Lomtalanítás a jövő héten

2014. szeptember 29. és október 3. közötti héten lakossági lomtalanítás

 

A Szentes Városellátó Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt lakosságot, hogy 2014. szeptember 29. és október 3. közötti héten lakossági lomtalanítást  végez Szentes belterületén. A lomtalanítás napja az adott körzet szemétszállítási napjával megegyezik.

 

Tudnivalók:

 

A lakosság a megjelölt napon reggel 7 óráig helyezheti ki az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon a háztartásban keletkezett lomot, azaz a feleslegessé vált használati tárgyakat, bútort, háztartási eszközt.

A lomtalanítás során kizárólag nagy darabos azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lom hulladék (pl. bútor) kerül elszállításra.

 

    Nem tartozik a lomtalanítás körébe, így nem kerül elszállításra:

-     föld, törmelék, salak, trágya, szalma, egyéb növényi hulladék, fólia,

-     elektromos elektronikai készülékek pl.: TV készülék, hűtőgép,

-     veszélyes hulladékok, gumiabroncs

-     heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási valamint

-     gazdálkodói – vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

 

A szolgáltató egy helyről csak egyszer tudja elvinni a kirakott lomot.

 

Egyéb információk:

A lomtalanítás során kihelyezett hulladék jellemzően két ütemben kerül elszállításra. Első ütemben a rendszeres heti szemétszállítást végző tömörítős járművek gyűjtik össze a tömöríthető, kisebb méretű hulladékot, majd nyitott platós járművekkel és kézi rakodással kerül elszállításra a nem tömöríthető lom (nagyobb bútorok stb.).

 

A lomtalanítás költségeit a rendszeres szemétszállítás bevételei fedezik, ezért a rendezetlen, szüneteltetett szerződésű ügyfeleinktől a lomhulladék nem kerül elszállításra.

 

A lom elszállítása a megjelölt napon, fennakadás esetén a következő napon történik.

 

Szentes, 2014. 09. 23.

 

.