Városi Pedagógusnapi Ünnepség 2015

 

 

Szentes Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentesi Tankerülete 2015. május 29-én tartotta a Városi Pedagógusnapi ünnepséget a Megyeháza KKK dísztermében.

 

 

 

Szirbik Imre polgármester úr és Molnárné Tóth Györgyit, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentesi Tankerületének igazgatónőjének köszöntője után az ünnepi műsor első számaként Purcell: Adagio és Allegro zeneszámát adta elő szaxofonon Gábor Bettina, a Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola növendéke és Pintér Borbála szaxofonművész. Ezután Keszthelyi Mangó Gabriella: Köszönöm című versét hallhattuk Szalay Róbert Zsolt, Horváth Mihály Gimnázium 11. osztályos tanulójának előadásában.

A nagyobb felbontású képekért keresse fel a Szentesi Mozaik facebook oldalát és ne fejtse el az oldal LIKEolását!

 NEM KELL FACEBOOK regisztrációval rendelkeznie!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A műsor végén a került sor az elismerések átadására.

 

 

 

Bátaszéki Lászlóné sz. Udvari Ilona (gyémánt díszoklevél) 1955-ben a Hódmezővásárhelyi Állami Óvónőképzőben szerezte meg óvónői oklevelét. Pályáját 1955-ben a szegvári Nevelőotthonban, mint nevelő kezdte meg. Később a szentesi Rákóczi Ferenc utcai, majd az Árpád utcai óvodában dolgozott óvónőként 1992-ig, nyugdíjba vonulásáig.

JOGUTÓD INTÉZMÉNYKÉNT A SZARVASI GÁL FERENC FŐISKOLA PEDAGÓGIAI KARA Bátaszéki Lászlónénak GYÉMÁNT DÍSZOKLVELET ADOMÁNYOZOTT.

 

Bocskay Istvánné sz. Fehér Magdolna (gyémánt díszoklevél) Óvónői oklevelét 1955-ben a Kunszentmártoni Állami Óvónőképzőben szerezte meg. Óvónői pályáját 1955-ben a Szentes II. sz. Napköziotthonos Óvodában kezdte meg, és 1993-ban a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet óvónőjeként vonult nyugdíjba. JOGUTÓD INTÉZMÉNYKÉNT A SZARVASI GÁL FERENC FŐISKOLA PEDAGÓGIAI KARA Bocskay Istvánnénak GYÉMÁNT DÍSZOKLVELET ADOMÁNYOZOTT.

 

Fábján N. Erzsébet (gyémánt díszoklevél) 1955-ben szerezte meg földrajz-történelem szakos általános iskolai tanári diplomáját az Egri Állami Pedagógiai Főiskolán. 1955-ben kezdte meg pályáját a Mártélyi Általános Iskolában, majd a Hékédi Általános Iskolában, a békéscsabai 2. sz. Állami Általános Iskolában, a szentesi Tanácsköztársaság utcai Általános Iskolában általános iskolai tanárként, majd az Általános Iskolai Diákotthonban nevelőtanárként dolgozott. Nyugdíjasként az Általános Iskolai Diákotthonban nevelőtanárként, majd a szentesi Koszta József Általános Iskola könyvtárosaként dolgozott. JOGUTÓD INTÉZMÉNYKÉNT AZ EGRI ESZTERHÁZI KÁROLY FŐISKOLA Fábján N. Erzsébetnek GYÉMÁNT DÍSZOKLEVELET ADOMÁNYOZOTT.

 

Harangozó Sándorné sz. Mészáros Mária (gyémánt díszoklevél) Oklevelét 1955-ben a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karának biológia-kémia szakán szerezte meg. A Szentesi Közgazdasági Szakközépiskolában, a Nagymágocsi Általános Iskolában, valamint a Szentesi Petőfi Sándor Általános Iskolában dolgozott. 1985-ben nyugdíjba vonulását követően fél évig a Petőfi Sándor Általános Iskolában, majd 1 évig az Általános Iskolai Diákotthonban dolgozott. Gyémánt díszdiplomáját a Szegedi Tudományegyetem ünnepélyes tanévnyitóján veszi át.

 

 

 

Kerekes Istvánné sz. Dömsödi Valéria (gyémánt díszoklevél) 199-ben a Lenin Intézetben szerezte meg orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári oklevelét. 1960-tól 1988-ig a Horváth Mihály Gimnáziumban, majd két évet a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola é Szakmunkásképző Intézetben dolgozott. Kerekes Istvánné részére a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem gyémánt díszoklevelet adományozott.

 

Badár László (arany díszoklevél) 1965-ben a Szegedi Tanítóképző Intézetben szerzett általános iskolai tanítói oklevelet. 1965-ben a Szentes-külterületi Általános Iskolák Igazgatóságához tartozó Derekegyház-oldali tagiskolánál kezdett tanítani, majd a kistőkei, a lapistói tagiskolához, később a kajáni iskolához került. 1997-ben korengedményes nyugdíjas lett. Tanítói tevékenységét külterületen, tanyai iskolákban végezte. JOGUTÓD INTÉZMÉNYKÉNT A SZEGEDI TUDOMNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KARA Badár Lászlónak ARANY DÍSZOKLEVELET ADOMÁNYOZOTT.

 

 

 

Bánfi László (arany díszoklevél) 1965-ben a szegedi Zeneművészeti Szakiskolában tanári oklevelet szerzett trombitaszolfézs tanszakon. 1965-től a Hódmezővásárhelyi Állami Zeneiskolában, majd 1970-től a Szentesi Állami Zeneiskolában trombita tanárként dolgozott nyugdíjba vonulásáig, 2003-ig. 1974-ben megalakította a Farkas Antal Úttörőház úttörő fúvószenekarát. 1978-tól több, mint másfél évtizedig irányította a Szentesi Egyesített Fúvószenekart. JOGUTÓD INTÉZMÉNYKÉNT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ZENEMŰVÉSZETI KARA Bánfi Lászlónak ARANY DÍSZOKLEVELET ADOMÁNYOZOTT.

 

 

 

Bertók Gyuláné sz. Strincz Katalin (arany díszoklevél)1965-ben szerezte óvónői oklevelét a Szarvasi Óvónőképző Intézetben. 1965-1970 között Csanyteleken, majd 2003-ig, nyugdíjazásáig a Szent Anna Utcai Óvodában dolgozott óvónőként. 1987-ben vezető-helyettesi kinevezést kapott, 1994 nyarán kinevezték a Kiséri Óvodai Körzet vezetőjének. Bertók Gyuláné a Szarvason megrendezésre kerülő díszoklevél-átadó ünnepségen veszi át arany díszoklevelét.

 

Dongó László Sándorné sz. Perjési Ildikó (arany díszoklevél) A Szegedi és a Bajai Tanítóképző Intézetben végezte tanulmányait és 1965-ben általános iskolai alsó tagozatos tanítói oklevelet szerzett. Pedagógiai pályáját 1*963-ban a szentesi Kossuth téri Általános Iskolában kezdte meg, majd 1985-től a szentesi Klauzál Gábor Általános Iskolában folytatta 1997-ig, nyugdíjazásáig. Pályája során volt napközi vezető, tanító, osztályfőnök és technikát is tanított felsősöknek. JOGUTÓD INTÉZMÉNYKÉNT A BAJAI EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Dongó László Sándornénak ARANY DÍSZOKLVELET ADOMÁNYOZOTT.

 

Erdei Sámuelné sz. Horváth Erzsébet (arany díszoklevél) 1963-ban szerzett általános iskolai tanári oklevelet a Szegedi Tanítóképző Intézetben. Kisegítő tanítóként kezdett a Petőfi Sándor Általános Iskolába, majd a Damjanich János Általános Iskolában, végül a Kossuth Téri Általános Iskolában. 1992-től már tanítóként dolgozott a Petőfi Sándor Általános Iskolában, majd a Szentesi Damjanich János Általános iskolába került 1999-ig, nyugdíjazásáig. JOGUTÓD INTÉZMÉNYKÉNT A SZEGEDI TUDOMNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KARA Pászti-Tóth Jánosnénak ARANY DÍSZOKLEVELET ADOMÁNYOZOTT.

 

Fári Istvánné: a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar nyelv és irodalom-orosz nyelv és irodalom szakán végzett 1965-ben. 47 évig dolgozott a jelenlegi Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskolában. A díszdiplomát az Egyetem ünnepségén veszi át!!!

 

 

 

Gágyor Jánosné sz. Vig Éva (arany díszoklevél) 1965-ben a Szegedi Tanítóképző Intézetben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Pályáját a szentesi Külterületi Iskolák Igazgatóságához tartozó Külső-Dónáton kezdte meg, majd Vekerháton, Vekerzugban folytatta. 1972-ben a körzetesítést követően a Petőfi Sándor Általános Iskolába került. 1977-től 15 évig szaktanácsadói tevékenységet látott el a környező települések iskoláiban. JOGUTÓD INTÉZMÉNYKÉNT A SZEGEDI TUDOMNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KARA Gágyor Jánosnénak ARANY DÍSZOKLEVELET ADOMÁNYOZOTT.

 

 

 

 

Gulyás László Imréné sz. Zana Ibolya Erzsébet (arany díszoklevél) 1965-ben a Szegedi Tanárképző Főiskolán szerzett matematika-fizika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanári oklevelet. 1965-1988 között a Felsőpárti, mai nevén a Szentesi Deák Ferenc Általános Iskolában, majd 1988-2000 között a Hámán Kató, mai nevén a Szentesi Koszta József Általános Iskolában tanított. 1991-től nyugdíjazásáig az igazgatóhelyettesi teendőket is ellátta. JOGUTÓD INTÉZMÉNYKÉNT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KARA Gulyás László Imrénének ARANY DÍSZOKLVELET ADOMÁNYOZOTT.

 

Kállai Ernő (arany díszoklevél) 1965-ben a Szegedi Tanárképző Főiskola kihelyezett tagozatán szerezte meg földrajz szakos általános iskolai tanári diplomáját. 1973-tól 2001-ig, nyugdíjba vonulásáig a Szentesi Deák Ferenc Általános Iskolában dolgozott napközi vezető tanárként. 1992-től munkaközösség vezetőként is tevékenykedett. JOGUTÓD INTÉZMÉNYKÉNT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KARA Kállai Ernőnek ARANY DÍSZOKLVELET ADOMÁNYOZOTT.

 

Pászti-Tóth Jánosné sz. Bécsy Margit (arany díszoklevél) 1965-ben szerzett általános iskolai tanítói oklevelet a Szegedi Tanítóképző Intézetben. Munkáját a szegvári Általános Iskolában kezdte, majd 1966-tól nyugdíjazásáig a szentesi Köztársasági téri Általános Iskolában tanított. JOGUTÓD INTÉZMÉNYKÉNT A SZEGEDI TUDOMNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KARA Pászti-Tóth Jánosnénak ARANY DÍSZOKLEVELET ADOMÁNYOZOTT.

 

Vass Imréné sz. Lovas Katalin (arany díszoklevél) A Szarvasi Óvónőképző Intézetben 1965-ben szerzett óvónői oklevelet és a Rákóczi Ferenc utcai óvodában dolgozott óvónőként, de 1973-1976 között vezetői óvónőként. 1996. év végével vonult nyugdíjba. JOGUTÓD INTÉZMÉNYKÉNT A SZARVASI GÁL FERENC FŐISKOLA PEDAGÓGIAI KARA Vass Imrénének ARANY DÍSZOKLVELET ADOMÁNYOZOTT.

 

 

 

A Magyar Köztársaság Emberi Erőforrás Minisztere nyugdíjba vonulása alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerést adományozott:

 

A Szentesi Központi Óvoda óvodapedagógusa, Panyik Tóth Jánosné részére

1976-ban a Szentesi Szarvasi Úti Óvodai Körzet Szarvasi Úti Óvodájában helyezkedett el óvónőként, majd hamarosan körzetvezető helyettes lett. Szakmai munkaközösségek aktív résztvevőjeként előadásokat, bemutatókat tartott, majd a Csongrádi Óvónőképző Szakközépiskola hallgatóinak szakmai gyakorlatát vezette. A Szarvasi Úti Óvoda bezárása után a Kossuth Utcai Óvodai Körzet Kajánújfalui Tagóvodájában dolgozva a hátrányos helyzetű gyermekek egyéni fejlesztését végezte, 2004-től 2008-ig, a gyermekvédelmi felelősi feladatokat is ellátta. 2004-től a Közalkalmazotti Tanács tagja, 2008-tól 2014-ig pedig elnöke lett. 2008-tól dolgozik a Szentesi Központi Óvoda Apponyi Téri Tagóvodájában és 2015. márciusától felmentését tölti. Gyermek centrikus, lelkiismeretes, segítőkész pedagógus

 

 

 

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanítója, Kovácsné Perczel Katalin részére

1976 óta dolgozik óvónőként egy munkahelyen, melynek neve többször is változott: Villogó utcai, majd Szent Erzsébet Római Katolikus, végül a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményében. Sokáig volt gyermekvédelmi felelős. Többször került csoportjába periférián levő, különleges bánásmódot igénylő gyermekek, akiket nagy empatikus készségével, kedvességével, találékonyságával, kiváló pedagógiai érzékével nevelt. Gyakorlatvezető óvónőként rendszeresen készített fel hallgatókat, elindítva őket az óvodapedagógusi életpályán. Példamutató magatartásával hitet és erőt adott e szép hivatás megszerettetésére.

 

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanítója, Köröndiné Mátraházi Leona

1972 óta dolgozik pedagógusként és 1997-ben került a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolába. Az iskolában és az óvodában is hitoktatói feladatokat is végez. Következetes, kitartó és színvonalas nevelőmunkája, valamint elkötelezett vallásos élete mintaként szolgál és szolgált az iskolai közösség számára. Nevelőmunkájának alapját a gyermekszeretet, a felelősségérzet és a humor hatja át. Tekintélye, szilárd jelleme és magas szintű pedagógiai – szakmai felkészültsége példamutató a tantestület számára. Empatikus személye tanítványaival és kollégáival is meg tudta láttatni, hogy hogyan vegyék észre a segítséget nem kérő, de rászorulő gyermekeket.

 

 

 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 251/2009.(XI.27.) Kt. számú határozatával megalapította a "Tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkásságért" elismerést, melyet 2015-ben Berezvai Debórának, a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola egészségtan szakos középiskolai tanárának és Szilágyi Szilviának, a Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola tanítójának adományozott.

 

1./ Berezvai Debóra

7 éve dolgozik egészségtan szakos tanárként a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskolában. Diákjai versenyeken elért eredményei méltán öregbítették Szentes város és az iskola hírnevét.

Az egészségügy iránt érdeklődő diákokat méltón készíti fel a versenyekre. Az elsősegély-nyújtási versenyeken csapatai a területi fordulókon I-II., a katasztrófavédelmi versenyek megyei döntőjében szintén I-II. helyezést érnek el, de az országos megmérettetésen is szépen szerepelnek.

Több éve végzett kiemelkedő szakmai tanári munkája, átlagon felüli feladatvállalása és annak magas szintű teljesítése, valamint diákjai versenyeredménye alapján a "Tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkásságért" kitüntetésben részesül.

 

2./ Szilágyi Szilvia

Évek óta lelkiismeretesen végzi munkáját a Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskolában. Az alsós magyar munkaközösség vezetőjeként szervezi a magyar nyelv és irodalom versenyeit. Magas szinten szervezi a Petőfi területi és megyei fordulóját alsó tagozaton. Alsós nevelőként karácsonyi, anyák napi műsorokat állít össze osztályának, IPR foglalkozást tart tanulóinak. Sikeresen vezette a 2012/2013-as tanévben az Óvoda-iskola átmenet programot. 2014/2015-ös nevelési évben a „TE IS” pályázat koordinátora és programszervezője.

A "Tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkásságért" kitüntetésben részesül.

 

 

 

 

A 12/1998.(V.29.) Kt. számú rendelet alapján a 2015. évi Pedagógusnap alkalmából „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesülnek

 

1./ Vánkay Edina Sarolta középiskolai tanár, munkaközösség-vezető

A Koszta József Általános Iskola elődintézményében, majd a szentesi művelődési osztályon dolgozott. 1990-től a Horváth Mihály Gimnázium tanára, majd a magyar nyelv és irodalom szakos munkaközösség vezetője lett. Munkáját mindvégig a szigorúan vett szakmaiság és a lelkiismeretesség jellemezte. Felkészítő munkájában alapos és következetes, tanítványai számos sikert értek el a versenyeken, valamint az érettségi követő tanulmányokban. Jelenleg a szentesi gimnázium meghatározó tanáregyénisége, az iskola irodalmi és zenei életének szervezője.

Magas színvonalú pedagógusi munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

2./ Bagi László tanár

2007 óta az FM ASzK-Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola magyar-történelem szakos tanára, a közismereti munkaközösség és az iskolai diákönkormányzat vezetője. Gondozza az iskola internetes felületét. A Költészet Világnapjához kapcsolódóan irodalmi pályázatot hirdetett és bonyolított le általános iskolások számára. Rendszeresen részt vesz zsűritagként városi, megyei próza- és versmondó versenyeken.

Tanítványaival 4 éve vesz részt a „Tedd láthatóvá a költészetet” mozgalomban. Módszertani publikációkat készít előadásokat tart. Az Oktatási Hivatal számára szövegértési feladatsorokat készített az országos kompetenciamérésre. Fiatal kora ellenére tanítványai körében tisztelt és elismert, jól felkészült pedagógus. „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

3./ Kovács Árpád gyakorlati szakoktató

Több éve dolgozik a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskolában szakoktatóként, illetve szakmai tanárként. Kiemelt a szakmai alázata és hivatásszeretete, melyet tanítványaiban is igyekszik „beültetni”. Tanítványainak elméleti és gyakorlati szintű tudása kiemelkedő, szakma szerető, jó szakemberek lesznek, melyet az országos szakmai versenyeken is bizonyítják. Gyakorlati oktatóként tudása legjavát adta és adja át tanítványainak. Pedagógiai munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

 

4./ Mucsi Gabriella matematika szakos tanár

2010 augusztusa óta tanít matematikát a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Pollák Antal Tagintézményében. Munkáját a amaximalizmus, a következetesség és a tanítványairól való gondoskodás jellemzi. Tehetséggondozó foglalkozásokat tart, diákjai megbízhatóan teljesítenek az érettségi vizsgán. A Kenguru Nemzetközi Matematika Versenyre nevezett tanulói évek óta jó eredménnyel szerepelnke. A természettudományi munkaközösség vezetőjeként az iskola matematika oktatásának megújítását, szilárd alapokra való helyezését köszönhetik. Évek óta aktív közreműködője a Studium Generale programnak. Osztályfőnöki munkájában megbízható, minden eszközzel a jó osztályközösség összekovácsolására törekszik. Pedagógiai tevékenysége, a munkához való hozzáállása, igényessége példaértékű. pedagógusi munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

 

5./ Beszterceiné Sarkadi Nagy Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

23 éve dolgozik a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskolában. A magyar nyelv és irodalom tanításában hírnevet szerzett magának, az iskolának, a városnak. Tanári felkészítő munkáját dicsérik tanítványai érettségi, felvételi és versenyeredményei. Évek óta részt vesz az Implom József Helyesírási verseny területi döntőjének a lebonyolításában. Az általa felkészített tanulók megyei , országos eredményeket érnek el a Kazinczy Szépkiejtési Versenyen, az Implom József Helyesírási Versenyen, az Édes Anyanyelvünk Versenyen. Osztályfőnökként szeretettel és érdeklődéssel fordul tanítványai felé, nagy gondossággal irányítva tanulásukat, nevelésüket, pályaválasztásukat.

Több évtizede végzett nevelő-oktató munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

 

 

6./ Dobóvári Károlyné tanító

Több évtizeden át osztálytanítóként és osztályfőnökként irányította tanítványai munkáját, évekig az alsó tagozat munkaközösség-vezetőjeként segítette pedagógus kollégáit a Szentesi Deák Ferenc Általános Iskolában. Tanítási óráin nagy figyelmet fordított a tanulók egyéni képességeinek megfelelő differenciált foglalkoztatására, a gyerekek személyre szabott egyéni fejlesztésére. 2009-től részt vett a Prémium Évek Programban, magyar nyelv és irodalmat tanított, majd magántanulók felkészítésével foglalkozott. Négy évtizedes pedagógiai munkája során elismerést és tekintélyt szerzett a nevelőtestületben, a tanuló ifjúság körében, és a szülők tiszteletét is élvezte.

Kimagasló pedagógiai munkájának elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

 

7./ Dévayné Szabó Éva tanár

1999 óta a szentesi Koszta József Általános Iskola tanára, a tantestület meghatározó személyisége. Munkáját magas színvonalon végzi, az általános iskolai magyar és német tanítás olyan szaktekintélye, aki nemcsak helyi-, de regionális, megyei és országos szinten is elismertté vált szakmai körökben. 2000 óta a városi német nyelvi munkaközösség vezetője, évente több alkalommal középfokú nyelvvizsgák vizsgáztatója. Koordinálja a városi és területi német versenyeket, tevékenyen részt vesz a magyar nyelvi versenyek szervezésében, lebonyolításában. Fontosnak tartja a diákok felkészítését a középiskolára, akik rendszeresen kiemelkedően teljesítenek a felvételiken. Magas színvonalú pedagógusi munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

 

8./ Szabóné Budai Katalin tanár

A Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola pedagógusa. A hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Évek óta részt vesz és IPR foglalkozásokat tart HHH-s tanulóknak, valamint az útravaló ösztöndíj programban. Osztályának tanulóit sikeresen felkészíti a középiskolára. Elsőként jelentkezett az életpálya modellbe és védte meg portfólióját. Pedagógusi munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

 

9./ Szabó Marianna Gyöngyi általános iskolai tanító, rajz szakos tanár

1984 óta dolgozik a több névváltozást megért Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusaként. Az intézményben töltött idejének minden percében a tanítványaiért és a tanítványaival tevékenykedik. Nagy munkabírású, pozitív tanárszemélyiség. Diákjainak versenyeken való felkészítését a tanórai keretek mellett délutáni foglalkozások keretében gyakorolja. Pedagógiai munkájában, fegyelmezésében következetes. Évekig az osztályfőnöki szakmai munkaközösség vezetőjeként tevékenykedett. Javaslatai nagymértékben hozzájárultak a katolikus iskola családias légkörének erősítéséhez, a pedagógusok nevelési elvárásainak egységes szemléletéhez. Számtalan diákot készített fel sikeresen rajzversenyekre. Pályázatírókén is sokszor segíti az intézményi munkát. Második éve az iskolai alapítvány kuratóriumának elnöke. Pedagógusi munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

 

10./ Farkas Márta tanár

2001 óta dolgozik a Kiss Bálint Református Általános Iskolában. Igazi kreatív ne4velő aki tele van ötletekkel, jó érzékkel ragadja meg az oktató- és a nevelőmunkát. Színvonalas kulturális programok, ünnepségek, eredményes versenyek fűződnek nevéhez. Szaktanári és osztályfőnöki feladatai mellett sok időt és energiát fordít a kóruséneklés népszerűsítésére a gyermekek és felnőttek körében. Irányító serepe vállalt a nemzetközi Comenius Kórus létrehozásában, hagyománnyá tette az Éneklő Osztályok versenyét. Tanítványai sikeresen szerepelnek a tanulmányi versenyeken. Kiváló szervezési képességgel rendelkezik, tehetséges, megbízható munkatárs. Pedagógusi munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

 

11./ Vágvölgyi Melinda zongora- és szolfézstanár

1999 óta a szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanára. Szakmai8 munkáját elhivatottan, magas színvonalon végzi. Tanítványai rendszeresen vesznek részt a „Házi zongoraversenyen+, de néhányan eljutnak a területi versenyekre is. Korrepetítori munkájára is pontosság, megbízhatóság jellemzi. Megszervezte és néhány évig vezette a 3-4 éves óvodás korúak zenés, játékos előképzőjét. Évek óta szervezi a Kiss Bálint Református Általános Iskolában megrendezésre kerülő növendékhangversenyeket. Nívós szakmai munkája mellett Szentes város közművelődési életében is tevékenyen részt vesz. Másfél évtizedes pedagógusi munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

 

12./ Illésné Matus Julianna óvodapedagógus

1980 óta dolgozik a Szentesi Felsőpárti Óvoda Rákóczi Utcai Óvodájában. Pályakezdőként sok szerepet vállalt a helyi továbbképzések, bemutatók szervezésében, megtartásában. A városkörnyéki óvodák szaktanácsadójaként is tevékenykedett, de több főiskolai hallgató gyakorlatának irányításakor látott el mentor óvónői feladatot is. Intézményi pályázatok aktív részese, lebonyolítója, segítője, óvodai és városi rendezvények szervezője. Az óvodában 2012 novembere óta gyermekvédelmi feladatokat lát el. Mindig keresi a gyermekek személyiségének harmonikus fejlesztési lehetőségeit, személyre szabottan, az egyéni képességek nagyfokú figyelembe vételével. Több mint 34 éves magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

 

13./ Tornyi-Molnárné Gál Tímea óvodapedagógus

A szentesi Központi Óvodai Körzet „Nyolc színvirág” óvoda nevelőtestületének kiemelkedő óvodapedagógusa, drámajáték munkaközösség vezetője, 2015-től a Közalkalmazotti Tanács elnöke. pedagógiai elhivatottságát tükrözi a Pedagógiai Program kidolgozásában végzett tevékenysége, főiskolai hallgatók tanulmányainak mentorálása. Csapatépítő személyiségével szívesen szervezi az óvodai rendezvényeket, óvodapedagógusok élményt nyújtó bábozását, dramatizálását. Szakmai munkájában legkiemelkedőbb tevékenysége az óvodai drámajáték alkalmazása. Szakmai munkája során mindig arra törekedett, hogy tudása legjavával fejlessze a csoportba járó gyermekeket, szorosan együttműködve a családokkal. magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

 

14./ Halász Vastag Zsuzsanna pedagógiai szakpszichológus

1993 óta dolgozik a Pedagógiai Szakszolgálatnál. Nagy energiákkal vette bele magát az óvoda- és iskolapszichológiai ellátásba, majd a tehetséggondozás területén számíthattak rá a szentesi és vidéki gyerekek. Jelenleg is egyéni és csoportos pszichológiai ellátást, szakértői bizottsági tevékenységet, tehetséggondozást és óvodapszichológiai ellátást végez. Folyamatosan megújítja tudását, melyet kollégáéival is megoszt. Magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentesi Tankerületének elismerésben részesített pedagógusai:

 

Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola:

1. Varga Sándorné intézményvezető, tanító. Munkája példaértékűen pontos, precíz. Az intézményért végzett folyamatos pályázatíró tevékenysége kiemelkedő: az iskola az idei tanévben sikeres „Innovatív iskolák” pályázatot nyújtott be. Szervezési kompetenciáit tükrözik az intézményük immáron 15 éve folyamatosan élő és bővülő nemzetközi cserekapcsolatai.

2. Husztiné Oberna Márta osztálytanító, osztályfőnök, iskolai tanulmányi versenyek előkészítő szervezője. Tantárgyára vonatkozóan elkészítette a helyi tantervet, tehetséges tanítványait rendszeresen készíti fel különféle tanulmányi versenyekre.

3. Kissné Rózsavölgyi Tímea osztályában a sok SNI-s tanuló ellátásában kiemelt szerepet vállal, csakúgy, mint az iskola kulturális rendezvényeinek, a mesemondó verseny szervezésében. Részt vett a TÁMOP-3.1.4-12/2 pályázati program keretében gazdasági ismeretek oktatása az alsó tagozaton témakör kidolgozásában.

4. Lantos Balázsné osztálytanító, osztályfőnök. 10 évig koordinálta az alsó tagozatos munkaközösség munkáját, többek közt a beiskolázási programra fókuszálva. Nevelő-oktató munkájában példaértékűen határozott, következetes.

5. Szobotáné Kulik Judit osztálytanító, 2014 szeptembere óta az alsó tagozatos munkaközösség vezetője. Sikeres, együttműködő óvodai kapcsolatot épített ki a sikeres beiskolázás érdekében. Munkájában lényegesnek tartja a tanulók felzárkóztatását, tehetséggondozást.

6. Vass Tímea matematika-informatika szakos tanár, intézményvezető-helyettes. Az iskolai honlap szerkesztője, iskolai dokumentumok összeállítója. Kidolgozta a TÁMOP-3.1.4-14C pályázat szakmai programját, annak szakmai vezetője. Pályázati program keretében vállalta a HHH státuszú 7. és 8. évfolyamos tanulók egyéni felkészítését.

 

 

 

 

 

 

 

Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola:

7. Mihály Béla intézményvezető, több mint 40 éve Szentes város nagyrabecsült zenepedagógusa. 1974-től a Zeneiskola tanára, majd hosszú éveken át vezetője. Vezetése alatt kapott az intézmény kiváló minősítést. Megszervezte a Városi Fúvószenekart, és szívügyének tartja az utánpótlás-nevelés felelősségteljes feladatát is. Szakmai életpályája elismeréseként 2014-ben elnyerte a Németh László-díjat.

8. Nánási Orsolya fafúvós szakos tanár, több mint egy évtizede az iskola elhivatott pedagógusa, közösségépítője. Megyei versenyeken több növendéke ért el előkelő helyezést az elmúlt években. Szentes Város közművelődési életének tevékeny szereplője, arany minősítésű fafúvós tanár.

9. Vágvölgyi Melinda zongora- és szolfézstanár, korrepetítor, másfél évtizede az intézmény pedagógusa. Türelmes, elhivatott, következetes. Növendékeit rendszeresen készíti fel versenyekre, komoly részt vállalt az óvodáskorúak zeneiskolai előképzőjének megszervezésében, ezzel nagyban elősegítve a beiskolázást.

 

   

 

 

 

Szentesi Koszta József Általános Iskola:

10. Szemerédi András immár második intézményvezetői ciklusa során koordinálja egy olyan intézmény munkáját, amely megyei szinten töretlenül kiemelkedő jelentőségű mind a természettudományos, mind a humán tantárgyak oktatása és tehetségfejlesztése, versenyszervezése terén. Az iskola „Regisztrált Tehetségpont”-ként működik, továbbá pályázati tevékenységük is aktív.

11. Erdészné Kulman Mária történelem-etika szakos tanár. Tanítványai évek óta élmezőnyben végeznek a Batsányi Gimnázium történelemversenyén, történelemszakkört vezet, szakköröseivel rendszeres múzeumlátogató. Színvonalas ünnepi megemlékezéseket állít össze, erkölcstant oktat, személyes példamutatásával közvetíti az alapvető emberi értékeket tanítványainak.

12. Egedi Krisztina angol-német szakos tanár, jelentős szerepet vállal az intézmény külföldi partneriskolai kapcsolatainak ápolásában, az idei finnországi projekt egyik főszervezője volt. Tehetséggondozó tevékenysége kimagasló, tanítványai angol és német nyelvből megyei és országos helyezettek.

13. Geráné Révész Gabriella fizika-technika-informatika szakos pedagógus. A városi, járási kerékpáros és közlekedésbiztonsági versenyek koordinátora, valamint a technika, számítástechnika és animációs versenyek szervezésében is aktív szerepet vállal. Az NMF közlekedésbiztonsági pályázat megírásában főszerepet vállalt. Szívügyének tekinti a fizikaoktatást is.

14. Matkócsik Andrea tanító, tanítványai e tanévben kiemelkedő sikereket értek el nyelvtan, helyesírás és környezetvédelmi versenyeken egyaránt. Nagy szociális érzékenységgel rendelkezik, egyénenként is figyel tanítványaira. Az intézmény „Aranytoll” szépíróversenyének főszervezője.

15. Grecsóné Ambrus Edit tanító, tanítványai e tanévben kiemelkedő eredményeket értek el matematika egyéni és csapatversenyeken is. Munkaközössége tevékeny résztvevője, aktív versenyszervező.

16. Vass Renáta tanító, osztályfőnök. Munkája során innovatív, a Mentorháló 2.0 program keretein belül nagysikerű bemutató foglalkozást tartott. Az iskolában folyó TIE program egyik koordinátora, tanítványait a mozgás, az egészséges életvitel szeretetére neveli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola:

17. Dévay István intézményvezető: sokoldalú, rugalmas személyiségével sikeresen irányít egy olyan intézményt, amelyben a tanulók rendkívül nagy aránya hátrányos szociális körülmények között él, és komoly mértékű speciális, gyógypedagógiai fejlesztésre szorul. Vezetése alatt a diákok számára a délutáni tevékenységek széles palettáját kínálják. Intézménye e tanévben sikerrel nyújtotta be az „Innovatív iskolák” pályázatot, amelynek szakmai vezetője.

18. Tihanyi Pál Istvánné tanító sok éve eredményesen végzi a tanulók felzárkóztatását, tehetségfejlesztését. Az elmúlt években több, halmozottan hátrányos helyzetű tanítványa jutott el különféle versenyek megyei szintjéig.

19. Polyák Mihályné fejlesztőpedagógus hosszú évek óta tartó felzárkóztató munkája nagymértékben hozzájárult a bukások számának csökkentéséhez, a tanulók egyéni teljesítményének javításához. A szülők állandó aktív segítője problémáik megoldásában.

20. Sprok János tanár, aki a gyermekek esztétikai nevelésén, versenyfelkészítésén túlmenően eredményesen járult hozzá az intézmény tanulóbarát, művészeti értékeket is felmutató környezetének kialakításához is.

21. Horváth Ferenc tanár. Oroszlánrészt vállalt az intézmény mérés-értékelési feladatainak megoldásában, a különböző intézményi szintű adatközlő és adatrögzítő felületek szakszerű működtetésében.

 

 

 

 

 

 

 

Horváth Mihály Gimnázium:

22. Tóth Tamás József intézményvezető. A gimnázium biológia-kémia tagozatának létrehozója, a Curie verseny körzetvezetője, tankönyvlektor, sporttáborszervező. Az Oktatási Hivatal által gondozott pilotprogram résztvevője, amelyben a pedagógusminősítési rendszer továbbfejlesztése történik. Tanítványai rendszeresen jutnak be országos szintű kémiaversenyekre.

23. Sipos Beáta matematika-fizika-környezetvédelem szakos pedagógus. Érettségizőit rendkívüli lelkiismeretességgel készíti fel, sok év óta nyújt magas színvonalú pedagógiai teljesítményt. A Curie Környezetvédelmi Emlékverseny körzetvezetője több, mint 10 éve.

24. Molnárné Szűcs Melinda magyar nyelv és irodalom szakos tanár. Tantárgya terén kimagasló tehetséggondozó munkát végez, érettségiző tanítványait maximális alapossággal készíti fel. Diákjai számos versenyen értek el kimagasló eredményt, felkészítő munkáját lelkiismeretesen végzi.

25. Szurmik Zoltán tanár, az intézmény irodalmi-dráma munkaközösségének vezetője, szakvizsgázott pedagógus. Tehetséggondozó tevékenysége folyamatosan magas színvonalú, tanítványa többek között a Szép Magyar Beszéd verseny Kárpát-medencei döntőjén Kazinczy Emlékérmet kapott.

 

 

 

 

 

Terney Béla Kollégium:

26. Kertész Ildikó: immár második vezetői ciklusát tölti a Terney Béla Kollégiumban, amelynek derűs, kiegyensúlyozott, ugyanakkor kellően határozott pedagógusegyénisége méltán népszerű nevelőjévé és vezetőjévé teszi. Komoly drogprevenciós tevékenységet végez, a városi szintű drogprevenciós fórum megteremtője.

27. Dunás Varga Natália 13 éve a Terney Kollégium nevelőtanára. Elhivatott pedagógus, munkatársaival, a szülőkkel, osztályfőnökökkel konstruktív kapcsolatokra törekszik. Kreatív munkáját őrzik a kollégium megszépült belső terei. Szabadidős tevékenységek, rendezvények aktív szervezője.

 

 

 

Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola:

28. Faragó M. Ferenc: intézményvezető, aki igen hosszú ideje, töretlen aktivitással vezeti intézményét, gondoskodik annak folyamatosan magas szintű nevelő-oktató, sport-, valamint pályázati tevékenységéről. Az iskola az utóbbi években országosan is kiemelkedő eredményeket produkált az országos kompetenciaméréseken.

29. Víghné Csentes Ildikó: intézményvezető-helyettes, matematika-kémia szakos pedagógus. A Mentoráló intézményként való működés kezdeményezője, főszervezője és koordinátora. Kimagasló szintű adminisztrációs tevékenységet végez, az intézményi rendezvények főszervezője, vizsgázott PSZE és PÉM szakértő.

30. Piti Anna intézményvezető-helyettes, matematika-fizika szakos pedagógus. Az intézmény gazdasági feladatait kifogástalan színvonalon látja el, intézményi rendezvények főszervezője.

31. Vargáné Lakos Eszter tanító nevelő-oktató munkáját kimagasló szinten végzi. Tanulói országos szintű versenyek rendszeres és eredményes résztvevői. Önként vállalt feladatok vállalásában és megoldásában mindig élen jár.

 

 

 

 

 

Szentesi Koszta József Általános Iskola Derekegyházi Tagintézménye:

32. Hortobágyi Éva: a tagintézmény vezetését 1 éve látja el, nagy lelkesedéssel, szakmai lelkiismerettel és kreativitással végzi feladatát. Vezetése alatt a tagintézmény aktív részt vállal a község életében, kollégáival konstruktív kapcsolatra törekszik, valamint igyekeznek a differenciált oktatásban rejlő lehetőségek kiaknázására is.

33. Szabóné Jernei Teréz 1980 óta a tagintézmény dolgozója, hosszú ideig igazgatóhelyettese. Tanító, szakvizsgázott differenciáló-fejlesztő pedagógus. Az iskola tanulói által előadott műsorok és azok díszleteinek megálmodója és megalkotója. Részt vesz a Könyvforgató pályázaton, amelynek célja az olvasás megszerettetése, népszerűsítése.

 

 

 

Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Rózsa Ferenc Tagintézménye

34. Dr. Chappon Tiborné: tanító, tagintézmény-vezető, a differenciált oktatás szakembere. Sokoldalú, tehetséges pedagógus, aki az esélyegyenlőség megteremtése érdekében a tagintézmény tanulói számára a tanulási és szabadidős tevékenységek színes palettáját biztosítja.

 

 

 

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

35. Bernáth Ildikó: intézményvezető. Több évtizedes, sokirányú tapasztalatával sikeresen, nagy lelkiismerettel koordinálja az intézmény működését. Intézménye e tanévben sikeres „Innovatív iskolák” pályázatot nyújtott be.

36. Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó: tanító, évek óta az alsós munkaközösség vezetője. Tudatos értékközvetítő tevékenység jellemzi, szaktárgyához szükséges elméleti ismerete kimagasló. Tanítványai tanulmányi és kulturális versenyeken egyaránt eredményesen szerepelnek.

37. Lukács Istvánné: tanító. Iskolai rendezvények állandó lebonyolítója, a diákönkormányzat hatékony segítője. Szaktárgyi, módszertani igényessége valamennyi kollégája számára példaértékű. Innovativitása, pályázati tevékenysége mind az iskola, mind Szegvár nagyközség meghatározó személyiségévé teszi.

 

 

 

Nagymágocsi Hunyadi János Általános Iskola:

38. Reményi Ferencné intézményvezető: szakmai igényessége az iskola életének, tantestületének évtizedek óta meghatározó tagjává teszi. Precíz, tökéletességre törekvő, ugyanakkor kollegiális és gyermekcentrikus attitűdje, munkafegyelme másoknak is utat mutathat.

 

39. Szabóné Márfi Ildikó: tanár: folyamatosan törekszik a szakmai-pedagógiai színvonal emelésére, megőrzésére. Tapasztalatait felső tagozatos munkaközösség-vezetőjeként örömmel adja át kollégáinak. Tanítványai rendszeres és eredményes résztvevők a területi és megyei magyar nyelv versenyeken, ugyanakkor szervezője is a „Szép magyar beszéd” verseny területi fordulójának is.

 

 

 

Szakszervezeti kitüntetések

 

Eötvös József Emlékérmet kap

¨ Koósné Káré Timea, a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola tanárnője, könyvtárosa

¨ Szabó Zsanett, a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola tanára

¨ Kunstár Györgyné, a Szentesi Központi Óvoda Nyolcszínvirág óvodájának dajkája

¨ Varga Zoltánné, a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentesi Tagintézményének utazó gyógypedagógusa

¨ Balog Béláné nyugdíjas pedagógus

¨ Faragó Péterné nyugdíjas pedagógus

¨ Szabó Hankó Judit, a Szentesi Koszta József Általános Iskola tanítónője

¨ Csapiné Matos Ibolya, a Horváth Mihály Gimnázium tanára

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Szentes, 2015. 05. 29.

 

.