógusnapi ünnepséget a Megyeháza KKK dísztermében.

 

 

 

Szirbik Imre polgármester úr és Molnárné Tóth Györgyit, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentesi Tankerületének igazgatónője köszöntötte a kitüntetett pedagógusokat, vendégeket. Ünnepi műsort adott a Margaréta Citerazenekar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bencsik Szilveszterné sz. Szél Ida (arany díszoklevél)

1966-ban szerezte meg mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanári oklevelét a Szegedi Tanárképző Főiskolán. 1961-ben képesítés nélküli pedagógusként kezdett dolgozni Röszkén, majd Mórahalmon. 1969-ben a Szentes járási Nagytőke-Zalotai Általános Iskolába került szintén pedagógus férjével. Itt tanított 1977-ig összevont tanulócsoportban 5-8. osztályig, iskolavezető, úttörőcsapat vezető volt, illetve a felnőtt Vöröskeresztes Szervezet titkáraként tevékenykedett társadalmi munkában. 1975-ben megkapta az „Oktatásügy Kiváló Dolgozója” kitüntetést. 1977-ben a tanyasi iskolák körzetesítése miatt került Szentesre a Damjanich János Általános Iskolához. Itt kezdetben napközis tanárként dolgozott, majd szaktanárként a felső tagozaton biológiát és technikát tanított. A pedagógus szakszervezet tikára, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős volt. 1997-ben vonult nyugdíjba.

 JOGUTÓD INTÉZMÉNYKÉNT AZ SZTE JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Bencsik Szilveszternének ARANY DÍSZOKLEVELET ADOMÁNYOZOTT.

 

 

 

2.  Dr. Csíky László Györgyné sz. Éliás Ilona (arany díszoklevél)

1966-ban szerezte meg matematika-ábrázoló geometria szakos középiskolai tanári diplomáját a Szegedi, majd József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán. A diploma megszerzése után először Nagyszénáson, majd 1967-től Szentesen általános iskolában kezdett dolgozni. Itt nagyon sok tapasztalatot gyűjtött a nehezen kezelhető helyzetekről, nevelőotthonosokról és sporttagozatba válogatott tanulókról is. 1975. októberétől a szentesi Ipari Szakközépiskola későbbi Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola matematika tanára volt 2001-es nyugdíjba vonulásáig.

 

Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Dr. Csíky László Györgynének arany díszoklevelet adományoz, melyet az egyetem szeptemberi tanévnyitó ünnepségén fog átvenni.

 

 

 

3.   Dr. Magyar Jánosné sz. Katona Berényi Irén (gyémánt díszoklevél)

1956-ban szerezte meg magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanári oklevelét a Szegedi Pedagógiai Főiskolán. A diploma megszerzése után Szegváron kezdett dolgozni, majd Szentesre a Berekháti iskolába került, ahol osztályfőnök volt. Két évvel később a Kossuth téri Iskolában majd 1965-től 1988-ig nyugdíjba vonulásáig az újonnan épült 603-as számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben tanított, ahol 5 évig igazgatóhelyettes is volt. Munkájáért itt Juhász Gyula díszoklevelet kapott.

 

JOGUTÓD INTÉZMÉNYKÉNT AZ SZTE JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Dr. Magyar Jánosnénak GYÉMÁNT DÍSZOKLEVELET ADOMÁNYOZOTT.

 

 

 

4.   Dr. Holecska János Antalné sz. Jandsó Klára Éva (arany díszoklevél)

1966-ban szerezte meg általános iskolai tanító oklevelét a Jászberényi Tanítóképző Intézetben. Pályáját Szegváron kezdte az általános iskola alsó tagozatán, majd Szentesre a Deák Ferenc Általános Iskolába került, ahol később a korrekciós osztályt vezette. 1980-ban az akkor megnyíló Hámán Kató Iskolába folytatta pedagógiai munkáját 1996-ig, nyugdíjba vonulásáig. Munkájával mindig elégedettek voltak, több alkalommal kapott kitüntetést, köztük Miniszteri dicséretet is. Az iskolában sokáig szakszervezeti titkár volt, jelenleg a Nyugdíjas Pedagógus Klub vezető-helyettese.

 

JOGUTÓD INTÉZMÉNYKÉNT A SZENT ISTVÁN EGYETEM Dr. Holecska János Antalnénak ARANY DÍSZOKLVELET ADOMÁNYOZOTT.

 

 

 

5.   Gálfi László (arany díszoklevél)

1966-ban szerezte meg műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanári oklevelét a Szegedi Tanárképző Főiskolán. A diploma megszerzése után a Horváth Mihály Gimnáziumban kezdett dolgozni mint szakoktató, később mint műszaki tanár. Az úgynevezett 5+1-es oktatási rendszerben szinte a semmiből teremtett tanműhelyet a gimnázium földszintjén. Munkája elismeréseként később kinevezték Csongrád megye műszaki vezető szakfelügyelőjének, valamint a kulturális intézmények szakreferensének. A diáksportban is nagy szerepet vállalt. Az „Aranyjelvényesek az Olimpiára” mozgalom keretén belül vezető szerepet vállalva több száz diákot sikerült megmozgatnia, így kiérdemelve több mint 10 éven keresztül az ország összes középiskolája közül az előkelő 2. helyet. Pályája utolsó éveiben a Középiskolai Kollégiumban dolgozott nevelőtanárként, 1996-ig, nyugdíjba vonulásáig. Elve mindvégig az volt, hogy a jó példa erejével kell hatni az ifjúságra, ez a leghatásosabb pedagógiai módszer.

 

JOGUTÓD INTÉZMÉNYKÉNT AZ SZTE JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Gálfi Lászlónak ARANY DÍSZOKLEVELET ADOMÁNYOZOTT.

 

 

 

6.   György Éva Borbála sz. György Éva Borbála (arany díszoklevél)

1966-ban szerezte meg óvónői oklevelét a Szarvasi Óvónőképző Intézetben. A diploma megszerzése után egy rövid időre Ásotthalmon, majd Üllésen volt óvónő. 1967-ben Fábiánsebestyénre helyezték, ahol először beosztotti, majd 69’-től vezető óvónői megbízást kapott. 1975-ben Szentesre került a Szarvasi Úti Óvodába, ahol néhány évig gyermekvédelmi felelős volt, majd 2002-ben nyugdíjba vonult.

 

JOGUTÓD INTÉZMÉNYKÉNT A GÁL FERENC FŐISKOLA PEDAGÓGIAI KARA György Éva Borbálának ARANY DÍSZOKLEVELET ADOMÁNYOZOTT, melyet betegsége miatt egy későbbi időpontban fog átvenni.

 

7.   Horváth Istvánné sz. Kadáncz Magdolna (gyémánt díszoklevél)

1952-ben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét a Hódmezővásárhelyi Állami Tanítóképzőben. 1951-57 között a külterületi általános iskolában dolgozott általános iskolai nevelőként, illetve tanítóként. 1960-ban Szegeden a Pedagógiai Főiskolán általános iskolai tanári oklevelet szerzett matematika-fizika szakon. 1973-ban Miniszteri dicséretet, 1983-ban Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott. 1957 júliusától a Kossuth Téri Általános Iskolában dolgozott 1983-ig, nyugdíjba vonulásáig.

 

JOGUTÓD INTÉZMÉNYKÉNT A GÁL FERENC FŐISKOLA PEDAGÓGIAI KARA Horváth Istvánnénak GYÉMÁNT DÍSZOKLEVELET ADOMÁNYOZOTT.

 

8.   Mészáros Ferencné sz. Molnár Piroska (arany díszoklevél)

1966-ban szerezte meg matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelét a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán. A diploma megszerzése után a szentesi Erősáramú Ipari Szakközépiskola (ma Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola) matematika tanára volt, ahol egészen 2002-ig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Pedagógusi pályája során végig osztályfőnök volt, több évig osztályfőnöki munkaközösség vezető. Munkáját elismerték, 1973-ban Miniszteri Dicséretet, 1988-ban Kiváló Munkáért kitüntetést kapott.

 

JOGUTÓD INTÉZMÉNYKÉNT AZ SZTE TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARA Mészáros Ferencnének ARANY DÍSZOKLEVELET ADOMÁNYOZOTT, melyet későbbi időpontban fog átvenni.

 

9.   Murvai Gáborné sz. Fodor Erzsébet (gyémánt díszoklevél)

1956-ban a Szegedi Pedagógiai Főiskolán szerezte meg ének szakos általános iskolai tanári oklevelét. 1955-ben először tanárjelöltként a Felgyői Általános Iskolában töltötte szakmai gyakorlatát. Ezután áthelyezték a szentesi Köztársaság Téri Általános Iskolába, ahol 1990-ig nyugdíjba vonulásáig tanított. 1958-ban a Zeneoktatói Munkaközösség tagjaként megszerezte a szolfézsoktatói és harmonikaoktatói engedélyt, valamint 1969-ben kiegészítő szakot is elvégzett, mely a Háztartási ismeretek és gyakorlatok tanítására jogosította. Munkája nyomán az akkori szólistái ma is különböző énekkarok tagjai, sokan lettek követői: óvónők, tanítónők, tanárok. Nyugdíjazása után a Pedagógus Szakszervezet Nyugdíjas Tagozatának vezetője lett. Munkája elismeréseként több kitüntetést kapott, 1990-ben Művelődési és Közoktatási Miniszteri Dicséretet és Pedagógus szolgálati Emlékérmet, 2001-ben a Magyar közoktatásért a szakszervezeti tagság érdekében végzett eredményes munkáért, 1995-ben Eötvös József Emlékérmet.

 

JOGUTÓD INTÉZMÉNYKÉNT AZ SZTE JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Murvai Gábornénak GYÉMÁNT DÍSZOKLEVELET ADOMÁNYOZOTT.

 

 

 

 

 

10.  Orosz Lászlóné sz. Buzi Mária (arany díszoklevél)

1966-ban szerezte meg óvónői oklevelét a Szarvasi Óvónőképző Intézetben. A diploma megszerzése után pályáját Ásotthalmon kezdte meg, majd Mórahalomra és végül Szentesre, a Kaján Napközi Otthonos Óvodába került, ahol vezető óvónőként dolgozott nyugdíjba vonulásáig. 1988-ban Miniszteri dicséretben, 2002-ben Kiemelkedő Pedagógiai Munkája elismeréseként kitüntetésben részesült. Munkáját lelkiismeretesen, mindig nagy odaadással végezte. Jelenleg tagja két civil szervezetnek.

 

JOGUTÓD INTÉZMÉNYKÉNT A GÁL FERENC FŐISKOLA PEDAGÓGIAI KARA Orosz Lászlónénak ARANY DÍSZOKLEVELET ADOMÁNYOZOTT.

 

 

11.       Péli Pál (rubin díszoklevél)

1946-ben szerezte meg népiskolai tanítói oklevelét a szegedi Római Katolikus Líceum és Népiskolai Tanítóképző Intézetben. Már ebben az évben a földeáki római katolikus általános iskolában kezdte el munkáját tanítóként és megválasztották helyettes kántornak is. Ezután tanított: Almáskamaráson, Dombegyházán, Apátfalva-Belső tanyasi iskolájában és 1957-től Makón, egészen 1991-ig nyugdíjazásáig. Közben 1968-tól 10 évig a Városi Művelődési Központ igazgatója volt. Az iskolai tanítás mellett oktatott zenét a városi zeneoktatói munkaközösségben, az általános iskolai énekkar vezetése mellett ifjúsági kórust is vezetett a József Attila Gimnáziumban és az Erdei Ferenc Szakközépiskolában. 1958-90-ig a Városi Művelődési Központ felnőtt kórusát vezette. 

 

JOGUTÓD INTÉZMÉNYKÉNT AZ SZTE JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KARA Péli Pálnak RUBIN DÍSZOKLEVELET ADOMÁNYOZOTT, melyet betegsége miatt egy későbbi időpontban fog átvenni.

 

12.       Szabó Sándorné sz. Igaz Mária (gyémánt díszoklevél)

1956-ban szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét a Keméndy Nándorné Tanítóképzőben. 1959. augusztusig a Csanádpalotai Állami Általános Iskolában tanított, majd családi okok miatt Szentesre költözött és kérte áthelyezését. Munkáját így a Damjanich János Általános Iskolában folytatta, ahol 1972-től igazgatóhelyettes volt. 1985-ben Miniszteri dicséretben részesült. 1993-ban Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, 2005-ben és 2014-ben Eötvös József Emlékérmet kapott.

 

JOGUTÓD INTÉZMÉNYKÉNT AZ SZTE JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Szabó Sándornénak GYÉMÁNT DÍSZOKLEVELET ADOMÁNYOZOTT.

 

 

13.       Szél Ferencné sz. Boda Terézia (gyémánt díszoklevél)

1956-ban szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét a Hódmezővásárhelyi Állami Tanítóképzőben. 1955-től a Nagytőke Központi Iskolában tanított 1-3 és 2-4 évfolyamokon. 1962-ben könyvtáros tanfolyamot végzett, majd községi és később iskolai könyvtáros lett. 1964-ben Szegeden színjátszó tanfolyamot végzett, így a fiataloknak színdarabot tanított. Szentesen a kihelyezett Dialektikus Történelmi, Materialista Egyetemet is elvégezte. 10 évig gyermekvédelmi felelős volt az iskolában, később Művelődési Ház igazgató lett. Hosszú évekig volt szakszervezeti bizalmi, majd 22 évig volt tagja a községi Tanácsnak, ahol 4 évig képviselő is volt. 1991-ben ment nyugdíjba. 1980-ban a Kiváló Munkáért, 1991-ben „A nevelés és oktatás érdekében végzett  több évtizedes munkáért” elismerést kapott.

 

JOGUTÓD INTÉZMÉNYKÉNT A GÁL FERENC FŐISKOLA PEDAGÓGIAI KARA Szél Ferencnénak GYÉMÁNT DÍSZOKLEVELET ADOMÁNYOZOTT.

 

14.       Virágos Kis Imréné sz. Kelemen Borbála (gyémánt díszoklevél)

1956-ban a Szegedi Pedagógiai Főiskolán szerezte meg matematika-fizika szakos általános iskolai tanári oklevelét. 1955-ben először tanárjelöltként, majd diplomásként is a szegvári Általános Iskolában kezdett tanítani. Ezután áthelyezték a szentesi Kossuth Téri Általános Iskolába, ahol 1990-ig nyugdíjba vonulásáig tanított. Munkája során több elismerést is kapott, 1976-ban és 1990-ben Miniszteri Dicséretet, 1985-ben Kiváló Munkjáért kitüntetést, 1990-ben Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

JOGUTÓD INTÉZMÉNYKÉNT AZ SZTE JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Virágos Kis Imrénének GYÉMÁNT DÍSZOKLEVELET ADOMÁNYOZOTT.

 

Pedagógus Szolgálati Emlékérmek átadás

 

A Magyar Köztársaság Emberi Erőforrás Minisztere nyugdíjba vonulása alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerést adományozott:

 

A Szentesi Felsőpárti Óvoda óvodapedagógusa, Szabó Éva részére

1979-ben szerezte meg óvónői diplomáját a Szarvasi Óvónőképző Intézet levelező tagozatán. 1984-től a Hámán Kató Lakótelepi Óvodában kezdett dolgozni. 1993-tól 1998-ig a Köztársaság utcai óvodai Munkáltatói Körzetet vezette, mint függetlenített vezető. Harmadik gyermeke szültése után a Dr. Mátéffy Ferenc utcai Óvodába tért vissza, ahol nyugdíjazásáig megbecsült tagja volt a közösségnek. 2012-től 2015-ig tagóvodai megbízatást kapott, amit lelkiismeretesen végzett. Derűs, kiegyensúlyozott személyisége, jó légkört teremtett a csoportban, a gyerekek, a szülők szeretettel és bizalommal fordultak felé. Kreativitása hozzájárult a gyermekek készségeinek fejlődéséhez. Munkáját tudatosság és precizitás jellemezte, nyitott volt az új ismeretek befogadására. Sok pályakezdő vagy fiatalabb óvónőnek szolgált mentorául, hozzá mindig bártan fordulhattak szakmai segítségért.

40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréséül, nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

 

 

A Szentesi Központi Óvoda óvodapedagógusa Gerébyné Szilágyi Edit részére

1976 szeptemberében kezdte pályafutását a Farkas Antal utcai Óvodában. Nagy elhivatottsággal és mély szakmai alázattal végezte munkáját. 28 évig ebben az óvodában. A helyi óvodai nevelés néphagyományőrző arculatának kialakításában jelentős szerepet vállalt, melyet pályája során mindvégig kamatoztatott. A Szent Anna utcai Óvoda környezeti nevelő munkájában 12 évig lelkiismeretesen részt vett. Elkötelezettségét mutatja, hogy folyamatosan bővítette szakmai tudását, nyitott volt az új kezdeményezések iránt. A nevelés alapelvének tekintette a gyermek feltétel nélküli elfogadását. A gyerekek tehetséggondozását kézműves foglalkozásokkal tette lehetővé. Kiegyensúlyozott, vidám személyisége a nevelőközösségekre pozitív hatással volt. Pedagógiai hivatástudatát, szakmai tevékenységét nagyfokú önzetlenség jellemezte.

40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréséül, nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

 

 

A Szentesi Központi Óvoda óvodapedagógusa Katona-Kis Andrásné részére

1976-ban képesítés nélküli óvónőként kezdett dolgozni a Dr. Mátéffy Ferenc utcai Óvodában. 1979-től a Farkas Antal utcai Óvoda pedagógusa. Diplomáját 1980-ban szerezte meg a Szarvasi Óvónőképző Főiskola levelező tagozatán. Munkája során mindig elsődleges szempont volt a gyermekek szeretete, a másság feltétel nélküli elfogadása, egymás szeretetén alapuló befogadó közösség kialakítása, az eltérő képességű és haladási tempójú gyermekek egyéni foglalkoztatása az egyéni adottságaik figyelembevételével. A Farkas Antal utcai Óvoda bekapcsolódott a Néphagyományőrző Óvodai Programba, melynek keretén belül különös figyelmet szentelt környékünk már lassan feledésbe merülő népszokásaira, népi játékaira, a népi mesterségekre és a népi kultúra felelevenítésére, átörökítésére. 2006-ban szakvizsgát szerzett a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán. Pedagógiai munkája mellett 2008-tól látta el a „Szentesi Kíséri Óvodák Alapítvány elnöki tisztjét. 

40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréséül, nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

 

 

A Szentesi Központi Óvoda óvodavezetője Kiss Attiláné részére

1978-ban szerezte meg óvónői diplomáját a Szarvasi Felsőfokú Óvónőképző Intézetben. Pályafutását Makón kezdte el, majd két év után Csongrádra került. A csongrádi óvodákban agilis, kreatív óvónéniként ismerhették meg a gyermekek, szülők és kollégák. Szakmai életének meghatározó időszaka volt az itt töltött 13 év, hiszen a megyei és városi bemutatók szervezésén és megvalósításán túl szakmai tevékenységének kiemelt területe volt a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása és tehetséggondozása. 1986-ban kiemelkedő pedagógiai munkáját országos kitüntetéssel – „Kiváló munkáért” kitüntető jelvénnyel ismerték el. 1992-től kezdett Szentesen dolgozni, előbb a Köztársaság úti Óvodában, majd 94’-től az Apponyi téri Óvodai Munkáltatói Körzetben. Szakmai fejlődése pedagógiai hitvallásának része, ezért az intézmény szakmai életének és a nevelőtestület innovációs tevékenységeinek érdekében minden lehetséges továbbképzésen részt vett, illetve 2000-ben közoktatási vezető diplomát szerzett. Ebben az évben „Kiemelkedő Pedagógiai Munkáért” elismerésben részesült. 2011-től a Szentesi Központi Óvoda vezetője. Az öt év alatt eredményesen, hatékonyan irányította az intézményt. A körzet sok pályázaton eredményesen szerepelt, támogató hozzáállásával segítette a nevelőtestület tagjait a pedagógusok előmeneteli rendszerének megvalósulásában.

40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréséül, nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

 

 

 

A Horváth Mihály Gimnázium tanára, László Zoltán részére

1976-ban végzett a marosvásárhelyi Színművészeti Főiskola színész szakán (amely Romániában automatikusan irodalomtanári képesítésnek is számít). 14 éven át dolgozott a Kolozsvári Állami Magyar Színházban, mint színművész-rendező. A rendszerváltozás idejében települt át Magyarországra, ahol a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium tanáraként kezdett dolgozni. Elsősorban a dráma tagozatos diákokat oktatta színházi alapismeretek, beszédtechnika és irodalom tantárgyakra, továbbá vezette a délutáni gyakorlati színpadi foglalkozásokat. 2001-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen informatikus-könyvtáros diplomát szerzett. Ezt követően az informatika oktatása mellett a rendszergazdai feladatokat is ellátta az intézményben. 2006-ban vette át a gimnázium könyvtárát.

Közel négy évtizedes kimagasló pedagógiai munkája elismeréséül, nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

A Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola tanára, Tóthné Török Ildikó részére

Földrajz és népművelő szakos diplomáját a Nyíregyházi Főiskolán 1981-ben szerezte meg. Négy évtizedes pályája során több köznevelési intézményben dolgozott, jelenlegi munkahelyén, a szentesi Deák Ferenc Általános Iskolában 1994 óta áll alkalmazásban pedagógusként. Sok éven át tanította az iskolában a földrajz és technika tárgyakat, emellett osztályfőnökként és a diák-önkormányzat vezetőjeként is tevékenykedett. Összefogta és koordinálta a természettudományos munkaközösséget, részt vett az intézményi alapdokumentumok kidolgozásában, jelentős feladatot látott el a mindennapos testnevelés, az úszásoktatás megvalósításában. Szakmaisága a háztartásgazdálkodás ill. háztartástan oktatása területén is kitűnt, diákjai nagyon kedvelték szakköreit. A tantestület aktív, lendületes, meghatározó tagja lett, akire mindig lehet számítani.

Közel négy évtizedes kimagasló pedagógiai munkája elismeréséül, nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

 

A Szentesi Koszta József Általános Iskola tanára, Dr. Czakó Tamásné részére

1980-ban szerzett angol-magyar szakos tanári diplomát. A Szentesi Koszta József Általános Iskolában 33 évet töltött. Nyugodt, derűs személyiségével – ami kollégákkal és tanítványaival való kapcsolatát is meghatározta – kiemelkedő szakmai munkát végzett. Tudásának fejlesztését továbbképzéseken való folyamatos részvétellel, pályázatokon nyert külföldi ösztöndíjakkal is biztosította. A városi angol nyelvi munkaközösség vezetője, számtalan nyelvi verseny, szakmai rendezvény koordinátora volt évtizedeken keresztül. Tanítványai számos járási és megyei tanulmányi versenyen rendszeresen az élvonalban végeztek, ill. jutottak be felvételi nélkül elismert középiskolákba. A tehetséggondozás mellett a felzárkóztatást is szívügyének tekintette. Jelentős szerepe volt a Koszta iskola külföldi partnerintézményekkel való kapcsolatainak kiépítésében, a tiroli és a finnországi projekthetek megvalósításában. Pedagógiai munkája mellett évtizedek óta városunk kulturális életének is aktív szereplője.

33 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréséül, nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

   

 

 

 

 

Tehetséggondozási elismerések átadása

 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 251/2009.(XI.27.) Kt. számú határozatával megalapította a "Tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkásságért" elismerést, melyet 2016-ban Vincze Gabriellának, a Szentesi Koszta József Általános Iskola tanítójának, intézményvezető-helyettesének és Ráfi Dénesnek, a Horváth Mihály Gimnázium középiskolai tanárának adományozott.

 

1./ Vincze Gabriella

1987 óta meghatározó személyisége a Koszta József Általános Iskola nevelőtestületének. 2013 óta intézményvezető-helyettesként felelős az alsó tagozaton folyó tanulmányi – és tehetséggondozó munkáért, az intézményi Akkreditált Kiváló Tehetségpont egyik koordinátora. Osztálytanítóként kiváló szakmai felkészültség, példamutató pedagógiai munka jellemzi, mely megmutatkozik tanítványai tudásszintjén, verseny eredményein, neveltségi szintjén. Nagy gondot fordít a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra is. Tanítványai évek óta élmezőnyben végeznek területi, megyei és országos versenyeken. Szakmai továbbképzéseken való részvétellel biztosítja folyamatos önképzését.

"Tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkásságért" kitüntetésben részesül.

 

2./ Ráfi Dénes

1998 óta a Horváth Mihály Gimnázium tanára. Pedagógiai munkáját a gondosság, a személyre szabott tehetséggondozó tevékenység jellemzi. Tanítványait lelkiismeretesen, maximális odafigyeléssel és szakmaisággal készíti fel a különböző tanulmányi versenyekre. A tanulmányi versenyeken kívül is sokrétű az iskolai és iskolán kívüli, közéleti tevékenysége. Évek óta részt vesz a német-magyar diákcsere programok lebonyolításában, a Sankt Augustini testvérvárosi kapcsolat eseményein tolmácsol, irodalmi és más művészeti események rendezésében is részt vesz, művészi szintű fotókat készít iskolai és városi programokon.

A "Tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkásságért" kitüntetésben részesül.

 

 

 

„Kiemelkedő pedagógiai munkájáért" kitüntetések

 

A 12/1998.(V.29.) Kt. számú rendelet alapján a 2015. évi Pedagógusnap alkalmából „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesülnek

 

1./ Balogh Zoltán, informatika szakos középiskolai tanár, igazgatóhelyettes

1999 óta dolgozik a HSZC Boros Sámuel Szakközépiskolája és Szakiskolájában, mint informatika tanár, három éve pedig, mint igazgatóhelyettes. Minden a szakterületéhez kapcsolódó munkát szívesen és önként, precízen old meg. Az informatika/természettudományos munkaközösség aktív tagja. Szakmai önfejlesztés jellemzi munkáját, előbb egyetemi informatika tanári, majd közoktatási vezető pedagógus szakvizsgát tett. Az elmúlt 17 évben számtalan akkreditált képzésen vett részt, több pályázat megvalósulásában jelentős szerepet vállalt, tananyagot fejlesztett, az iskolai honlapot szerkesztette, speciális szakköröket tartott.

Magas színvonalú pedagógusi munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

 

2./ Bárányné Magyar Ilona, tagóvodavezető

30 éve dolgozik óvodapedagógusként, 18 éve van a Szent Anna utcai Tagóvodában, ebből 15 éve tagóvodavezetőként irányítja és szervezi az óvoda mindennapi életét. Kiemelkedő pedagógiai munkájának biztos alapja a szakmai tudatosság, magas szintű, korszerű elméleti tudás, elhivatottság, maximalizmus. Kiváló szervezőkészségét az óvodai élet mindennapjaiban és a kiemelt jelentőségű rendezvényeken, programokon is kamatoztatja. Szakmai alázattal, munkája iránti alapossággal, jó teherbíró képességgel rendelkezik. Nagy körültekintéssel szervezi az óvoda ünnepeit és a városi rendezvények szervezésében is rendszeresen vállal feladatokat. Mintaértékű, jó kapcsolatot tart fenn a gyerekekkel, szülőkkel, munkatársaival, az intézmény partnereivel egyaránt. Derűs életszemléletével, empátiájával, önzetlen segítségnyújtásával kollégáinak ideális légkört biztosít a sikeres munkához.

Magas színvonalú pedagógusi munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

3./ Csiszárné Bánszegi Zsuzsanna, tanító

33 éve dolgozik a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvodában. Tanítóként elsősorban humán tantárgyakat oktat. Tehetséggondozó munkája kiemelkedő, felismeri a tanítványokban rejlő adottságokat és kellő eszköztárával, akaratával és szakértelmével kihozza belőlük a legjobbat. A lemaradókat, a hátrányos helyzetű diákokat is igyekszik korrepetálni, felzárkóztatni, szinten tartani. Pedagógiai munkájában, fegyelmezésében következetes. Nevelőmunkáját a gyermekszeretet, a felelősségérzet hatja át. Nap, mint nap bizonyítja, hogy a különböző szociális háttérből érkező tanulók közötti különbségek észrevehetetlenné válnak, ha a  tanulókkal eltöltött idő élményként marad meg tanítványaiban. Nagy munkabírású, pozitív személyiség. Kilenc éve az alsós humán munkaközösség-vezetői feladatokat is ellátja.

Magas színvonalú pedagógusi munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

   

 

4./ Fekete György, középiskolai tanár

2005-től dolgozik a HSZC Pollák Antal Szakképző Iskolában. informatikusként. A kezdetektől lelkiismeretesen, precízen és szakmai hozzáértéssel végzi a rábízott feladatokat. Osztályfőnökként gondját viseli a tanulóknak, irányítja érdeklődésüket, pályaválasztásukat, felkészíti őket az intézmény hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire. Diákjai eredményesen szerepelnek az érettségi vizsgákon vagy akár a szaktárgyi informatikai versenyeken. Tudatosan erősíti elhivatottságát, az elmúlt években szakjának megfelelő egyetemi végzettséget, majd szakvizsgázott pedagógus oklevelet szerzett.

Magas színvonalú pedagógusi munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

5./ Fekete Zoltánné, középiskolai tanár

Évek óta áldozatos munkával segíti az FM ASZK-Bartha János Kertészeti Szakképző Iskolát és tanulóit az érettségi vizsga körüli tennivalók lebonyolításával. Matematika tantárgyból a tanulók képességeinek megfelelő legmagasabb szintű eredmény elérését célozza meg. Szabadidejében szívesen korrepetálja a tanulókat, ezzel személyre szabottan támogatja őket a tanulásban.

Magas színvonalú pedagógusi munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

6./ Giláné Oroszi Edit, tanító

1986-ban szerezte meg tanítói diplomáját. Tanított a Gróf Széchenyi Általános Iskolában, a Petőfi Sándor Általános Iskolában, majd 2011-től a Klauzál Gábor Általános Iskolában dolgozik. Kiváló pedagógiai és módszertani felkészültségével szervezi óráit. Odafigyel a tehetséges tanulókra és a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek felzárkóztatására. Tanítványait rendszeresen felkészíti a különböző versenyekre. Osztályfőnökként kiváló kapcsolatot ápol tanítványaival és szüleivel egyaránt. Az iskolai, városi és megyei versenyek szervezési feladataiban mindig részt vállal. Az alsós munkaközösségben sok feladatot vállal és teljesít.

Magas színvonalú pedagógusi munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

7./ Gurdonné Kovács Helga, tagintézmény-igazgató

Megalakulása óta dolgozik a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálatban, 10 éve vezető. Rendkívüli dinamikával rendelkező személyiség, aminek következtében folyamatosan és naprakészen tud jelen lenni minden folyamatban. Reálisan viszonyul az elvárásokhoz, nyíltan, jól érthetően közvetíti és képviseli azokat, jelzései, visszajelzései támogatóak. Nagy hangsúlyt fektet az információk áramlásának folyamatosságára, az intézményi munkatársakat, a szülőket és a társintézményeket is naprakészen tájékoztatja az aktualitásokról. Kiemelkedően jó motivációs készséggel rendelkezik. Elengedhetetlennek tartja a kölcsönösséget és az együttműködést, mindig minden érintett érdekét szem előtt tartja, képes azok összehangolására és a konszenzus megteremtésére.  Minden tevékenységben etikusan jár el, legfőbb tulajdonságai közé tartozik a tolerancia és a rugalmasság.

Magas színvonalú munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

 

8./ Medgyesi Arnoldné, tanár

A HSZC Zsoldos Ferenc Középiskolája és Szakiskolája tanára, 1999 óta látja el a fodrász tanulók elméleti oktatását. Lelkiismeretes, munkáját és diákjait szerető pedagógus, aki eddigi pályafutása során számos tanulójának tudott a gyakorlatban jól használható ismereteket átadni a való életben rájuk váró feladatokra, megmérettetésekre felkészíteni. Kollégáival mindig megtalálja a hangot, sziporkázó egyénisége üde színfolt a tantestületben. Munkájára igényes, szem előtt tartja a folyamatos szakmai fejlődést. Tanulóival számos versenyen szerepelnek szép eredményekkel. 

Magas színvonalú pedagógusi munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

    

 

 

9./ Nánási Orsolya, fafúvó tanár

2004. óta a Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola főállású pedagógusa. Nagy elhivatottsággal, következetességgel és lelkiismeretesen végzi munkáját. Területi és megyei versenyek résztvevői tanítványai, ahol szinte kivétel nélkül eredményesen szerepelnek. Szakmai munkája mellett a város közművelődési életében is tevékenyen részt vesz. Közel két évtizede tagja a Városi Fúvószenekarnak, de az utánpótlást jelentő ifjúsági fúvósoknak is lelkes pedagógusa. Tanári hangversenyek, különböző kulturális események rendszeres szereplője. Igazi közösségi ember, aki a szakmai kapcsolatokon túl a munkahely, a munkatársi közösség építője is.

Magas színvonalú pedagógusi munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

 

10./ Niethammer Zoltán, informatikus, rendszergazda

2000-től a Kiss Bálint Református Általános Iskolában dolgozik, mint rendszergazda és informatika tanár. Az intézményben 1997-ben informatikai fejlesztések kezdődtek, melyben nagy szerepe volt, ugyanis nevéhez köthető a korszerű informatikai bázis és oktatás kiépítése. Tehetséges, kreatív és széleskörű érdeklődéssel rendelkezik. A számítógépes programnyelvet önképzéssel és az interneten található források segítségével sajátította el, így számos programot tudott írni a felmerülő problémák megoldására. Többek között a munkaidő-nyilvántartó program, bizonyítvány-nyomtató program, kémiai megjelenítő program, stb… A 18 éve működő iskolai honlap is az ő szaktudását és munkáját dicséri.

Magas színvonalú munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

11./ Pappné Pintér Etelka, tanító

1980-tól a Szentesi Koszta József Általános Iskola nevelőtestületének tagja. Kezdetektől fogva az alsó tagozaton magyar nyelvet és irodalmat tanít. Fontosnak tartja a zenei nevelést, így minden osztályban tanítja a gyermekeket furulyázni. A tehetséggondozásra nagy gondot fordít, tanítványai évről évre igen szép eredményeket érnek el tanulmányi, illetve előadói versenyeken. A nevelés központi szerepet játszik munkája során. Sok szabadidős programot szervez osztályainak, amelyek még jobban összekovácsolják a közösséget. A szülőkkel, nyílt, barátságos a viszonya, közös munkának tekintik a gyermeknevelést.

Magas színvonalú pedagógusi munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

12./ Rakk Hajnalka, gyógypedagógus, intézményvezető-helyettes

1994-től dolgozik a Szentesi Felsőpárti Óvoda körzetében, kezdetben a Ruhagyári Óvodában, majd 2007-től a Rákóczi Ferenc utcai Óvodában. 2008-ban gyógypedagógusi, majd 2012-ben intézményvezető-helyettesi kinevezést kapott. Munkáját nagyfokú hivatásszeretet, gyermekközpontúság és folyamatos megújulás jellemzi. Gyógypedagógusként nagy gondot fordít arra, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek a körzet óvodáiban minden segítséget megkapjanak hátrányaik leküzdéséhez. Munkája során pozitív visszajelzésekre épülő, tanulást támogató környezetet teremt. A gyermekek személyiségének sajátosságait megfelelő módszerekkel sokoldalúan tárja fel, felismeri a gyerekek tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit és képes számukra segítséget nyújtani. Vezetői felkészültségét, vezetői képességeit önképzéssel, vezetői képzésekkel folyamatosan fejleszti. A gyermekek között derűs, nyugodt egyénisége kiegyensúlyozott légkört teremt.

Magas színvonalú pedagógusi munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

 

13./ Tóthné Török Ildikó, általános iskolai tanár

Pedagógusi pályája 1976-ban kezdődött. Négy évtizedes pedagógiai munkája során több nevelési intézményben dolgozott, jelenlegi intézményében a Szentesi Deák Ferenc Általános Iskolában 1994-től dolgozik. Több tanéven át tanította a földrajz és technikai tantárgyakat a felső tagozatos tanulók számára, emellett osztályfőnökként irányította és formálta a tanítványai iskolai tevékenységét. A diákönkormányzat vezetőjeként szervezte az ifjúság szabadidős programjait. Éveken keresztül fogta össze és koordinálta a természettudományos tantárgyakat tanítókat munkaközösségi-vezetőként. Jelentős feladatokat látott el a mindennapos testnevelés keretében az alsó tagozaton az úszásoktatás megvalósításában.  Folyamatosan gyarapította tudását, több továbbképzésen részt vett, a rábízott feladatokat mindig maximálisan elvégezte.

Magas színvonalú pedagógusi munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

14./ Tóth Tibor, középiskolai tanár

1988 óta tanít a Horváth Mihály Gimnáziumban, az évek során az intézmény meghatározó tanáregyéniségévé vált. A szemléletes matematikatanítás, a logikus gondolkodásmód és a gyakorlatias megközelítés jellemzi pedagógiai munkáját, tanítványait odafigyelő gondossággal neveli és tanítja. Már a kezdetektől beindította az iskolában a vízi- és gyalogtúrázást, sok teljesítménytúra szervezése és teljesítése, többek között a legmagasabb európai hegycsúcsok megmászása fűződik nevéhez. Több mint két évtizedig a diákönkormányzat vezető tanára volt. Munkássága során nagy energiát fektetett a közösségépítésre, a közösségi rendezvények szervezésére. 

Magas színvonalú pedagógusi munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

 

„Kiemelkedő pedagógiai munkáért” elismerések átadása

 

1.) Bálint Anetta a Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola tanítója

1999 óta dolgozik a Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskolában tanítóként, 2007-es újabb diplomaszerzése óta pedig német nyelvtanárként.  Óráit kiváló pedagógiai és módszertani felkészültséggel tervezi meg és tartja. Folyamatos képességfejlesztéssel alakítja ki tanítványaiban az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákat. Sokat foglalkozik a tehetséges tanulók idegen nyelvtudásának fejlesztésével, tanulói rendszeresen eredményesen szerepelnek a területi német nyelvi versenyeken. Évek óta szervezi a területi német szépkiejtési versenyt.

Részt vesz az intézmény innovációs tevékenységében is. Az IPR és TÁMOP 3.3.2 pályázatok kiscsoportos kompetenciafejlesztő csoportjaiban mentor tanárként segítette és jelenleg is segíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását. A TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósítása során kidolgozta az 1-3. osztályos tanulók német nyelvi előkészítő foglalkozásainak a tananyagát és azóta is vezeti ezeket a szakkör jellegű foglalkozásokat a fenntartási időszakban. 2015. októberében egyik szervezője és kidolgozója volt az intézmény TÁMOP pályázattal megvalósuló idegen nyelvi hetének.

 

 

 

2.) Bereczkiné Búza Anett a Szegvári Forray Máté Általános Iskola és AMI tanítója

1993 óta dolgozik tanítóként a Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Mindig törekedett a differenciált oktatás-nevelés megvalósítására, a tanulók szociokulturális hátterének figyelembevételével. Differenciáló tevékenysége a tanítás során rendkívül eredményes. A felzárkóztatás mellett a tehetséggondozást is szívügyének tekinti, s kitartó, szorgalmas munkájának  köszönhetően tanítványai az elmúlt években több megyei és területi nyelvtani, helyesírási, szépkiejtési ill. környezetismereti versenyen értek el dobogós helyezéseket. Ezen túlmenően kiemelkedő szerepet tölt be az intézmény ifjúságvédelmi és családsegítő munkájában is. Igen precíz feladatmegoldás, tudatosság, a szakmai fejlődés igénye jellemzi.

 

 

 

3.) Bertus Jánosné a Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI tanára

Magyar-angol szakos pedagógusként dolgozik a Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskolában. Hosszú évek óta lelkiismeretes közösségi munkát végez. E tanévben sikeres „Határtalanul” pályázatot adott be, amelynek keretein belül hetedikes osztályával a Szegvári Általános Iskola tanulóival együtt öt napot Erdélyben tölt. Árpádhalmi lakos, az iskolabuszon a tanulók lelkiismeretes, gondos kísérője. Az iskolai Diákönkormányzat vezetője, valamennyi iskolai rendezvény (műsor, vetélkedő, nyári napközis tábor) aktív szervezője, olyan pedagógus, valódi közösségi ember, akinek segítségére mindig lehet számítani. Mindennapos szakmai munkáját mély elhivatottság, példamutató, átlagon felüli feladatvállalás jellemzi.

 

 

 

4.) Érsek Zoltán a Horváth Mihály Gimnázium tanára

1992-ben szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári végzettséget a Szegedi József Attila Tudományegyetemen. Diplomája megszerzésétől kezdve napjainkig, immáron 24 éve a Horváth Mihály Gimnázium tanára.

Diákjaival alapos szakmai felkészültséggel, önzetlenül, odaadással foglalkozik, akik sorozatosan kiváló eredményeket érnek el a közép- és az emelt szintű érettségin, valamint a különböző tanulmányi versenyeken egyaránt. A munkája által biztosított tudás stabil alapokat ad a felsőoktatási intézmények legkülönfélébb szakjain, különösen a tudományos és műszaki egyetemi képzésekben való helytálláshoz. Munkáját minden feltűnéskeltés nélkül, szerényen, ugyanakkor rendkívül lelkiismeretesen végzi. Közel negyedszázados tevékenysége folytán a gimnázium természettudományos képzésének meghatározó tanáregyéniségévé vált.

 

 

5.) Király Gyöngyi a Terney Béla Kollégium nevelőtanára

2003-ban matematika-fizika szakos főiskolai diplomát, majd 2011-ben fizikából egyetemi diplomát szerzett. 2009 óta a Terney Béla Kollégium nevelőtanára, munkáját mindig körültekintően és magas színvonalon látja el. Elsősorban a gyermekek beilleszkedésének és tanulásának segítésében végez kiemelkedő munkát. A hozzá fordulókat mindkét szaktárgyából rendszeresen korrepetálja. Következetes és határozott fellépésével kivívta a diákok elismerését, mind velük, mind szüleikkel és osztályfőnökükkel naprakész és harmonikus kapcsolatot ápol. A diákönkormányzat aktív segítője és koordinátora. A kollégiumi szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában vezető szerepet tölt be. Megbízott intézményvezető-helyettesként is a tőle megszokott igényességgel és maximalizmussal végzi feladatait, biztosítja a kollégiumi munka zavartalan működését.

 

 

 

6.) Mágocsiné Bende Katalin a Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI  Rózsa Ferenc Tagintézményének pedagógusa

Az árpádhalmi tagintézmény 15 éve meghatározó egyénisége. Összevont osztályban tanít, tanóráira való felkészülése példamutató. A különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozása eredményes, az általa alkalmazott változatos módszereknek, IKT eszközöknek, egyénre szabott differenciált feladatoknak köszönhetően. Sokoldalú, tehetséges pedagógus. Folyamatosan képzi magát, rendkívül nyitott az új eljárások, módszerek kipróbálására. A sport és egészséges életmód megszerettetése érdekében kiemelkedő munkát végez. Lovas szakoktató, neki köszönhető, hogy az iskola valamennyi tanulója megtanulhatott lovagolni, sőt heti rendszerességgel űzi is ezt a sportot. Ének-zene órákon valamennyi diákja furulyán játszik. Részt vesz a tehetséggondozásban, környezetismeret és ének-zene tantárgyból szép eredményeket értek el diákjai. Az iskola színvonalas műsorait ő tanítja be, sőt ezen túlmenően is számos szabadidős program szervezője.

 

 

 

7.) Pelle Gabriella a Nagymágocsi Hunyadi János Általános Iskola tanítója

Több mint 30 éve, nagy szeretettel, megértéssel és szakmai igényességgel neveli alsós tanítványait. Rengeteg ötlettel, céltudatosan vezeti a gyerekeket az ismeretszerzés útján. Szakmai tudása kimagasló, mindig kész a megújulásra, keresi a hatékonyabb, eredményesebb módszereket. Szakmai munkáját mindig az igényesség jellemezte, folyamatosan törekszik a pedagógiai színvonal emelésére, a szakmai kultúra fejlesztésére.

Tanítványai rendszeres résztvevői a járási szintű anyanyelvi, helyesírási és ének versenyeknek, ahonnan gyakran térnek haza szép eredményekkel. Az eredmények mögött rendszeres tehetséggondozó tevékenység rejlik. Személyéhez kötődik több rendezvény műsorának megvalósítása, amelyekkel tanítványai a községben található kastélyotthon lakóit is gyakran megörvendeztetik.

Kiváló nevelő-oktató munkája miatt a szülők szívesen választják tanító néniül gyermeküknek.

 

 

 

8.) Szekrényesi Viktória a Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola hegedű tanára

2013 óta a Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola hegedűtanára. Következetesen és lelkiismeretesen végzi munkáját. Született pedagógus, akihez ragaszkodnak, és akire felnéznek tanítványai. Az Aranyhúr és Ezüsthúr Kistérségi Hegedűversenyeken több növendéke ért el előkelő helyezést az elmúlt években. Szentes Város közművelődési életében is tevékenyen részt vesz. Tanári hangversenyeken kollégáival szívesen vállal szereplést, valamint különböző kulturális események rendszeres szereplője (úgy mint Topolyai és Sankt Augustini vendégszereplés, városi ünnepségek, tanári hangversenyek, kiállításmegnyitók, Testvérvárosok Kulturális Fesztiválja, stb.). Megnyerő személyiség, aki a közösség meghatározó alakja, munkaidején és munkakörén túl is számíthat rá az intézmény. 2015 októberében sikeres gyakornoki minősítő vizsgát tett.

 

 

 

9.) Szolláthné Sárközi Sarolta a Szentesi Koszta József Általános Iskola tanára

1981 óta dolgozik a Szentesi Koszta József Általános Iskolában matematika- kémia-technika szakos tanárként. Területi technikai munkaközösség vezetőként több hangulatos technika verseny szervezője volt. Derűs, segítőkész személyiség, ami a kollégákkal és a tanítványaival való jó kapcsolatát is meghatározza. Az iskolai rendezvények szervezésében, lebonyolításában mindig lehet számítani fiatalos lendületére. Nagy gondot fordít tanítványai eredményes felzárkóztatására és a tehetséggondozásra. Szakmai fejlődése érdekében folyamatosan képzi magát, 2007-ben gyermek-, ifjúság és családvédelem témakörben szakvizsgát szerzett. Évek óta nagy szociális érzékenységgel látja el az iskola ifjúságvédelmi teendőit.

 

 

 

10.) Tricskó Márta a Szentesi Koszta József Általános Iskola Derekegyházi Tagintézményének tanítója

Közel 20 éve tanít a derekegyházi iskolában. Lelkiismeretes, pontos munkájára mindig lehet számítani. Pályázatok, vetélkedők lebonyolításában, adminisztrációban, és az iskola életével kapcsolatos szervezési feladatokban bármikor örömmel részt vesz. Az intézmény és a település közötti összekötő kapocsként ő írja a helyi újság iskolával kapcsolatos cikkeit, kapcsolatot tart a helyi civil szervezetekkel és koordinálja a közös munkát.

Tanítóként nagy hangsúlyt fektet a tanulók alapos megismerésére, felzárkóztatására és a tehetséggondozásra, differenciált oktatásra. Délutáni könyvtári foglalkozásain az olvasás és a könyvek szeretetére neveli a gyerekeket. Az iskolai ill. a községgel közösen rendezett műsorok elkészítésében is aktív szerepet vállal.

 

 

 

11.) Varga Sándorné a Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola intézményvezetője

Csaknem másfél évtizede a Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola lendületes, dinamikus és lelkiismeretes vezetője. 7 évvel ezelőtt nagyrészt az ő kezdezményezésére jött létre a Szentesen és környékén egyedülálló angol-magyar kéttannyelvű képzés, melynek tanulói 2015 tavaszán az országos kompetenciamérésen idegen nyelvből kimagasló eredményt értek el. Varga Sándorné 15 éves intézményi kapcsolatot ápol brit, román, határon túli magyar, sőt immáron kínai testvériskolákkal. A hagyományos, nagyszabású tavaszi rendezvény, a Deák Diák Show egyik megálmodója. A járási Kazinczy szépkiejtési verseny és az intézménybe járó gyermekek képzőművészeti kiállításainak egyik főszervezője. Az általa vezetett intézmény a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásában is élen jár. Olyan vezető, olyan pedagógus, akinek vidám, nyitott, ugyanakkor kiegyensúlyozott és határozott személyisége szavatolja az iskolai mindennapok barátságos légkörét és kiszámíthatóságát, s nem utolsósorban a növekvő beiskolázási mutatókat és a stabil, példamutató nevelő-oktató munkát.

 

 

 

 

 

12.) Várkonyi Erika a Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola tanítója

Általános iskolai tanítói oklevelét tanítói szakán 1993-ban szerezte meg. A főiskola elvégzése után a pedagógusi pályafutását a Damjanich János Általános Iskolában kezdte, mely a Szentesi Deák Ferenc Általános Iskolában folytatódott. Jelenleg a 4.c osztályban tanítja a magyar nyelv és irodalom, testnevelés tantárgyakat, valamint az osztályfőnöki feladatokat látja el. Tanítói felkészültségére jellemző, hogy alapos, átfogó és korszerű tantárgyi tudással rendelkezik. Tanítási óráit tudatosan tervezi meg, az órákon pozitív visszajelzésre épülő, kiegyensúlyozott légkört alakít ki.

A tanítói szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan vesz részt. Több iskolai rendezvény szervezésében és megvalósításában vállalt feladatokat, úgy mint a Növendék hangverseny, tantárgyi tanulmányi versenyek megvalósítása. A 2015-2016. tanévben jelentős szerepet vállalt a beiskolázási programok tervezésben, szervezésében és, továbbá az intézményi pályázatok gyakorlati megvalósításában.

A kitűzött osztályközösségi és iskolai célok elérése érdekében maximálisan együttműködik pedagógustársaival, a szülőkkel, és aktív együttműködő kapcsolatokat alakított ki az intézményen kívül is.

 

Szakszervezeti kitüntetések átadása

A kitüntetéseket átadja: Szobota Imréné a Pedagógusok Szakszervezetének városi és járási titkára

 

Eötvös József Emlékérmet kap

- Kasza Erika a Szentesi Koszta József Általános Iskola tanítónője az Eötvös József Emlékérem bronz fokozatát kapja.

 

- Kurucz Istvánné a Rigó Alajos Általános Iskola, Szakiskola tanárnője az Eötvös József Emlékérem bronz fokozatát kapja.

 

-  Bedő Katalin a Horváth Mihály Gimnázium tanárnője az Eötvös József Emlékérem ezüst fokozatát kapja.

 

-  Murvai Gáborné a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda nyugdíjas tanárnője az Eötvös József Emlékérem arany fokozatát kapja.

 

 

 

 

 

 

 

Szentes, 2016. 05. 27.

 

.